Razpis za dijake

Znanost povezuje.

Dijake gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri vabimo, da se prijavite na razpis za 46. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 5. julija 2016.

V Krki dijake spodbujamo k iskanju idej, zlasti če so povezane s Krkinimi interesnimi področji, to je s področji, ki se nanašajo na raziskave, razvoj, proizvodnjo, trženje ali uporabo zdravil. Na razpis lahko prijavite tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo in zdravili (npr. teme, povezane z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravilnih učinkovin, zdravil oz. farmacevtskih izdelkov, njihovim trženjem in uporabo). Posebej so zaželene naloge, ki bodo temeljile na eksperimentalnem delu (npr. v laboratorijih). Pri izbiri tem in izvedbi nalog spodbujamo k čim večji samoiniciativnosti ter uporabi lastnih idej v zasnovi načrta naloge in njeni izvedbi, kar je pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Zaželena tematska področja raziskovalnih nalog dijakov
•    kemija
•    farmacija
•    medicina
•    vede o materialih, posebej področje funkcionalnih polimerov, pomembnih za uporabo v farmaciji
•    biologija
•    biotehnologija
•    informacijske tehnologije v farmaciji
•    ekologija

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na osnovi prijav in v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral najboljše naloge, ki jih bomo nagradili. Število nagrajenih nalog bo določil Svet Sklada Krkinih nagrad.

Nagrajenci boste o podelitvi Krkinih nagrad obveščeni septembra 2016.

Usmerite svojo prihodnost in bodite v družbi več kot 2500 odličnih nagrajencev, ki Krkine nagrade prejemajo že vse od leta 1971.

Prenesite: Razpis za dijake.pdf


Krka si pridržuje pravico do javne objave naslovov nalog, podatkov o mentorjih in somentorjih ter povzetkov v zborniku in drugih tiskanih in elektronskih medijih.