Slovesna akademija v počastitev 50-letnice Krkinih nagrad

Jubilejne, 50. Krkine nagrade smo v Krki obeležili v petek, 3. septembra 2021, s slavnostno akademijo. Krkine nagrade so dokaz našega kontinuiranega odnosa do znanja in znanstveno-raziskovalnega dela. Že od ustanovitve se zavedamo, da vlaganje v znanje prinaša največji donos, konkurenčnost in dolgoročno uspešnost. Ker mladih strokovnjakov pred 50 leti na Dolenjskem ni bilo na pretek, smo jih začeli vabiti s Krkinimi nagradami.

Doslej je bilo podeljenih 2911 Krkinih nagrad. Na visokošolski ravni nagrajujemo doktorske, magistrske in specialistične naloge ter diplomska in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo. Zadnje desetletje pa vse večji pomen pridobiva tudi spodbujanje srednješolskega raziskovalnega dela. Številni Krkini nagrajenci so danes priznani strokovnjaki v Sloveniji in širše – profesorji na fakultetah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in v industriji – veliko je zaposlenih tudi v Krki.

Skladu Krkinih nagrad visoko državno odlikovanje

Letošnjo jubilejno, 50. podelitev Krkinih nagrad je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je na slovesnosti Sklad Krkinih nagrad odlikoval z državnim odlikovanjem red za zasluge za 50 let Krkinih nagrad in za spodbujanje znanstvenih dosežkov zlasti med mladimi.

V obrazložitvi je med drugim zapisano: »V polstoletni zgodovini je Sklad Krkinih nagrad z dejavnim prispevkom k razvoju srednjega in univerzitetnega izobraževanja in raziskovanja gradil temelje razvoja podjetja tudi na kadrovskem področju. Začetnemu namenu privabiti mlade in zagnane strokovnjake se je kmalu pridružil podjetnejši cilj: spodbujati mlade raziskovalce k preseganju dosežene ravni znanja in védenja. Krka kot zanesljiva in uspešna gospodarska partnerica poleg nagrad raziskovalcem in priznanj mentorjem sporoča tudi, katere in kakšne dosežke potrebujemo, da lahko razvijamo in izdelujemo zdravila v dobro milijonom bolnikov. Stalnica Krkinih nagrad je močna povezanost z Univerzo v Ljubljani, saj je od tam kar polovica vseh nagrajencev, v zadnjih letih pa je med nagrajenimi deli opazen vpliv mednarodnega povezovanja slovenskega visokega šolstva zlasti z vodilnimi evropskimi univerzami in instituti.«

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v zahvali ob prejemu visokega državnega odlikovanja, s katerim je prepoznan pomen Krkinih nagrad ter njihova usmerjenost k napredku, izpostavil: »Ključni dejavniki, ki prispevajo k rasti podjetja, so sodobno opremljeni laboratoriji in dovršena tehnologija, predvsem pa nadgrajevanje znanja. Enako kot Krka se tudi Krkine nagrade spreminjajo, nadgrajujejo in vsebinsko prilagajajo družbenemu razvoju. Mlade raziskovalce spodbujajo k razvijanju raziskovalnih veščin, kritičnemu razmišljanju, zavzetemu učenju, timskemu delu in ne nazadnje tudi k podjetnosti. Obenem ves čas uspešno postavljajo mostove med temeljno in uporabno znanostjo, ki prinaša konkretne rezultate. Tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja s priznanimi strokovnjaki – mentorji – imamo danes v Krki dinamične, strokovno podkovane in izkušene ljudi, ki se ne bojijo novih izzivov.«

Zahvale za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko podporo Krkinim nagradam

V Krki se zavedamo, da se Krkine nagrade ne bi razvijale v takem obsegu in pridobivale na kakovosti nalog, če ne bi bilo posluha, tesnega sodelovanja in podpore univerz in drugih institucij. Tako smo ob 50-letnici štirim zaslužnim posameznikom podelili zahvale za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko podporo Krkinim nagradam. Prejeli so jih akademik prof. dr. Branko Stanovnik, prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Janez Plavec in prof. dr. Miha Japelj.

Akademik prof. dr. Branko Stanovnik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je mednarodno priznan znanstvenik na po­dročju organske kemije. Opravljal je vrsto odgovornih nalog na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter v mednarodnih krogih. Predaval je na kongresih in univerzah po vsem svetu, za svoje znanstveno delo pa prejel vrsto nagrad in priznanj. S Krkinimi nagradami je tesno povezan od njihovih začetkov, saj je bil vseh pet desetletij mentor številnim Krkinim nagrajencem na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Med največje dosežke prof. dr. Julijane Kristl spadata razvoj in uveljavitev področja farmacevtske nanotehnologije pri nas. Njeno poslanstvo je raziskovanje, generiranje znanja ter prenašanje odkritij s predavanji in men­torstvom na študente in znanstveno skupnost. Za prispevek k znanosti in farmacevtski stroki je prejela vrsto nagrad, tudi tri Krkine nagrade. Dolgoletna profesorica na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je že vrsto let mentorica številnim prejemnikom Krkinih nagrad.

Prof. dr. Janez Plavec, vodja mednarodno uveljavljenega Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki deluje v okviru Kemijskega inštituta, in profesor za strukturno biologijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnolo­gijo Univerze v Ljubljani, je vodil ustanavljanje Centra odličnosti za raziskovalno-razvojno podporo podjetjem na področju kemije, biokemije, fizike, farmacije ter sorodnih interdisciplinarnih ved. Za svoje znanstveno delo je prejel številne nagrade. Je tudi prejemnik petih Krkinih nagrad in mentor številnim mladim raziskovalcem.

Prof. dr. Miha Japelj se je v 40-letni delovni dobi v Krki, kjer je med drugim vodil Oddelek za kemijo, Sektor za razvoj bazične proizvodnje in Institut, od začetkov v letu 1971 in nadaljnjih 20 let poglobljeno posvečal razvoju Krkinih nagrad. Kot redni profesor za organsko kemijsko tehnologijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je bil mentor številnim mladim raziskovalcem, tudi prejemnikom Krkinih nagrad. V okviru Krkinih nagrad je organiziral 14 mednarodnih znanstvenih simpozijev s področja razvoja in raziskav v farmacevtski industriji.

Krkini deklici z rastočo knjigo smo ob jubileju dodali novo misel

Slovesnost je potekala na ploščadi pred Notolom, v svetovnem merilu najsodobnejši tovarni za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, kjer smo pred dvema letoma, ob 65-letnici podjetja, kot simbol razvoja, znanja in odličnosti postavili skulpturo Krkine deklice z rastočo knjigo. Umetniško delo akademskega kiparja doc. mag. Jurija Smoleta, izdelano iz naravnega hotaveljskega kamna, je ob jubileju Krkinih nagrad bogatejše za novo misel, ki jo je prispeval predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič: »Krkina rast temelji na znanju in predanem delu krkašev.«