Razpis za dijake za 49. Krkine nagrade

Znanost povezuje.

Dijake gimnazij in srednjih šol vabimo, da se prijavite na razpis za 49. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2018 do 30. junija 2019 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 5. julija 2019.

V Krki dijake spodbujamo k iskanju raziskovalnih izzivov, zlasti če so povezani s Krkinimi interesnimi področji, to je s področji, ki se nanašajo na raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo, trženje ali uporabo zdravil. Prijavite lahko tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo in z zdravili (npr. z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravilnih učinkovin in/ali pomožnih snovi). Posebej so zaželene naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem delu dijakov. Pri izbiri ter zasnovi in izvedbi nalog bodite čim bolj samoiniciativnosti. Samostojnost, kritična interpretacija rezultatov in sposobnost urvščanja v širši kontekst raziskovalnega področja so pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Zaželena področja raziskovalnih nalog

  • kemija
  • farmacija
  • medicina
  • vede o materialih (zlasti področje funkcionalnih polimerov, pomembnih za uporabo v farmaciji)
  • biologija
  • biotehnologija
  • informacijska tehnologija v farmaciji
  • ekologija

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na osnovi prijav in v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene. Število nagrajenih nalog bo določil Svet Sklada Krkinih nagrad. Avtorji bodo izbrane nagrajene raziskovalne naloge predstavili na simpoziju pred podelitvijo Krkinih nagrad.

Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 49. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili v začetku septembra 2019.

Krkine nagrade podeljujemo že vse od leta 1971. pridružite se že več kot 2700 nagrajencem.


Prenesite: Razpis za dijake.pdf


Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog, podatkov o mentorjih in somentorjih ter povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.