Privlačnost kristalov na mikroskopskih posnetkih

Bi si upali ugibati, kaj je na fotografijah? Naj vam namignemo – Krkini strokovnjaki v te podobe zrejo praktično vsak dan.

Če ste pomislili na mikroskop, potem ste na pravi poti. Gre namreč za mikroskopske posnetke zdravilnih učinkovin, ki jih omogoča najsodobnejša farmacevtska oprema v Krkinih laboratorijih. Na voljo imamo različne mikroskope, ki kot vir osvetlitve lahko uporabljajo svetlobo (optična mikroskopija), elektrone (elektronska mikroskopija) ali pa za povečanje slike izkoriščajo privlačne sile med atomi (mikroskop na atomsko silo), s pomočjo katerih dosežemo ločljivostjo celo do ravni atomov.

Posnetki, ki nastajajo z namenom pridobivanja informacij za razvoj in proizvodnjo kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil, z zanimivimi oblikami, linijami in barvami nemalokrat spominjajo na umetniško delo. In čisto zares smo krkaši pred časom pripravili odmevno razstavo mikroskopskih posnetkov Krkinih učinkovin in farmacevtskih izdelkov.

Dokaz več, da ima lahko znanost nešteto privlačnih obrazov.