Jubilejnih pet desetletij skozi čas

Edinstvena 50-letna pot Krkinih nagrad je šla ves čas v korak s Krkinim napredkom. Rast podjetja je bila posledica nenehnega nadgrajevanja znanja. Zato s časovnimi mejniki ne osvetljujemo le razvoja Krkinih nagrad, ampak tudi Krkine najpomembnejše dosežke, še posebej na področju razvoja in raziskav, inovativnosti in naložb. V vseh petih desetletjih smo se znali zazreti prek obzorja, ujeti pravi veter in jadra obrniti k pravim idejam. Za zdravje in boljšo kakovost življenja vseh ljudi.

1971–1980    Dragoceni kažipot za ustvarjalnost in izvirne rešitve

1981–1990    Lastni razvoj in znanje edina perspektiva za nadaljnjo rast

1991–2000    Od mladih raziskovalcev do uspešnih multidisciplinarnih timov

2001–2010    V svetovnem vrhu generičnih farmacevtskih podjetij

2011–2020    Inovativnost, znanje in izdelki vrhunske kakovosti

Dragoceni kažipot za ustvarjalnost in izvirne rešitve

1971–1980

Krkino prvo desetletje je zaznamovala jasna vizija peščice krkašev, ki so postavili trdne temelje za rast, poznejši čas pa je prinesel intenzivno gradnjo in širitev podjetja. Vzporedno z razvojem se je vse bolj povečevala potreba po lastnem znanju in vlaganju v kadre. Ustanovitelj Krke mag. Boris Andrijanič leta 1971 dal pobudo za ustanovitev Sklada Krkinih nagrad.

Že na začetku so Krkini raziskovalci v laboratorijih Instituta spremljali razvoj medicinske znanosti ter v farmacevtski razvoj in proizvodnjo vpeljevali najnovejše dosežke v panogi. Krkine nagrade so že v prvem desetletju postale dragocen kažipot, ki je mlade raziskovalce izzval k inovativnosti, ustvarjalnemu delu in izvirnim rešitvam.

Lastni razvoj in znanje edina perspektiva za nadaljnjo rast

1981–1990    

Kljub zahtevnim gospodarskim časom smo se v Krki zavedali, da ima razvoj prihodnost. Čeprav se v poznih 80. letih vlaganja podjetij v razvoj in znanje mladih ni spodbujalo, smo v Krki vztrajali in podpirali znanstvenoraziskovalno delo. Prisegali smo na simbiozo mladosti in modrosti, kar je Krkine nagrade gnalo naprej.

Ob vstopu v novo desetletje je bila zgodovinska prelomnica strateška odločitev, da licenčne izdelke nadomestimo z lastnimi inovativnimi generičnimi izdelki. Lastni razvoj in znanje sta bila edina perspektiva za nadaljnjo rast podjetja. Tudi s Krkinimi nagradami smo si prizadevali privabiti svež veter s kritičnim pogledom na izzive znanosti.

Od mladih raziskovalcev do uspešnih multidisciplinarnih timov

1991–2000

Po prelomnem obdobju na prehodu iz 80. let v 90. leta sta bili v turbulentnih časih za Krko ključni predvsem poslovna in razvojna kultura. Usmeritev je bila jasna: razvoj generičnih farmacevtskih izdelkov z dodano vrednostjo in širjenje marketinško-prodajne mreže.

Začrtani so bili trdni temelji Krkinega razvoja in raziskav, stkano tvorno sodelovanje z univerzitetnimi ustanovami in široko odprta vrata mednarodni izmenjavi znanja. Ideja prepoznavanja mladih nadarjenih raziskovalcev je bila ob 20. obletnici Krkinih nagrad še vedno edinstvena in za Krko ključna pri pridobivanju dobro izšolanih in inovativnih ljudi, usposobljenih za delo v uspešnih multidisciplinarnih timih.

V svetovnem vrhu generičnih farmacevtskih podjetij

2001-2010

Krka je v novo tisočletje vstopila kot eno od vodilnih farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi in posegla v svetovni vrh generičnih farmacevtskih podjetij. Mesto med najboljšimi si je zagotavljala ne le z nenehnim širjenjem poslovne mreže, ampak tudi z vzpostavljanjem proizvodnje doma in po svetu ter povečevanjem razvojno-raziskovalnih zmogljivosti. Vse bolj se je osredotočala na ponudbo generičnih zdravil pod lastno blagovno znamko.

V tem času so Krkine nagrade postale pomembna institucija in navdih mladim za razvojno-raziskovalno delo. Iz vrst Krkinih nagrajencev so zrasli številni raziskovalci in univerzitetni profesorji ter menedžerji na zahtevnih položajih v gospodarstvu in drugih dejavnostih. Tudi Krkino pot jih je soustvarjalo že več kot 300.

Inovativnost, znanje in izdelki vrhunske kakovosti

2011-2020

Z lastnim razvojem, mednarodnimi povezavami, fleksibilnostjo in učinkovitostjo uresničujemo Krkino vizijo in spodbujamo ustvarjalnost v vseh delovnih procesih, na vseh ravneh delovanja podjetja in širše. Za raziskave, razvoj izdelkov in nove tehnologije namenimo 10 % vseh prihodkov. Razvoj novih izdelkov temelji na inventivnih in inovativnih rešitvah, uporabi vrhunske razvojne in proizvodne opreme ter najsodobnejših analiznih pristopih. Zagotavljamo kakovost celotnega procesa od razvoja zdravilne učinkovine, farmacevtske oblike in analiznih metod, proizvodnje, pakiranja do distribucije in trženja izdelka. Vertikalna integracija nam omogoča visoko stopnjo inovativnosti.

Odziv mladih na razpis za Krkine nagrade je iz leta v leto večji, izjemno kakovostne naloge pa temeljijo na vse bolj poglobljenem raziskovalno-razvojnem delu, ki navdušuje strokovno javnost.