Znanstvena in raziskovalna odličnost mladih

»Akademska odličnost, združena z znanjem in delom, predstavlja tisto, kar vsi skupaj potrebujemo: z novim znanjem, mladimi močmi, združenimi z izkušnjami mentorjev, doseči uspeh, ki bo temeljil na inovativnem in kakovostnem raziskovalno-razvojnem delu,« je ena od spodbudnih misli, ki jo je zapisal predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar.

49 Krkine nagrade

Kot je v zborniku, izdanem ob podelitvi 49. Krkinih nagrad, še poudaril dr. Aleš Rotar, s Krkinimi nagradami kot zanesljiv in uspešen gospodarski partner slovenskemu akademskemu prostoru sporočamo, katere in kakšne znanstvene dosežke potrebujemo, da lahko delamo v dobro bolnikov. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij.

POMEMBNA VEZ AKADEMSKEGA IN GOSPODARSKEGA SVETA

Slavnostni govornik, prodekan za študijsko področje na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marko Anderluh je na slovesnosti poudaril, da Krka s Krkinimi nagradami dokazuje, kako zelo ceni povezanost akademskega in gospodarskega okolja, katerih skupni imenovalec je skrb za razvoj in raziskave na vrhunski ravni. »Ko govorimo o Krki, govorimo o ljudeh, vrhunskih raziskovalcih, predanih svojemu delu, ter o vodstvu, ki razume njihove potrebe ter omogoča primerno infrastrukturo /…/« Dejal je tudi, da smo danes priča izjemnemu napredku informacijske tehnologije, ki pa ima poleg prednosti tudi »pasti«, zato smo postavljeni pred novo nalogo – ne le razvijati nova zdravila in nove terapije, temveč utrjevati zaupanje vanje.

TEMELJNO VODILO POPULARIZACIJA RAZISKOVALNEGA DELA

»Danes živimo v drugačnem okolju kot pred desetletji, ko smo začeli podeljevati Krkine nagrade. Stalnici tega obdobja pa sta znanstveni in tehnološki razvoj, ki sta dala zagon neslutenim globalnim spremembam,« je v zborniku še zapisal dr. Aleš Rotar. Povezava znanstvenega in tehnološkega razvoja je naloga tako akademske sfere kot tudi industrije. Krkine nagrade pa so majhen, a pomemben korak na poti k skupnim razvojno raziskovalnim dosežkom.
Krkine nagrade so tako že od začetkov pomemben dogodek, ki ponazarja povezovanje Krke ter raziskovalnih in izobraževalnih ustanov. Krka sodeluje s številnimi fakultetami ljubljanske in mariborske univerze ter vodilnimi slovenskimi in tujimi inštitucijami. Temeljno vodilo Krkinih nagrad tako ostaja popularizacija raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah.

VSE VEČ NALOG Z ZNANSTVENO ALI APLIKATIVNO VREDNOSTJO

Člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrade so ob prijavi na razpis za 49. Krkine nagrade opazili pomemben napredek tako v številu prijavljenih nalog, ki je bilo tudi tokrat izjemno, kot tudi v njihovi kakovosti. Na vseh ravneh, tako na srednješolski stopnji kot v magistrskih in doktorskih študijskih programih, je bilo bodisi po znanstveni ali aplikativni vrednosti nekaj res izstopajočih nalog. Njihova tematika je povezana z aktualnimi panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija in druge sorodne vede.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade potrditev rezultatov njihovega poglobljenega in ustvarjalnega delovanja, s katerim bodo ali v gospodarstvu ali v drugih ustanovah prispevali k napredku. Pri vstopu v svet znanosti in raziskovalnega dela imajo veliko vlogo in odgovornost mentorji, ki dijakom in študentom pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

NAJODLIČNEJŠI PREDSTAVILI SVOJE IZSLEDKE NA SIMPOZIJU

Krkine nagrade že 29 let spremljajo simpoziji, na katerih so se zvrstili tudi številni mednarodno priznani predavatelji. V zadnjih letih so namenjeni najodličnejšim Krkinim nagrajencem, prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge, ki svoje delo predstavijo na način, primeren akademskemu okolju. Namen teh simpozijev je prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakom iz podjetja kot tudi drugih ustanov. Letošnji simpozij je odprl član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad prof. dr. Franc Vrečer. Svoja dela so na simpoziju predstavili dr. Klemen Korasa, dr. Nika Kruljec, dr. Katja Škrlec, dr. Darja Gramer Skledar in Rok Narobe. Njihove raziskovalne naloge potrjujejo ne le njihovo raziskovalno odličnost, ampak tudi inovativnost in aplikativno vrednost.

V Krki se že od ustanovitve zavedamo pomena znanja, zato smo leta 1971 ustanovili Sklad Krkinih nagrad, prek katerega mladim raziskovalcem podeljujemo Krkine nagrade. Z njimi mlade spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu, predvsem pa k odličnosti na poti k novim spoznanjem. Do zdaj je Krkino nagrado prejelo že 2825 mladih raziskovalcev. Mnogi so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih ustanovah in industriji, več kot 300 jih je zaposlenih v Krki.