Navodila za pripravo predstavitve raziskovalnih nalog za prejemnike velike Krkine nagrade

Raziskovalno nalogo za Krkino nagrado predstavite na dva načina, in sicer z objavo povzetka v zborniku in s predstavitvijo v programu PowerPoint.

1.   Objava povzetka v zborniku


Prosimo, da pri pripravi povzetka upoštevate naslednje zahteve.

 • Obseg: največ 1 tiskana stran, pol v slovenskem jeziku, pol v angleškem.
 • Velikost lista: format A 4 (210 mm x 297 mm).
 • Robovi: zgornji 25,4 mm, spodnji 25,4 mm, levi 35 mm, desni 35 mm.
 • Pisava: arial.
 • Naslov: male črke velikosti 12, krepek zapis, leva poravnava.
 • Preostalo besedilo: velikost črk 10, normalen zapis.
 • Za dvovrstičnim presledkom sledita ime in priimek avtorja, v celoti izpisano, krepko (npr. Janez Novak).
 • V naslednji vrstici sledita ime ustanove/podjetja, kjer je avtor opravil nalogo, oboje levo poravnano (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani).
 • V naslednji vrstici sledita ime in priimek mentorja (npr. Mentorica: Marija Kovač).
 • V naslednji vrstici sledita ime ustanove/podjetja mentorja (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani).
 • V naslednji vrstici sledijo imena in priimki morebitnih somentorjev (enako kot pri mentorju).
 • V naslednji vrstici sledijo imena ustanove/podjetja somentorjev (enako kot pri mentorju).
 • Za dvovrstičnim presledkom sledi besedilo povzetka, napisano z enojnim razmikom med vrsticami in obojestransko poravnano.
 • Slovenskemu povzetku sledi povzetek v angleščini, za katerega glede oblike veljajo enake zahteve kot za slovenskega.


Zaželen je besedilni format .doc (Microsoft Word), možni so tudi drugi.

Osnutek povzetka je prikazan v nadaljevanju. Predlagamo, da si povzetke pogledate v zbornikih.
Povzetek priložite ob prijavi na razpis prek spleta.

 

Naslov raziskovalne naloge

ime in priimek avtorja
naziv raziskovalne inštitucije (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)
Mentor: ime in priimek
naziv raziskovalne (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)
Somentor: ime in priimek
naziv raziskovalne inštitucije ustanove (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)


Povzetek naloge v slovenskem jeziku.


Title

Name Surname
Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)
Supervisor: Name Surname
Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)
Co-supervisor: Name Surname
Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)


Abstract in English language2.   Predstavitev nagrajenih nalog v programu PowerPoint


Pri pripravi predstavitve, ki jo pripravijo le prejemniki velike Krkine nagrade upoštevajte navodila, ki so na voljo na tej spletni strani v kategoriji Predloga.