Raziskovalne naloge dijakov kažejo zavidljivo raven znanja

V petek, 22. septembra 2023 smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili 49 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 33 dijakom podelila Krkine nagrade za 20 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri nadaljnjem raziskovalnem udejstvovanju pa je 56 srednješolcev, avtorjev 29 raziskovalnih nalog, prejelo Krkina priznanja. Z nagradami in priznanji želimo potrditi in spodbuditi ustvarjalne ideje dijakov, pa tudi izraziti priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prvi stik z raziskovalnim delom. Najboljši dijaki so svoje raziskovalne naloge s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad.

YMrv6KHeFAE

Krkine nagrade so že od leta 1971 stičišče raziskovalnega dela, Krkini nagrajenci pa prepoznavni ambasadorji znanja. Sklad Krkinih nagrad prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Zavedamo se, da so mlade generacije tiste, ki bodo v prihodnosti vir znanja in družbenega napredka, zato je poslanstvo Krkinih nagrad že srednješolce v obdobju, ko se odločajo za poklicno pot, spodbujati k raziskovalnemu delu.

Dijaki z raziskovalnim delom nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje in mu dodajajo praktično vrednost. S tem oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa razvijajo zdrav tekmovalni duh ter utrjujejo zaupanje vase in v svoje delo. Tudi letos so prijavili vrsto zanimivih raziskovalnih nalog. Dokazali so, da je mogoče z jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Obravnavali so teme z različnih področij in pri raziskovanju upoštevali multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji za uspešno razvojno-raziskovalno delo odločilna.

Predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave ter direktor Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki, je mladim na podelitvi čestital za njihove dosežke, obenem pa poudaril: »Ključno vlogo pri tem, da se pri mladih krepi zanimanje za raziskovanje, imajo pedagoške ustanove in mentorji, ki usmerjajo mlade raziskovalce k poglobljenemu raziskovalnemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces, ki ga odlikuje osredotočenost na rezultat.«

Na letošnji razpis se je odzvalo 89 dijakov iz 20 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 49 raziskovalnih nalog. Navdušujejo pa ne samo te številke, ampak predvsem dejstvo, da se povečujeta kakovost prijavljenih nalog in tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebno pomembno je, da naloge vključujejo teoretično in tudi eksperimentalno delo.

Najboljši dijaki so se strokovni javnosti tudi tokrat predstavili na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad, kjer so suvereno utemeljevali rezultate svojih projektov.