Mladi ambasadorji znanja

Prvi mesec novega šolskega leta v Krki že vrsto let zaznamuje podelitev Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Tako je bilo tudi septembra 2019, ko so se v Krki mudili mladi raziskovalci in njihovi mentorji.

49 Krkine nagrade

49. Krkine nagrade na srednješolski ravni sta zaznamovala rekordno število prijavljenih raziskovalni del ter občutno povečanje števila sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, kar potrjuje pomen in vitalnost Krkine zamisli spodbujanja mladih k raziskovanju.

Letošnji pobudi se je odzvalo 83 avtorjev, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev na 49. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge prijavili prav toliko, 49 raziskovalnih nalog. V Svetu Sklada Krkinih nagrad so izpostavili visoko kakovost in znanstveno širino raziskovalnih nalog, mladi pogumni raziskovalci pa so se suvereno lotili najrazličnejših znanstvenih področij. To so potrdili na dopoldanskem simpoziju, na katerem so predstavili rezultate svojega večmesečnega raziskovalnega dela in z odgovori na vprašanja potrdili dobro poznavanje raziskovalnih tem.

NAGRAJENO DELO DIJAKOV IN MENTORJEV

Simpoziju, ki ga je vodila specialistka področja v Službi za industrijsko lastnino Vida Škrabanja, je sledila slovesna podelitev Krkinih nagrad in priznanj za uspešno zaključeno raziskovalno delo. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič ter član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar sta na slovesnosti podelila še plaketi – zahvali za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat sta ju prejeli profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo. Prav mentorji vsa leta predstavljajo pomemben gradnik Krkinih nagrad, saj ustvarjajo priložnosti za nadgradnjo znanja in poglobljeno znanstveno delo ter mlade vodijo skozi raziskovalni proces.

49 Krkine nagrade

KORAKI NA POTI RAZISKAV

Ob tej priložnosti je član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar v svojem nagovoru izpostavil letošnjo 65-letnico Krke in skorajšnji jubilej Krkinih nagrad. Navezal se je na 50. obletnico pristanka prve vesoljske odprave s človeško posadko na Luni in parafraziral sporočilo Neila Armstronga, ki je ob pristanku dejal, da je to korak, majhen za človeka, a velik za človeštvo: »Danes ste naredili velik korak zase in za nas. Velik korak zase, ker ste stopili ali pa še utrdili odločenost stopiti na pot razvoja, raziskav, odkrivanja novega, ustvarjanja in trdega dela. Hkrati ste naredili velik korak tudi za nas, ki temeljimo to pot na istih vrlinah, na vrlinah vedoželjnosti, nenehnega usposabljanja, nenehnega raziskovanja in dela za korist pacientov.«

VERJETI VASE IN V SVOJE SPOSOBNOSTI

Mladim gostom je delo v Krkinih laboratorijih v odrskem pogovoru predstavil naš sodelavec, doktor biomedicine, vodja laboratorija v Razvoju analitike Žiga Hodnik. Tudi on Krkin nagrajenec je v poenostavljenem odrskem prikazu razložil delo v laboratoriju za masno spektrometrijo in mladim raziskovalcem svetoval, naj verjamejo vase, svoje znanje in sposobnosti v vsakem trenutku: »Sami sebi smo namreč lahko največji sovražnik na poti do uspeha, saj so naše meje največkrat tam, kjer smo si jih sami postavili,« je zaključil.