Krkine nagrade 1981

Seznam Krkinih nagrajencev

557 BABIČ TATJANA dijakinja Helena STEPAN
Ciril KLEMENČIČ
558 BAČUN VIŠNJA študentka biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
559 BALKOVEC MARJETKA dijakinja Janez KAMBIČ
560 BAMBIČ BRANKO študent strojništva Jože ZUPANČIČ
561 BANJANIN B. BOŽO podiplomski študent farmacije Dragutin KOLBAH
Nikola BLAŽEVIĆ
562 BIHAR JOSIP dijak Miha JAPELJ
563 BULC BARBARA dijakinja Peter LENARDIČ
564 CELIČ KATARINA dijakinja Peter DULAR
565 DOLŠEK ANICA študentka sociologije Nada SFILIGOJ
Maca JOGAN
566 ERCEG ZORICA študentka biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
567 GNIDOVEC JOŽE študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
568 GONZA METKA študentka kemijske tehnologije Valter DOLEČEK
Vojko OZIM
569 GRAH ANDREJ dijak Zora TORBICA
570 GROSMAJER ROMAN študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
571 GULIČ VILJEM študent kemijske tehnologije Franc KOZJEK
572 HRIBAR ALENKA podiplomska študentka kemije Branko STANOVNIK
573 HROVAT IVAN dijak Staša VOVK
574 HROVATIČ IGOR dijak Branko POROVNE
575 JANKOVIČ JOVANKA podiplomska študentka kemijske tehnologije Milan DULAR
576 JANŽEKOVIČ HELENA dijakinja Miroslav POKORNY
577 JANŽEKOVIČ MOJCA dijakinja Miroslav POKORNY
578 JERMAN MIRA dijakinja Branko VRBINC
579 KAPŠ PETER dijak Staša VOVK
580 KARDOŠ DRAGOTIN študent kemije Aleksandra KORNHAUSER
581 KAŠNAR BISERKA podiplomska študentka kemije Dragutin KOLBAH
M. ŽINIĆ
582 KESIČ DRAGAN študent farmacije Marija ČARMAN-KRŽAN
583 KMETIČ ROBERT dijak Janez KAMBIČ
584 KOBAL EDVARD študent kemijske tehnologije Aleksandra KORNHAUSER
585 KOCJANČIČ SLAVICA dijakinja Staša VOVK
586 KORŠIČ BOJAN dijak Zora TORBICA
587 KORŠIČ MILAN dijak Peter DULAR
588 KOTAR BERTA dijakinja Branko POROVNE
589 KOVIČ MATIC študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
590 KUKMAN LILJANA dijakinja Peter ŽIBERNA
591 KUNTARIČ LOJZKA dijakinja Peter ŽIBERNA
592 KURE-PLANINŠEK DARINKA študentka soc. dela Franc STOPAJNIK
593 LENARČIČ BRIGITA študentka farmacije Vito TURK
594 LEUŠTEK IVANČICA študentka biotehnologije Pavao MILDNER
Blanka RIES
595 MALAZOGU SAMILE podiplomska študentka kemije Ivan SUŠNIK-RYBARSKI
Marijan LAĆAN
596 MALNAR TATJANA študentka kemije Vito TURK
597 MESOJEDEC BOJAN dijak Miha JAPELJ
598 MEŽAN MATEJA dijakinja Peter LENARDIČ
599 MIŠANOVIČ ĐURO študent kemijske tehnologije Marijan LAĆAN
600 MLADINSKI RAZISKOVALNI
TABOR - ČRMOŠNJICE 1981
  Jovo GROBOVŠEK
Tea MARN
Marjan RAVBAR
601 MRZEL VLADKA dijakinja Miroslav POKORNY
602 NOVAK STANISLAVA študentka farmacije Franc ERJAVEC
603 PANJAN JASMINA dijakinja Janez KAMBIČ
604 PENCA ANDREJ dijak Janez KAMBIČ
605 PEZDIRC ANDREJA dijakinja Janez KAMBIČ
606 PEZDIRC VLASTA dijakinja Janez KAMBIČ
607 PLAVEC JANEZ dijak Peter LENARDIČ
608 PLEVNIK FLORJAN študent sociologije Bogdan KAVČIČ
609 PUCELJ SONJA dijakinja Helena STEPAN
Ciril KLEMENČIČ
610 RADEŽ IVAN dijak Peter LENARDIČ
611 SATOŠEK ALJOŠA dijak Janez KAMBIČ
612 SATOŠEK SIMONA dijakinja Janez KAMBIČ
613 SREBRNJAK NATALIJA dijakinja Milan BANOVEC
614 STRAZBERGER MATEJA dijakinja Milan BANOVEC
615 SUČEVIĆ MIRA dijakinja Helena STEPAN
Ciril KLEMENČIČ
616 ŠANTELJ MARTA dijakinja Milan BANOVEC
617 ŠAVS ANICA študentka farmacije Pavle BOHINC
618 ŠIROK BRANE študent strojništva Miran OPREŠNIK
619 ŠPRINGER ALENKA dijakinja Branko VRBINC
620 TESTEN ANTON študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
621 TIHI JAROSLAV dijak Branko POROVNE
622 TOMLJANOVIČ GRETA dijakinja Miroslav POKORNY
623 UHERNIK MOJCA dijakinja Helena STEPAN
Ciril KLEMENČIČ
624 ULČNIK ALEKSANDRA študentka organizacije dela Janez JEREB
625 URANIČ STANE dijak Miha JAPELJ
626 VIDE DAMJAN dijak Milan BANOVEC
627 ZADNIKAR BREDA študentka farmacije Aleš KRBAVČIČ
628 ZATLER DARKO dijak Miha JAPELJ
629 ZOREC-KARLOVŠEK MAJDA podiplomska študentka kemije Janez MILIČINSKI
630 ZUPANČIČ BRANKA dijakinja Helena STEPAN
Ciril KLEMENČIČ
631 ZUPANČIČ NATAŠA študentka kemije Marko ZUPAN
Boris ŠKET
632 ZUPANČIČ ZVONKA dijakinja Branko VRBINC
633 ZUPET ROK dijak Zora TORBICA
634 ŽMITEK JANKO podiplomski študent kemije Branko STANOVNIK
635 ŽUNIČ TATJANA dijakinja Peter DULAR
636 ŽURA SLAVKA dijakinja Peter ŽIBERNA
637 ŽUVANIĆ SANJA študentka kemije Halka BILSKI