Seznam Krkinih nagrajencev

Krkini nagrajenci 2018

 • Krkine nagrade - srednješolske naloge

  Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

  Satja Škobalj, Kaja Keglevič
  II. gimnazija Maribor
  Ocena vpliva cinkovega piritiona na izbrane vrste rastlin in živali
  Mentorica: Katja Holnthaner Zorec

  Patrik Pečavar Nežmah
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro
  Mentorja: Marko Jeran, prof. dr. Mateja Erdani Kreft

  Ana Babnik, Greta Junger
  Gimnazija Vič
  Vpliv steroidogenega dejavnika 1 na izražanje gonadotropinov v hipofizi miši
  Mentorici: dr. Neža Grgurevič, Alenka Mozer

  Katarina Kokalj
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij
  Mentorji: dr. Peter Rodič, prof. dr. Ingrid Milošev, mag. Valerija Šemrl Kosmač

  Maša Predin
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv mikrovalov na zvijanje ß-peptidov
  Mentorja: prof. dr. Urban Bren, Zdenka Keuc

  Anja Moškrič, Nina Selan
  Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
  Vpliv bakterij v probiotičnih kapsulah na simptome prebavnih motenj pri pacientih s putiko

  Mentorica: Vesna Grgur

  Miha Pompe
  Gimnazija Vič
  Izboljšava PET-skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta
  Mentorja: doc. dr. Rok Pestotnik, Alenka Mozer

  David Ribar
  Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  Uporaba natrijevega tetrafluoroborata pri sintezi stabilnih diazonijevih soli; preučitev, optimizacija in generalizacija reakcije
  Mentorica: Irena Drofenik

  Jakob Vid Zupančič, Jan van Elteren, Nuša Avguštinčič
  Gimnazija Novo mesto
  Akumulacija in izločanje mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in las

  Mentorji: Janja Pust, doc. dr. Ingrid Falnoga, dr. Vid Simon Šelih

  Anja Kores
  II. gimnazija Maribor
  Vpliv naravnih učinkovin na črevesno mikrobioto

  Mentorici: prof. dr. Maja Rupnik, dr. Valerija Tkalec

  Mineja Leban
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Analiza citotoksičnosti divje ščetice (Dipsacus sylvestris)

  Mentorji: Magdalena Klasinc, Aljaž Gaber, dr. Berta Košmrlj

  Chris Černe, Tomaž Gravnar
  Gimnazija Nova Gorica
  Fotokatalitska razgradnja reaktivnega barvila Reactive blue 19 s TiO2, dopiranim s cirkonijem in bakrom
  Mentorici: mag. Olena Pliekhova, Silvana Štucin

  Ana Gabrovšek, Nika Tašler
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Delovanje modelnih učinkovin družine benzosultamov na kvasovke Saccharomyces cerevisiae

  Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

  Nina Pust
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Izražanje rekombinantnega proteina iz družine aktinoporinov
  Mentorja: doc. dr. Marjetka Podobnik, mag. Tomaž Švigelj

  Ciril Cerovšek, Gregor Osredkar, Luka Osredkar
  Gimnazija Želimlje
  Primerjava alternativnih celuloznih odpadnih materialov kot substratov za gojenje trosnjakov bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus)

  Mentorja: Vida Šinkovec, dr. Andrej Gregori

  Kaja Ličef, Katjuša Krupenko, Neža Ribnikar
  Gimnazija Jesenice
  Smrekova kresilača (Fomitopsis pinicola) – zdravilna ali radioaktivna?

  Mentorji: Katarina Trontelj, doc. dr. Andrej Gregori, Alen Šest

  Jana Ušen, Zala Božanić
  I. gimnazija v Celju
  Proučevanje antioksidativnih in protimikrobnih učinkov nekaterih rastlinskih ekstraktov in vitamina C v kozmetičnih izdelkih

  Mentorici: mag. Mojca Alif, izr. prof. dr. Polona Jamnik

  Niko Farič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Sinteze nanodelcev z ujetimi ekstrakti ter določitev koloidnih lastnosti disperzij

