Svet Sklada Krkinih nagrad

dr. Aleš Rotar

Predsednik

dr. Aleš Rotar

prof. dr. Mihael Japelj

Častni predsednik

prof. dr. Mihael Japelj

Častni odbor

 • Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto
 • akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
 • prof. dr. Marko Anderluh, predsednik Slovenskega farmacevtskega društva
 • dr. Peter Venturini, predsednik Slovenskega kemijskega društva
 • prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva

Znanstveni odbor

 • dr. Jure Bezenšek
 • dr. Matjaž Deželak
 • dr. Klemen Korasa
 • dr. Eva Pušavec Kirar
 • doc. dr. Vida Škrabanja
 • dr. Joanna Anna Trykowska Konc
 • prof. dr. Franc Vrečer
 • dr. Luka Žnideršič

Člani

 • dr. Žiga Hodnik
 • Jernej Hvala
 • Ina Kosmač
 • Elvira Medved
 • dr. Janja Mirtič
 • dr. Miha Plevnik
 • Tanja Sluga Kobe
 • mag. Simona Torkar Flajnik