Mejniki

1971 – ustanovimo Sklad Krkinih nagrad
Podelimo 1. Krkine nagrade. Na prvi slovesnosti v dolenjski metropoli podelimo šest nagrad: petim študentom in enemu dijaku.

1975 – 5. Krkine nagrade
Na 5. slovesnosti podelimo že 60 nagrad: 46 študentom in 14 dijakom. V prvih petih letih podelimo 136 nagrad.

1980 – 10. Krkine nagrade
Podelimo 25 študentskih in 15 srednješolskih nagrad. Uvedemo tudi skupinsko delo, kar se je pokazalo kot koristno predvsem za prihodnje raziskovalce.

1990 – 20. Krkine nagrade in 1. mednarodni simpozij
V 20 letih podelimo 1212 nagrad za 835 raziskovalnih nalog. Organiziramo 1. mednarodni simpozij s predavanji s področja kemije, biokemije, farmacije in medicine.

2000 – 30. Krkine nagrade in 10. mednarodni simpozij
Slovesnost ob 30-letnici Krkinih nagrad. Sodeluje 44 študentov in 11 dijakov, nagradimo 47 nalog. Podelimo že 1701 nagrado, kar znova potrdi izredno veliko zanimanje študentov dodiplomskega študija v Sloveniji in Evropi ter dijakov z našega ožjega geografskega območja. Ob 10-letnici našega simpozija predstavi vrhunske znanstvene in tehnološke dosežke več kot 40 znanstvenikov in profesorjev iz 20 evropskih držav in ZDA.

2005 – 35. Krkine nagrade in 15. simpozij
Prvič podelimo 5 Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, poleg njih pa še 25 Krkinih nagrad za univerzitetni študij in 4 nagrade za srednješolske naloge. Nagradimo 47 mladih raziskovalcev. V 35 letih nagradimo 2099 mladih. Prejemniki nagrad za posebne dosežke svoje raziskovalne naloge predstavijo na 15. simpoziju.

2010 – 40. Krkine nagrade
Na 40. podelitvi Krkinih nagrad predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk Krki podeli zlati red za zasluge za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje.

2011 – 41. Krkine nagrade
Začrtamo novo pot pri nastajanju srednješolskih raziskovalnih nalog, saj želimo dati še večji pomen mladim, ki navadno začnejo raziskovalno delo pobliže spoznavati v srednji šoli. Na samostojni prireditvi v septembru 13 dijakom za njihove skupinske projekte podelimo 5 Krkinih nagrad. Za spodbudo pa 11 srednješolcem podelimo 4 Krkina priznanja.

2017 – 47. Krkine nagrade
Slovenska znanstvena fundacija Krki podeli priznanje prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2017 za »dolgoletno, vztrajno in učinkovito spodbujanje dijakov in študentov vseh študijskih smeri k vključevanju v znanstvenoraziskovalno delo, še zlasti na področju naravoslovnih, tehniških in biomedicinskih ved znanosti, ter h komuniciranju dosežkov v okviru Krkinih nagrad«. S priznanjem prometej znanosti za življenjsko delo na področju komuniciranja kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad je nagrajen prof. dr. Miha Japelj, nekdanji direktor Krkinega razvojnega inštituta in idejni oče Krkinih nagrad.

Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, ki jo podeljujemo od leta 2005, preimenujemo v veliko Krkino nagrado.

Pri prepoznavanju, spodbujanju in razvoju ustvarjalnih dijakov igrajo zelo pomembno vlogo mentorji, ki jim omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Zato šestim srednješolskih mentorjem prvič podelimo posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo pri raziskovalnem delu.

2019 – 49. Krkine nagrade
Podelimo nagrade za 56 raziskovalnih nalog, in sicer 26 srednješolskih in 30 dodiplomskih in podiplomskih, med slednjimi je 5 velikih Krkinih nagrad. V 49 letih podelimo Krkino nagrado 2825 mladim raziskovalcem.

2020 – 50. Krkine nagrade
Na obeh razpisih – za srednješolske ter do- in podiplomske raziskovalne naloge sodeluje 192 dijakov in študentov z rekordnim številom raziskovalnih nalog - kar 151. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad razglasi 86 prejemnikov Krkinih nagrad, nagrajenih za 35 srednješolskih in 25 dodiplomskih in podiplomskih raziskovalnih nalog. Študentom podiplomskega študija, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podeli 5 velikih Krkinih nagrad. Na dodiplomski in podiplomski ravni Krkinim nagrajencem pridruži dve novi kategorij: prejemnike Krkine posebne pohvale za raziskovalno nalogo in prejemnike Krkinega priznanje za raziskovalno nalogo. Razglasitvi nagrajencev in oba simpozija, na katerih Krkini nagrajenci predstavijo svoje raziskovalno delo, prvič potekajo na daljavo – prek spleta.