  Mentorici: Mateja Godec, Tjaša Kraševac Glaser

  Krkina priznanja

  Lana Krmelj, Nuša Kos Thaler
  II. gimnazija Maribor
  Primerjava antimikrobne učinkovitosti eteričnega olja črne kumine
  (Nigella sativa L.) z aktivnimi učinkovinami in eteričnim oljem navadne kumine (Carum carvi L.)
  Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško

  Domen Lah, Bor Logar Dražumerič
  II. gimnazija Maribor
  Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki

  Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Tanja Bagar

  Neža Brlan, Pika Križnar, Tilen Lampret
  Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  Življenjska doba komercialnega substrata urbanega strešnega vrta

  Mentorice: mag. Darja Silan, Helena Kregar, prof. dr. Helena Grčman

  Tina Gabrovšek, Žan Razpotnik
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Ugotavljanje prisotnosti parazita Babesia spp. v vzorcih tkiv lisic

  Mentorji: Katja Strašek Smrdel, Gašper Jan Simon, Nada Udovč Knežević, prof. dr. Tatjana Avšič Županc

  Saša Raj, Zala Čuk
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Skrivnostni svet aronije

  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Ana Koselj, Liza Komar, Luka Kopač
  Biotehniški center Naklo
  Ugotavljanje antibiotičnega delovanja zdravil s pretečenim rokom uporabe

  Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

  Blaž Gubič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Odstranjevanje težkih kovin (Cu
  2+) iz modelnih vodnih raztopin z magnetnimi nanodelci ter njihova določitev s hitrimi testi
  Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

  Lara Furjanič
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Analiza vzorčnega mesta za spinalno mišično atrofijo pri živalih rjave pasme goveda

  Mentorici: mag. Andreja Opara, mag. Tjaša Klemen

  Daša Žuman
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Odmerjanje zdravil s priloženo plastično žličko

  Mentorici: mag. Nina Žuman, Milena Žibrat

  Nika Strajnar, Vid Bačar
  Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
  Kako do konopljine smole?

  Mentorja: Uroš Ocepek, Ema Novinec

  Nik Marić, Gaj Kren Gorše
  Gimnazija Jurija Vege Idrija
  Sinteza zlatih nanodelcev z metodo ultrazvočne razpršilne pirolize in ocena možnosti uporabe za 3D-tiskanje
  Mentorici: Magdalena Klasinc, izr. prof. dr. Rebeka Rudolf

  Nuša Hozjan, Vanja Vogrinec
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Vpliv pomanjkanja spanca na delovanje spomina

  Mentorici: dr. Marija Meznarič, Jasna Vogrinec

  Laura Režonja
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Adsorpcija pululana na folije za izboljšanje kakovosti živil
  Mentorici: Mateja Godec, prof. dr. Lidija Fras Zemljič

  Kaja Zupančič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  Izbira ustreznega materiala za gradnjo čistega prostora glede na njegovo zmožnost razkuževanja

  Mentorica: mag. Nina Žuman

  Katja Konc, Neža Sodnik, Ana Marija Okorn
  Gimnazija Kranj
  Sezonska dinamika vsebnosti fotosintetskih pigmentov in zdravilnih učinkovin pri bršljanu (Hedera helix L.)

  Mentorica: Urša Petrič

  Bernard Veršnjak, Samo Košir
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Karakterizacija koordinacijskih produktov reakcij bakra(II) in niklja(II) z amonijakom ter aspirinom kot ligandoma
  Mentorja: Marko Jeran, Alma Kapun Dolinar

  Anja Lipovšek, Patricija Lap
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Interdisciplinarno naravoslovno raziskovalno delo na srednji stopnji izobraževanja kot motivacija pri ustvarjanju kariere
  Mentorja: Marko Jeran, mag. Tjaša Klemen

  Aleš Mavsar, Manca Nared
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  Proučevanje zgradbe mešička pri mešinki s pomočjo barvil
  Mentor: Jure Slatner

  Arja Ilar, Sara Simonič
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  Problematika endoparazitov pri kačah v ujetništvu
  Mentorica: Jana Goršin Fabjan

   

   

   

   

   

   

 • Zahvala mentorjem

  Zahvala mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu


  mag. Mojca Alif

  I. gimnazija v Celju

  Jana Goršin Fabjan
  Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Magdalena Klasinc
  Gimnazija Jurija Vege Idrija

  dr. Marija Meznarič
  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer