O Krkinih nagradah

V Krki se zavedamo, da so mladi in inovativni ljudje ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in temelj za dobro poslovanje v prihodnosti. Tiste, ki so željni znanja in odkritij, s Krkinimi nagradami že 50 let spodbujamo k raziskovanju in strokovni rasti. V vseh teh letih smo podelili 2911 nagrad.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomske naloge in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo – kemije, farmacije, medicine, biotehnologije, ekonomije, trženja, prava, informatike in ekologije. Prijavljene naloge pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.

Krkine nagrade so tudi edinstvena oblika sodelovanja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov s podjetjem. Povezava akademskega okolja in Krkinih raziskovalcev omogoča pretok znanja ter zagotavlja prepletenost temeljnih in aplikativnih raziskav, katerih rezultat so številni uspešni raziskovalni projekti.