Krkine nagrade 1972

Seznam Krkinih nagrajencev

7 ALEBIĆ TANJA študentka kemije Dragutin KOLBAH
8 BAMBIČ JANEZ dijak Marjan DOBOVŠEK
9 DOBRENIČ BERISLAV študent ekonomije  
10 DVORŠAK MAJDA dijakinja Marjan DOBOVŠEK
11 FERFOLJA DANICA dijakinja Marjan DOBOVŠEK
12 GRILC VIKTOR študent kemije Roman MODIC
13 JANKOVIĆ ANTE študent kemije Dragutin FLEŠ
14 KOVAČIČ JOŽE študent biotehnologije V. SIRNIK
15 MARIN JANEZ študent kemije Milan DULAR
16 MILENKO ROŠ študent kemije Milan DULAR
17 MRHAR ALEŠ študent farmacije Aleš KRBAVČIČ
18 MUŽIĆ STJEPAN študent agronomije Z. ROLIĆ
19 NOVAK MIHELA študentka agronomije Z. ROLIĆ
20 PAVLI VILJEM študent farmacije Aleš KRBAVČIČ
21 PIRNAT JANEZ študent fizike Robert BLINC
22 RADOČEVIĆ BLANKA študentka agronomije Z. ROLIĆ
23 ROJŠEK IČA študentka ekonomije Franc ARH
24 SABLJIĆ ALEKSANDAR študent kemije Vitomir ŠUNJIĆ
25 SELIGER JANEZ študent fizike Robert BLINC
26 SERAJNIK MAJA dijakinja Marjan DOBOVŠEK
27 SERAJNIK MAJA dijakinja Marjan DOBOVŠEK
28 ŠPORAR ANTON študent prava  
29 VENGUST ALENKA študentka biologije Miha LIKAR
30 VUČEVAC VESNA študentka veterine M. HERAK