Krkine nagrade 1976

Seznam Krkinih nagrajencev

155 ADAMČIČ DORIS dijakinja Bogo KOMELJ
156 ARLIČ BREDA študentka kemije Milan DULAR
157 BABIČ MARJANA študentka kemije Milan DULAR
158 BANIČ BORUT študent medicine Lidija ANDOLJŠEK
159 BARBARIĆ SLOBODAN podiplomski študent biokemije Blanka RIES
160 BARTULA NOVKA študentka biotehnologije Marijan LAĆAN
Miroslava VUKČEVIĆ
161 BEROVIČ MARIN študent kemije Miha JAPELJ
162 BAOTIĆ NADA študentka farmacije Petar STROHAL
163 BORIĆ MIRJANA študentka farmacije Nikola BLAŽEVIĆ
164 BREGAR ZVONKO študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
165 BUKOVEC ŽELJKA študentka farmacije Ljubica BUTULA
166 DEŽMAN BREDA študentka biologije Bronka BRZIN
167 ERDELJA GRACIJA študentka biokemije Pavao MILDNER
Branka MIHANOVIĆ
168 FINK DARKO dijak Miroslav POKORNY
Stanislava FLORJANČIČ
169 GAMULIN VERA podiplomska študentka biologije Branko BRDAR
170 GRUENGOLD DARKO študent biokemije Dragutin KOLBAH
171 HADL MIHA dijak Miroslav POKORNY
Stanislava FLORJANČIČ
172 HEFERLE MAJDA dijakinja Bogo KOMELJ
173 HORVAT CIRIL študent farmacije Franc KOZJEK
174 HORVAT JAROSLAV podiplomski študent kemije Dina KEGLJEVIĆ
175 IPSA SLAVICA študentka kemije Drago KOLAR
176 IVANČEK DUBRAVKA študentka biokemije Pavao MILDNER
Branka MIHANOVIĆ
177 JANC MIHAELA študentka ekonomije Janez PLANINA
178 JUREČIČ VLASTA dijakinja Bogo KOMELJ
179 KNAFELJC VIKTORIJA dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
180 KOŠIČEK MARIJANA študentka biotehnologije Marijan LAĆAN
Miroslava VUKČEVIĆ
181 KUNČIĆ JASNA študentka biotehnologije Gavro TAMBURAŠEV
182 LEBEN JOŽE študent farmacije Dušan KARBA
183 LESKOVŠEK NEVENKA študentka kemije Dušan HADŽI
Jože KOBE
184 LEVAJ ANTE študent kemije Roman MODIC
Miha ŽUMER
185 LIŠNJIĆ MIRA študentka biotehnologije Gavro TAMBURAŠEV
186 LONČARIČ STANE študent farmacije Dušan KARBA
187 LUKAĆ-SKELIN JASMINA podiplomska študentka veterine Hrvoje ZLATIĆ
188 MARIN JOŽICA študentka biologije Miha LIKAR
189 MATKO TANJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
190 MLAKAR LADKA dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
191 NALIČ GORDANA študentka biotehnologije Marijan LAĆAN
192 NOVAK BORIS študent kemije Miha JAPELJ
193 OREL MARJANA študentka kemije Vito TURK
194 PADOVAN JOŽICA študentka ekonomije Krešo PUHARIČ
Pavle MARC
195 PAPEŽ JULIJANA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
196 PAVLI VILJEM študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
197 PLEVNIK VESNA študentka medicine Lev MILČINSKI
198 PODRŽAJ MALČI dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
199 POLJANEC SONJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
200 RAMOVŽ MARICA dijakinja Bogo KOMELJ
Milka BOBNAR
201 ROMIĆ ŽELJKO študent farmacije Nikola BLAŽEVIĆ
202 RUKAVINA VINKO študent biotehnologije Marijan LAĆAN
203 SENTOČNIK JOŽICA študentka medicine Lidija ANDOLJŠEK
204 SLAK LADISLAVA dijakinja Miroslav POKORNY
205 SMERKOLJ VLADIMIR podiplomski študent medicine Franjo ZDRAVIĆ
Miroslav KALIŠNIK
206 SMOLČIČ ASJA študentka farmacije Stanko BORČIĆ
207 STARIČ MARIJA študentka kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
208 STRAJNAR MARJAN študent ekonomije Janez BUKOVEC
209 ŠMALC MELANIJA dijakinja Bogo KOMELJ
210 ŠPRINGER JANEZ študent farmacije Franc KOZJEK
211 ŠUPRINA MIHELA podiplomska študentka kemije Marijan LAĆAN
212 TABAKOVIĆ KATMERKA podiplomska študentka kemije Marijan LAĆAN
213 TIŠLARIĆ DUBRAVKA študentka biotehnologije Marijan LAĆAN
Miroslava VUKČEVIĆ
214 URLEP TOMAŽ študent medicine Lidija ANDOLJŠEK
215 VASILIĆ ŽELIMIRA študentka kemije Zlata ŠTEFANEC
216 VOUK ALENKA študentka kemije Miha JAPELJ
217 ŽERJAV JANKO študent kemije Milan DULAR