O Krkinih nagradah

V Krki se zavedamo, da so mladi, inovativni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in temelj za dobro poslovanje v prihodnosti. Zato mlade, željne znanja in odkritij, s Krkinimi nagradami že 48 let spodbujamo k raziskovanju in strokovni rasti.

V tem obdobju smo podelili že 2751 nagrad. Od leta 2005 vsako leto podelimo tudi pet Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, ki smo jih v letu 2017 preimenovali v veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo – iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije, ekonomije, trženja, prava, informatike in ekologije. Prijavljena dela pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.

Krkine nagrade so tudi enkratna oblika sodelovanja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov s Krko. Povezava med akademskim okoljem in Krkinimi raziskovalci omogoča pretok znanja ter zagotavlja prepletenost temeljnih in aplikativnih raziskav, katerih rezultat so številni uspešni raziskovalni projekti.

Podelili Krkine nagrade za leto 2018

V Krki smo v petek, 19. oktobra 2018 mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti podelila 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Med nagrajenci je 16 doktorjev znanosti. Več v novici.

V petek, 14. septembra 2018 pa smo Krkine nagrade podelili mladim srednješolskim raziskovalcem. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos je 66 dijakov prijavilo kar 37 nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo. Več informacij v novici. Seznam nagrajencev je objavljen na povezavi.

Posebna zahvala za mentorstvo dijakov

Na podelitvi 48. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge smo letos drugič podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnih delih. Zahvalo so prejele štiri mentorice iz štirih slovenskih srednjih šol.

Krki, d. d., Novo mesto in prof. dr. Mihi Japlju priznanji Slovenske znanstvene fundacije

Slovenska znanstvena fundacija (SFZ) je Krki podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2017 za »dolgoletno, vztrajno in učinkovito spodbujanje dijakov in študentov vseh študijskih smeri k vključevanju v znanstvenoraziskovalno delo še zlasti na področju naravoslovnih, tehniških in biomedicinskih ved, znanosti ter h komuniciranju dosežkov v okviru Krkinih nagrad«, ki že 47 let spodbujajo in nagrajujejo raziskovalno delo mladih.

S priznanjem Prometej znanosti so za življenjsko delo na področju komuniciranja kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad posebej nagradili prof. dr. Miho Japlja, nekdanjega Krkinega direktorja razvojnega inštituta in idejnega očeta Krkinih nagrad. Celotno sporočilo si lahko preberete tukaj.

Predsednik države podelil odlikovanje zlatega reda za zasluge

Jubilejno, 40. podelitev Krkinih nagrad, ki je bila 15. oktobra 2010, je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Predsednik države je na slovesnosti Krko odlikoval z zlatim redom za zasluge za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje. V obrazložitvi visokega državnega odlikovanja je med drugim zapisano: »Zgled vlaganja v raziskovanje in razvoj, v znanje in znanost, ki ga ima Slovenija v Krki, je pomemben za vse slovensko gospodarstvo in družbo. V desetletjih vztrajnega dela in razvoja je Krka z odličnimi rezultati dokazala, da lahko v naši državi razvijamo vrhunsko kakovost, z njo pa dosegamo tržno prodornost in mednarodno pomembne poslovne uspehe.«

 

 


Mnogi, ki so za svoje naloge v minulih letih dobili Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – ugledni univerzitetni profesorji, raziskovalci v raziskovalnih ustanovah in industriji, vrhunski menedžerji. Številni Krkini nagrajenci so tudi vrhunski strokovnjaki v Krki.