Z raziskovalnim delom napredujemo v znanju in veščinah

»Lotiti se raziskovalne naloge pomeni upati si, zbrati pogum in poseči po negotovem, še neraziskanem - novem. Vsaka je svojevrsten izziv, ki posameznika preizkuša v znanju, predvsem pa v iznajdljivosti in kreativnosti,« je zapisala Gabrijela, dijakinja II. gimnazije Maribor.

Mladi raziskovalci in njihovi mentorji še dodajajo, da je to oblika aktivnega učenja in razvijanja kritičnega mišljenja, samostojnost in samoiniciativnost. Na gimnaziji z veseljem povedo, da je raziskovalno delo preraslo v eno izmed bolj množičnih obšolskih dejavnosti, njihovi mladi raziskovalci pa so prejemniki različnih nagrad, tudi Krkinih.

Pridružite se jim in svojo raziskovalno nalogo prijavite na razpis za 52. Krkine nagrade. Več o razpisnih pogojih preberite tukaj.

709406585