O Krkinih nagradah

V Krki se zavedamo, da so mladi, inovativni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in temelj za dobro poslovanje v prihodnosti. Zato mlade, željne znanja in odkritij, s Krkinimi nagradami že 47 let spodbujamo k raziskovanju in strokovni rasti.

V tem obdobju smo podelili že 2691 nagrad. Od leta 2005 vsako leto podelimo tudi pet Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, ki smo jih v letu 2017 preimenovali v veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo – iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije, ekonomije, trženja, prava, informatike in ekologije. Prijavljena dela pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.

Krkine nagrade so tudi enkratna oblika sodelovanja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov s Krko. Povezava med akademskim okoljem in Krkinimi raziskovalci omogoča pretok znanja ter zagotavlja prepletenost temeljnih in aplikativnih raziskav, katerih rezultat so številni uspešni raziskovalni projekti.

Podelili Krkine nagrade za leto 2017

Slovesna podelitev 47. Krkine nagrade je potekala v upravni stavbi Krke v Novem mestu. Podeljenih je bilo 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo, 25 Krkinih nagrad za študente po- in dodiplomskega študija. Prejemniki velike Krkine nagrade so svoje raziskovalne naloge predstavili v obliki kratkih predavanj na 27. simpoziju, ki je poteka ob podelitvi Krkinih nagrad, v petek, 13. oktobra 2017. Ostali Krkini nagrajenci so svoje raziskovalne dosežke oz. naloge predstavili v Zborniku Krkinih nagrad.

Podelili 47. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Na posebni prireditvi v septembru 2017 smo osemindvajsetim srednješolcem podelili Krkino nagrado za 13 raziskovalnih nalog.

Posebna zahvala za mentorstvo dijakov

Na podelitvi 47. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge smo letos prvič podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnih delih. Zahvalo je prejelo šest mentorjev iz štirih slovenskih srednjih šol.

Krki, d. d., Novo mesto in prof. dr. Mihi Japlju priznanji Slovenske znanstvene fundacije

Slovenska znanstvena fundacija (SFZ) je Krki podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2017 za »dolgoletno, vztrajno in učinkovito spodbujanje dijakov in študentov vseh študijskih smeri k vključevanju v znanstvenoraziskovalno delo še zlasti na področju naravoslovnih, tehniških in biomedicinskih ved, znanosti ter h komuniciranju dosežkov v okviru Krkinih nagrad«, ki že 47 let spodbujajo in nagrajujejo raziskovalno delo mladih.

S priznanjem Prometej znanosti so za življenjsko delo na področju komuniciranja kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad posebej nagradili prof. dr. Miho Japlja, nekdanjega Krkinega direktorja razvojnega inštituta in idejnega očeta Krkinih nagrad. Celotno sporočilo si lahko preberete tukaj.

Predsednik države podelil odlikovanje zlatega reda za zasluge

Jubilejno, 40. podelitev Krkinih nagrad, ki je bila 15. oktobra 2010, je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Predsednik države je na slovesnosti Krko odlikoval z zlatim redom za zasluge za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje. V obrazložitvi visokega državnega odlikovanja je med drugim zapisano: »Zgled vlaganja v raziskovanje in razvoj, v znanje in znanost, ki ga ima Slovenija v Krki, je pomemben za vse slovensko gospodarstvo in družbo. V desetletjih vztrajnega dela in razvoja je Krka z odličnimi rezultati dokazala, da lahko v naši državi razvijamo vrhunsko kakovost, z njo pa dosegamo tržno prodornost in mednarodno pomembne poslovne uspehe.«

 Mnogi, ki so za svoje naloge v minulih letih dobili Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – ugledni univerzitetni profesorji, raziskovalci v raziskovalnih ustanovah in industriji, vrhunski menedžerji. Številni Krkini nagrajenci so tudi vrhunski strokovnjaki v Krki.