Krkine nagrade 1979

Seznam Krkinih nagrajencev

400 AMBROŽIČ KARMEN študentka farmacije Franc ERJAVEC
401 AVSEC BISERKA dijakinja Natalija VITEZIĆ
402 BAČAR TEREZIJA dijakinja Janez BARBIČ
Nadja POČRVINA
403 BAIS ZDENKA študentka biokemije Željko KUĆAN
Marjan REJIC
Sonja ISKRIĆ
404 BAJUK IRENA študentka kemije Pavel ZUPET
Marjeta GLOBOKAR
405 BANOVEC ALENKA dijakinja Janez KAMBIČ
406 BATURIČ DRAŠKO študent biotehnologije Marijan LAĆAN
407 BELE MOJCA dijakinja Lada ČERTALIČ
408 BERGER MATJAŽ dijak Ivan KREFT
409 BEŠTER MARIJA študentka kemije Branko STANOVNIK
Miha TIŠLER
410 BLATNIK MILENA študentka kemije Stanislava MOLAN
411 BOLTA MARKO študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
412 BOŽIČ RASTKO dijak Tone KNEZ
413 BREGAR MARTINA dijakinja Marija KOMPAN
414 BUČAR NATAŠA dijakinja Branko VRBINC
415 BUDIČ BOJAN študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
416 CIMERMANČIČ SLAVICA dijakinja Janez ŠEKORANJA
417 CRNJAK ZORICA podiplomska študentka kemije Dušan HADŽI
Jože KOBE
418 CVITKOVIČ LEA dijakinja Neda BIELEN
419 CVITKOVIĆ VESNA študentka farmacije Vito TURK
420 ČELIČ ANICA dijakinja Milan BANOVEC
421 DERANJA SMILJKO študent farmacije Dragutin KOLBAH
422 DONKO POLDE študent farmacije Pavle BOHINC
423 ĐORĐEVIĆ JOVANKA študentka arhitekture  
424 ELJAŠ ŠTEFKA študentka farmacije Franc ERJAVEC
425 GALEŠA MOJCA dijakinja Helena STEPAN
426 GNIDOVEC JOŽE študent kemijske tehnologije Janez KRŽAN
Josip LOKOBAUER
427 JAKI BARBARA dijakinja Danilo BREŠČAK
428 JANŽEKOVIČ MOJCA dijakinja Peter LENARDIČ
429 JELENIČ ANITA dijakinja Marija JELENIČ
430 KAMBIČ IVAN dijak  
431 KASTELIC MARIJA dijakinja Milena ŠRIBAR
432 KERMAVNAR VESNA študentka kemije Branko STANOVNIK
Miha TIŠLER
433 KERMC MARJAN študent kemije Pavel ZUPET
434 KMET MIRAN študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
435 KOČEVAR MOJCA dijakinja Danilo BREŠČAK
436 KOPAČ MAJDA študentka farmacije Franc KOZJEK
437 KOŠMERLJ BOJAN dijak Jovo GROBOVŠEK
438 KRISTAN FRANC študent org. dela Franc ŠETINA
Saša DEKLEVA
439 KUHAR ANDREJA študentka biologije Miroslav POKORNY
440 KUKMAN LILJANA dijakinja  
441 LAKOVIČ ROSANA študentka farmacije Marija ČARMAN-KRŽAN
442 MEDJA ZDENKA dijakinja Dubravka BULIĆ
443 MEŽAN MATEJA dijakinja Janez KRŽAN
Janko ŠARUGA
444 MIŠVELJ PETER študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
445 MLINAR SILVESTER študent kemije Valentin KOLOINI
446 MOČIVNIK BARBKA dijakinja Miloš HOČEVAR
447 MOROSINI EVRIDIKA dijakinja Pavle ZUPET
448 MOŽETIČ-REŠČIČ BOJANA    
449 NAPOTNIK BERNARDA študentka kemije Aleksandra KORNHAUSER
450 ORAŽEN-ADAMIČ ANDREJA podiplomska študentka biologije Bronka BRZIN
451 OSMAK MAJA podiplomska študentka biokemije Ana FERLE-VIDOVIČ
452 OSOLNIK DARJA dijakinja Bogo KOMELJ
453 PAVIŠIĆ SMILJAN dijak Stanislava MOLAN
454 PAVLENIČ DUŠAN dijak Miroslav POKORNY
455 PLAVEC JANEZ dijak Janez KRŽAN
Janko ŠARUGA
456 PLEMENITAŠ ANICA podiplomska študentka kemije Igor BELIĆ
Bogdan KAVČIČ
457 POLJANEC SONJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
458 PRAŠNIKAR JANEZ študent ekonomije Branko HORVAT
459 RADEŽ IVAN dijak Janez KRŽAN
Janko ŠARUGA
460 RELJA MAJA podiplomska študentka medicine Branimir ŽIVKOVIĆ
461 REPŠE JOLANDA dijakinja Melis PANGERC
Marija KOMPAN
462 RIBIČ BRANKA dijakinja  
463 ROŠ MILENKO podiplomski študent kemijske tehnologije Milan DULAR
464 RUKAVINA SONJA študentka biokemije Erika KOS
465 RUSTJA ELI dijakinja Danilo BREŠČAK
466 SAŠEK MAJDA dijakinja Boštjan KOVAČIČ
467 SLOBODNIK MARTIN študent org. dela Franc ŠETINA
Saša DEKLEVA
468 ŠAVELJ TOMAŽ študent biologije Čedo BOGDANOVIĆ
469 ŠPORAR ANDREJA dijakinja Janez KRŽAN
Sonja KERMC
470 ŠRIBAR VLADIMIRA dijakinja Miroslav POKORNY
471 ŠTAVDOHAR NADA dijakinja Ludvik TONČIČ
472 TIHI JAROSLAV dijak Janez KRŽAN
Janko ŠARUGA
473 TOMAŽIČ ALENKA podiplomska študentka kemije Branko STANOVNIK
Miha TIŠLER
474 VIDMAR MARTINA dijakinja Pavel ZUPET
Marjeta GLOBOKAR
475 VRANEŠIČ MARINA dijakinja Ludvik TONČIČ
476 VRTIN MILICA dijakinja Jože VRŠČAJ
477 VUKADIN ALENKA študentka farmacije Pavle BOHINC
478 WEISS MATEJA dijakinja Janez KRŽAN
Sonja KERMC
479 ZAFRED TATJANA dijakinja Danilo BREŠČAK
480 ZAFRED TATJANA dijakinja Milena ŠRIBAR
481 ZALOKER ANTE študent farmacije Franc KOZJEK
482 ZRLIČ ZDENKA dijakinja Lada ČERTALIČ
483 ZUPAN JERICA študentka farmacije Franc KOZJEK
484 ŽAGAR NEVENKA dijakinja Marija KOMPAN
485 ŽUNIČ TATJANA dijakinja Janez KRŽAN
Janko ŠARUGA
486 ŽVEGLIČ ANDREJA dijakinja Helena STEPAN