Svet Sklada Krkinih nagrad

Predsednik

 • dr. Aleš Rotar

Častni predsednik

 • prof. dr. Mihael Japelj

Častni odbor

 • Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto
 • akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
 • mag. Matjaž Tuš, predsednik Slovenskega farmacevtskega društva
 • dr. Albin Pintar, predsednik Slovenskega kemijskega društva
 • prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva

Znanstveni odbor

 • prof. dr. Franc Vrečer
 • Duša Oblak Božič
 • doc. dr. Aleš Gasparič
 • dr. Silvo Zupančič
 • doc. dr. Vida Škrabanja
 • dr. Anita Mlakar
 • dr. Leon Ščuka

Organizacijski odbor

 • Elvira Medved
 • dr. Miha Plevnik
 • mag. Simona Torkar Flajnik
 • dr. Jernej Zadnik
 • Simona Kastelic