Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2017

 • Krkine nagrade - srednjšolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Nika Žurga, Eva Kerčmar
  II. gimnazija Maribor
  Uporaba hidrokinonskih nanodelcev pri razvoju fluorescentnega nanosenzorja za detekcijo nizkih koncentracij ionov
  Mentorica: Zdenka Keuc

  Kaja Klemenc
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Načrtovanje nevrološko relevantnih inhibitorjev vnetnih procesov, vpletenih v nevrodegenerativne bolezni
  Mentorici: mag. Petra Sušjan, mag. Darja Silan

  Benjamin Božič, Tjaša Šentjurc
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Možnosti prenosa MRSA z rejnih živali na ljudi
  Mentorji: Majda Golob, dr. Mateja Pate, izr. prof. dr. Irena Zdovc, Gašper Jan Simon, mag. Irena Štrumbelj Drusany, Nada Udovč Kneževič

  Nika Brulc, Zala Kink, Nika Zupančič
  Gimnazija Novo mesto
  Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih modelnih spojinah pri kemijskih pretvorbah
  Mentorji: dr. Silvo Zupančič, doc. dr. Aleš Gasparič, mag. Branka Klemenčič

  Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič, Luka Petravić
  Gimnazija Novo mesto
  Optimizacija in uporabnost metode za identifikacijo cianobakterij v okoljskih vzorcih na osnovi DNA
  Mentorji: izr. prof. dr. Marko Dolinar, Mojca Juteršek, Tanja Gačnik

  Ana Milošev
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Biokompatibilnost kovinskih materialov kot ortopedskih vsadkov in njihov vpliv na človeško telo
  Mentorja: prof. dr. Andrej Cör, Magdalena Klasinc

  Tjaša Grabnar, Larisa Grubič, Luka Kunej
  Gimnazija Novo mesto
  Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa, hrane in materialov
  Mentorici: dr. Maja Florjanič, Janja Pust

  Nastja Medle, Laura Medved, Barbara Jaklič
  Gimnazija Novo mesto
  Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola
  Mentorja: mag. Branka Klemenčič, doc. dr. Aleš Gasparič

  Domen Pregeljc
  Gimnazija Vič
  Vpogled v učinek točkovne mutacije monoamino oksidaze B; ali lahko multiskalne simulacije razložijo nevropsihiatrične motnje?
  Mentorji: mag. Alenka Mozer, mag. Urška Jug, dr. Jernej Stare, prof. dr. Janez Mavri

  Gabriela Štumberger
  II. gimnazija Maribor
  Antimikrobne in antioksidativne lastnosti nabranih in gojenih gob mešanega gozda
  Mentorja: dr. Boštjan Vihar, Katja Holnthaner Zorec

  Larsen Cundrič, Matic Rajnar, Taja Skube
  Gimnazija Novo mesto
  Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina
  Mentorica: Janja Pust

  Marjeta Mavri, Cita Jenko, Maša Skočir
  Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
  Ocena primernosti monolitnih nosilcev za ločevanje krvnih celic
  mentorici: mag. Nasta Zupančič, izr. prof. dr. Helena Podgornik

  Sara Jamnik, Helena Perić
  Gimnazija Vič
  Prehransko dopolnilo s sokom granatnega jabolka
  Mentorji: Alenka Mozer, prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dr. Mihaela Skrt

  Krkina priznanja

  Eva Pintarič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv teže na ploska stopala in vpliv ploskih stopal na grafomotoriko predšolskih otrok
  Mentorica: dr. Marija Meznarič

  Maruša Kerenčič, Aljaž Pišek
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
  Mentorji: prof. dr. Robert Zorec, Nada Udovč-Kneževič, Eva Lasič, Mihaela Terkov, Lidija Gnidovec

  Katja Vöröš
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Inhibicija rasti plesni
  Mentorji: Mateja Godec, prof. dr. Maja Leitgeb, Katja Vasić

  Eva Šantić Zadravec, Maja Sever
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv priprave testenin na koncentracijo glukoze v krvi in volumen škrobnih zrn
  Mentorici: dr. Marija Meznarič, mag. Nina Žuman

  Maša Predin
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv neantibiotičnih zdravil na delovanje antibiotikov pri bakteriji Escherichia coli
  Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

  Nina Starič, Klavdija Bijek, Neja Katič
  Gimnazija Novo mesto
  Hipertiroidizem pri mačkah
  Mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga

  Matija Pečnik, Staš Gruden
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv različnih koncentracij sulfatov (VI) v rastnem mediju na vsebnost antikancerogenih snovi, pekočnost okusa in antibakterijski učinek čebule (Allium cepa L.)
  Mentorja: Domen Vaupotič, Katja Holnthaner Zorec

  Nastja Bejek, Ines Bejek
  Gimnazija Murska Sobota
  Pojavljanje ostankov zdravilnih učinkovin v odpadnih in površinskih vodah
  Mentorici: Anita Klančar, Alenka Jelen

  Petra Pavlin
  Gimnazija Novo mesto
  Vpliv krme na kravje mleko
  Mentorja: dr. Primož Treven, Janja Pust

  Anja Bučić, Ed Hasanović, Patricija Rauh
  Gimnazija Novo mesto
  Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski industriji
  Mentorici: Janja Pust, Dragica Bučić

  Klara Dragović, Jure Martinuzzi
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Tehnologija beljenja zob
  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Urša Kržišnik, Sara Klopčič
  Gimnazija Bežigrad Ljubljana
  Učinek glikopirolata in atropina na izločanje sline
  Mentorici: doc. dr. Lea Leonardis, dr. Saša Cecowski

  Demir Koštić, Tilen Heberle
  Biotehniški center Naklo
  Zdravljenje onihomikoz z naravnimi antimikotiki
  mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

  Jaka Kraševec, Mavrin Gašperšič
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Slabo topne bakrove komponente kot nosilci hladne svetlobe
  Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

  Ana Žagar, Hana Vidic, Valentina Umek
  Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
  Flavonoidi v izbranih taksonih rodu Viola
  Mentor: mag. Valentina Mavrič Klenovšek

  Staša Poštrak
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Resnice in zmote o konoplji
  Mentorici: Mateja Godec, doc. dr. Tanja Bagar

 • Zahvala mentorjem

  Zahvala mentorjem
  za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

  Zdenka Keuc
  II. gimnazija Maribor

  Katja Holnthaner Zorec
  II. gimnazija Maribor

  mag. Irena Štrumbelj Drusany
  BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

  mag. Branka Klemenčič
  Gimnazija Novo mesto

  Janja Pust
  Gimnazija Novo mesto

  Alenka Mozer
  Gimnazija Vič (Ljubljana)