Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Mlade raziskovalce spodbujamo k ustvarjalnosti, raziskovanju in razvoju.

V Krki se zavedamo, da so mladi in ustvarjalni sodelavci ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in temelj prihodnosti. Zato mlade raziskovalce, željne znanja in odkritij, s Krkinimi nagradami že vrsto let spodbujamo k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti.

Vizija

Spodbujamo mladostno zagnanost in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu. Tlakujemo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij.

Krkine nagrade so edinstvena oblika sodelovanja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov s podjetjem. Povezava med akademskim okoljem in Krkinimi raziskovalci omogoča pretok znanja ter zagotavlja prepletenost temeljnih in aplikativnih raziskav, katerih rezultat so številni uspešni raziskovalni projekti.