Navodila za predstavitev naloge

Po prejemu obvestila o Krkini nagradi prejemniki velike Krkine nagrade in prejemniki Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge, ki jih k predstavitvi pozove Svet Sklada Krkinih nagrad, pripravijo predstavitev raziskovalne naloge v PowerPoint prezentaciji.

Pri pripravi predstavitve upoštevajte naslednja navodila.

  • Uporabite le predlogo, ki je na voljo na tej spletni strani.
  • Poimenovanje datoteke: priimek_ime.ppt.
  • Predstavitev doktorske disertacije lahko obsega največ 15 diapozitivov.
  • Prikazovanje naj bo brez zvočne spremljave.
  • Premikanje med posameznimi diapozitivi naj bo določeno s klikom miške.

Pripravljeno predstavitev pošljite po e-pošti na krkine.nagrade@krka.biz. Zaradi velikosti same PWP predstavitve lahko pošiljanje izvedete prek WeTransfer-ja na zapisani e-naslov. 

PWP predloga za pripravo prezentacije: 54.KN_PPT_predloga