Krkine nagrade 1971

Seznam Krkinih nagrajencev

1 HORVAT LOJZE študent ekonomije Ivo LAVRAČ
2 JENKO DUŠAN dijak Viktor FABJAN
3 KISS-TOTH TIBOR študent biotehnologije Gavro TAMBURAŠEV
4 KUS JURIJ študent biologije Miha LIKAR
5 KUTIČIČ VIKTORIJA študentka veterine Branko KURELEC
6 RUPNIK NATAŠA študentka biologije Branko KURELEC