Krkine nagrade 1980

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

487 ABRAMIĆ MARIJA študentka biokemije Ljubimka VITALE
488 ANDREJČIČ TONE dijak Lada ČERTALIČ
489 BALKOVEC MARJAN študent farmacije Franc KOZJEK
490 BELE MARIJA dijakinja Bogo KOMELJ
491 BERGER MATJAŽ dijak Bogo KOMELJ
492 BOLTE MARKO študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
493 BORŠTNAR ZLATKA dijakinja Bogo KOMELJ
494 BREGAR MARTINA dijakinja Vladimir BULOVEC
495 BULC BARBARA dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
496 CELIČ KATARINA dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
497 ČIŽMAR VERA študentka boiotehnologije Marijan LAĆAN
498 DRNOVŠEK IZTOK študent farmacije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
499 DULAR ALENKA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
500 DŽANKO DRAGICA študentka boiotehnologije Marijan LAĆAN
501 GARTNER ANDREJ študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
502 GLAVAČ DAMJAN študent kemije Aleksandra KORNHAUSER
503 GRADECKI IRENA dijakinja Milan BANOVEC
504 GRAH ANDREJ dijak Janez ŠEKORANJA
505 GRAHEK IRENA dijakinja Bogo KOMELJ
506 GURDULIĆ GORAN študent kemijske tehnologije Milan MUŠKATIROVIĆ
507 HABUŠ IVAN študent farmacije Srečko MATAŠIĆ
Franjo PLAVŠIĆ
508 HAĐI-ĐORĐEVIČ LJUBOMIR študent kemije Ivan MIĆOVIĆ
509 HAJKO PAVICA študentka biotehnologije Tomislav PETKOVIČ
Miroslav POKORNY
510 HUDOKLIN STANKA dijakinja Borivoj LADIŠIČ
511 JANKOVIČ JOVANKA študentka kemijske tehnologije Milan DULAR
512 JURINEC ELVIRA študentka farmacije Dragutin KOLBAH
513 KOCJANČIČ JOŽE študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
514 KOČEVAR MOJCA dijakinja Vladimir BULOVEC
515 KORŠIČ MILAN dijak Borivoj LADIŠIČ
516 KOTAR TATJANA dijakinja Peter LENARDIČ
517 KOVAČIČ CVETKA dijakinja Peter LENARDIČ
518 KUKMAN LILIJANA dijakinja Peter LENARDIČ
519 KUNTARIČ ALOJZIJA dijakinja Vladimir BULOVEC
520 KURE IRENA dijakinja Milan BANOVEC
521 LOGAR-LIPANOVIČ INES študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
Pavle BOHINC
522 LONČAR BOŽO podiplomski študent kemijske tehnologije Miroslav POKORNY
Pavla KRANJC
Pavle ZUPET
523 MACEDONI MARTA dijakinja Vladimir BULOVEC
524 MARUŠIČ NIVES dijakinja Stanislava FLORJANČIČ
525 MEŽAN MATEJA dijakinja Borivoj LADIŠIČ
526 MLADINSKI RAZISKOVALNI
TABOR KRKA - 79
  Vinko ŠRIBAR
Aleksandra KORNHAUSER
527 MLADINSKI RAZISKOVALNI
TABOR VINICA - 79
  Franc LEBEN
528 MRŠA VLADIMIR študent biotehnologije Pavao MILDNER
Blanka RIES
Slobodan BARBARIĆ
529 MUHIČ MOJCA dijakinja Lada ČERTALIČ
530 NOSE VANJA dijakinja Lada ČERTALIČ
531 OFENTAVŠEK IGOR študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
532 OSOLNIK TATJANA dijakinja Milan BANOVEC
533 OSTOVIĆ DRAŽEN študent farmacije Stanko BORČIĆ
534 PAVLIČ VLADIMIR študent biotehnologije Pavao MILDNER
Blanka RIES
Slobodan BARBARIĆ
535 PAVLOVIČ BRANKA študentka biotehnologije Pavao MILDNER
Blanka RIES
Slobodan BARBARIĆ
536 PLAVEC JANEZ dijak Branko POROVNE
537 PLUT VIDA dijakinja Branko POROVNE
538 PRAVNE JOŽE študent kemije Miroslav POKORNY
Pavla KRANJC
Pavle ZUPET
539 RADEŽ IVAN dijak Branko POROVNE
540 RENKO METKA podiplomska študentka kemije Vito TURK
541 RIBIČ BRANKA dijakinja Bogo KOMELJ
542 RIOSA MILENA dijakinja Milan BANOVEC
543 RUNJIĆ VJERA študentka biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
544 STRAJNAR ZDENKA dijakinja Milan BANOVEC
545 ŠRIBAR VLADKA dijakinja Milan BANOVEC
546 ŠTIMAC ANTON študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
547 ŠTUMBERGER JOŽICA študentka farmacije Pavle BOHINC
548 ŠVENT MIHA dijak Janez ŠEKORANJA
549 TIHI JAROSLAV dijak Bogo KOMELJ
550 TREŠČEC ANDJA podiplomska študentka kemije Sonja ISKRIČ
Sergij KVEDER
551 URLEB UROŠ študent kemije Miha TIŠLER
Branko STANOVNIK
552 VEDENIK METKA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
553 VIDLJINOVIČ LIDIJA dijakinja Bogo KOMELJ
554 ZENI JANEZ študent organizacije dela Janez JEREB
555 ZUPET ROK dijak Janez ŠEKORANJA
556 ŽURA SLAVKA dijakinja Peter LENARDIČ

Foto in video

Fotografije