Krkine nagrade 1973

Seznam Krkinih nagrajencev

31 AJDIŠEK NADA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
32 ALEBIĆ TANJA študentka kemije Dragutin KOLBAH
33 BRATOŠ JANJA študentka kemije Alfred POLLAK
34 BROD MIROSLAV študent agronomije  
35 DAMJANOVIĆ MIROLJUB študent veterine  
36 FISTER JANEZ študent kemije Jože SLIVNIK
37 GORJUP BREDA študentka kemije Milan DULAR
38 KOVAČIČ ANDREJA študentka farmacije Franc ERJAVEC
39 MAJZELJ JANEZ dijak  
40 MRAZ GABRIJELA študentka farmacije Franc ERJAVEC
41 PAVKO SAŠA študent kemije Roman MODIC
42 PIRC VASILIJ študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
43 SOMRAK STANISLAVA študentka kemije Aleksandra KORNHAUSER
44 ŠARLOHAR MARJANA dijakinja Marjan DOBOVŠEK
45 TRŽAN NADA študentka farmacije Franc ERJAVEC
46 UKMAR NIKOLA študent kemije  
47 ULČNIK ALEKSANDRA študentka kemije Miha JAPELJ
48 VRTAČNIK MANJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
49 WOLF OLGA-DARJA študentka farmacije Franc ERJAVEC
50 ŽEMVA ALEŠ študent medicine Miha LIKAR