Razpis za dijake

Znanost povezuje.

Dijake gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri vabimo, da se prijavite na razpis za 48. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2017 do 30. junija 2018 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 6. julija 2018.

V Krki dijake spodbujamo k iskanju raziskovalnih izzivov, zlasti če so povezani s Krkinimi interesnimi področji, to je s področji, ki se nanašajo na raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo, trženje ali uporabo zdravil. Na razpis lahko prijavite tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo in z zdravili (npr. teme, povezane z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravilnih učinkovin in/ali pomožnih snovi). Posebej so zaželene naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem in samostojnem delu dijakov. Pri izbiri tem in izvedbi nalog dijake spodbujamo k čim večji samoiniciativnosti ter uporabi lastnih idej pri zasnovi naloge in njeni izvedbi. To je pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Zaželena področja raziskovalnih nalog

  • kemija
  • farmacija
  • medicina
  • vede o materialih (zlasti področje funkcionalnih polimerov, pomembnih za uporabo v farmaciji)
  • biologija
  • biotehnologija
  • informacijska tehnologija v farmaciji
  • ekologija

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na osnovi prijav in v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene. Število nagrajenih nalog bo določil Svet Sklada Krkinih nagrad. Avtorji bodo nagrajene raziskovalne naloge predstavili na simpoziju pred podelitvijo Krkinih nagrad.

Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 48. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili v začetku septembra 2018.

Usmerjajte svojo prihodnost in bodite v družbi več kot 2600 odličnih nagrajencev, ki Krkine nagrade prejemajo že vse od leta 1971.


Prenesite: Razpis za dijake.pdf


Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog, podatkov o mentorjih in somentorjih ter povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.