Krkine nagrade so zgled spodbujanja mladih k raziskovalnemu delu

V Krki smo v petek, 20. oktobra 2023 mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Na slovesnosti smo jih izločili 33 mladim raziskovalcem. Od tega jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado. Ker so bile naloge, ki so prispele na razpis, zelo kakovostne, smo študentom podelili tudi 29 Krkinih priznanj s posebno pohvalo in 46 Krkinih priznanj. Med nagrajenci je kar 35 doktorjev znanosti. Osem nagrajencev – poleg petih prejemnikov velike Krkine nagrade še trije prejemniki Krkine nagrade – je rezultate svojega raziskovalnega dela predstavilo na simpoziju pred slovesno podelitvijo.

zemyNAt4ySg

Doslej nagrajenih že 3110 mladih raziskovalcev

S Skladom Krkinih nagrad mladim raziskovalcem tlakujemo pot do novih znanstvenih dosežkov od leta 1971. Od takrat jih je Krkino nagrado prejelo že 3110. 

Dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je izpostavil: »Krkine nagrade imajo na poti mladih raziskovalcev posebno mesto. Nekaterim pomenijo vstop v poglobljeno raziskovalno delo, drugim pa nov dosežek v vrsti znanstvenih del.« Ob tem je dodal, da bomo tudi v prihodnje spodbujali in nagrajevali delo mladih ter skupaj z njimi razvijali nove izdelke in tehnologije.

Krkine nagrade so svojo vizijo in poslanstvo na več kot 50-letni poti še nadgradile ter v slovenski družbi postale zgled, kako mlade spodbuditi k raziskovalnemu delu. Osnovni cilj, privabiti v podjetje mlade in ambiciozne strokovnjake, so že pred veliko leti presegle. Kot je poudaril prof. dr. Franc Vrečer, član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad: »Krkine nagrade so prerasle okvire podjetja in postale priznan institut, ki mlade spodbuja k raziskovalnemu in inovativnemu delu ter s tem popularizira znanost med njimi. Svoje mesto so našle tako med dijaki kot med študenti vseh študijskih stopenj.«

Pomembna je vloga mentorjev

Odziv na razpis za 53. Krkine nagrade je tudi letos izpolnil pričakovanja Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad. Število prijavljenih se povečuje in tako potrjuje, da so Krkine nagrade cenjene tako na srednjih šolah kot na univerzah.

Dijaki in študenti, ki so se prijavili na letošnji razpis, so odlično opravili svoje raziskovalno delo. Številne naloge imajo veliko znanstveno vrednost in so kakovosten prispevek k napredku področja, ki ga obravnavajo. Pri tem imajo pomembno vlogo mentorji, ki mlade motivirajo, jim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti znanstvene rezultate ter jih usmerjajo od prepoznave raziskovalnega problema do predstavitve rezultatov.

Krkine nagrade so tudi izjemna priložnost, da mladi svoje raziskovalno delo predstavijo javnosti. Njihovo poslanstvo je dati mladim raziskovalcem veljavo, jim pomagati do prepoznavnosti njihovih dosežkov in omogočiti razvoj v vrhunske strokovnjake.

Prejemniki velikih Krkinih nagrad za raziskovalno delo

dr. Aleša Dular Vovko
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

Trikratna Krkina nagrajenka se je v doktorski nalogi posvetila raziskavi kompaktiranja, ki je ena od tehnoloških poti za izdelavo tablet s podaljšanim sproščanjem. Tako kot diplomsko delo je tudi doktorat iz biomedicine na Fakulteti za farmacijo opravila v Krkinih laboratorijih, kjer s sodelavci razvija nova zdravila.

dr. Martina Durcik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. Tihomir Tomašič

Njeno osnovno raziskovalno področje je farmacevtska kemija. Posvetila se mu je na magistrskem študiju, še bolj poglobljeno pa na doktorskem študiju biomedicine. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z razvojem protibakterijskih spojin, ki delujejo proti odpornim bakterijskim sevom.

dr. Samo Guzelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentor: prof. dr. Žiga Jakopin 

V raziskovalnem delu v okviru doktorskega študija farmacevtskih znanosti se je ukvarjal z razvojem imunostimulansov – spojin, ki aktivirajo imunski sistem. Po petih letih raziskovanja je svoje znanje in izkušnje prenesel v industrijsko okolje, kjer dela kot raziskovalec v analitskem razvoju.

dr. Tina Kegl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Mentorica: doc. dr. Anita Kovač Kralj

Po doktorskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je tudi zaposlena, izobraževalno pot nadaljuje na Univerzi v Jaénu v Španiji. Ukvarja se z modeliranjem in optimizacijo zapletenih kemijskih, biokemijskih in fizikalno-kemijskih procesov v sodobnih inženirskih sistemih. 

dr. Bruno Marinič
Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu
Mentor: prof. dr. Timothy J. Donohoe

Na Univerzi v Oxfordu je končal enoviti magistrski in doktorski študij organske kemije. Po doktoratu se je preselil na Univerzo v Cambridgeu, kjer dela na Corpus Christi Collegeu. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na razjasnitev nastanka prvih bioloških polimerov.