Krkine nagrade 1982

Seznam Krkinih nagrajencev

638 AŠ HELENA dijakinja Frane SMERDU
639 CERKOVNIK ALEŠ dijak Danijel BEZEK
640 CERKOVNIK BORUT dijak Danijel BEZEK
641 FAKTOR MAJDA študentka medicine Vladimir SMRKOLJ
642 FILIPIČ JOLANDA študentka ekonomije Krešo PUHARIČ
643 FRLIC FRANC dijak Branko VRBINC
644 GAJŠEK BRANKO študent farmacije Pavle BOHINC
645 GREBENC BETI dijakinja Anton HROVAT
646 IVANOVIČ RADOMIR dijak Janez BARBIČ
Nataša HENIGMAN
647 JAKI POLONA dijakinja Pavica HAJKO
648 JANIČIJEVIĆ BORIS dijak Nuša RUSTJA
649 JELENKO KSENIJA študentka medicine Vladimir SMRKOLJ
650 JERAS ROMANA študentka farmacije Franc KOZJEK
651 JERMAN CVETKA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Mirko ČEH
Pavel ZUPET
652 JEŽEK MIHA dijak Branko VRBINC
653 JUDEŽ KATJA dijakinja Branko VRBINC
654 KAMIN FRANC študent kemijske tehnologije Janvit GOLOB
Valter DOLEČEK
Viktor GRILC
655 KASTELIC ALENKA dijakinja Irena KASTELIC
656 KASTELIC FANI dijakinja Irena KASTELIC
657 KASTELIC METODA študentka kemijske tehnologije Valter DOLEČEK
Janvit GOLOB
Peter GLAVIČ
658 KOGOVŠEK IGOR dijak Pavica HAJKO
659 KOLENC SUZANA dijakinja Jože MALENŠEK
660 KOS SMILJAN dijak Franček JOŽEF
Branko BAMBIČ
661 KOSEC TEREZIJA dijakinja Branko VRBINC
662 KOVAČIČ BRIGITA dijakinja Peter LENARDIČ
663 KRANJC MAJDA študentka kemijske tehnologije Valter DOLEČEK
Janvit GOLOB
Peter GLAVIČ
664 KRIŽMAN JOŽE dijak Franček JOŽEF
Branko BAMBIČ
665 KUŽNIK BRANKA dijakinja Pavica HAJKO
666 LISAC MATEJA dijakinja Peter LENARDIČ
667 LONGAR MIRA študentka kemije Vito TURK
668 MALENŠEK JOŽE dijak Janez BARBIČ
Nataša HENIGMAN
669 MANDELJC-JANC PAVLA študentka farmacije Franc ERJAVEC
670 MLADINSKI RAZISKOVALNI
TABOR ŽUŽEMBERK 82
  Andrej HUDOKLIN
Jovo GROBOVŠEK
Zdravko BUČAR
671 MLADINSKI RAZISKOVALNI
TABOR BRAKOVLJE 81
  Lili ŠAVRIN-ČEBULEC
Marinka PENTO
Borut KODRIČ
672 MORELA ANAMARIJA dijakinja Marjeta GLOBOKAR
673 NARDONI JULIJ študent kemijske tehnologije Janvit GOLOB
Valter DOLEČEK
Viktor GRILC
674 NOVAK KSENIJA dijakinja Franček JOŽEF
Branko BAMBIČ
675 NOVAK SMILJAN dijak Nuša RUSTJA
676 PEČAVER TOM dijak Danijel BEZEK
677 PETEK IRENA študentka kemijske tehnologije Milan DULAR
678 PETERLIN MATEJA dijakinja Frane SMERDU
679 PETROVIĆ JASMINA študentka farmacije Stanko BORČIĆ
680 PLAVEC IRENA dijakinja Irena KASTELIC
681 PODERGAJS SIMONA študentka kemije Branko STANOVNIK
682 PODPEČAN BRANKO dijak Anton HROVAT
683 POPSAVIN J. VELIMIR podiplomski študent kemije Dušan MILJKOVIĆ
684 POTOČAR ZDENKO dijak Nuša RUSTJA
685 PROGAR SANDRA dijakinja Jože MALENŠEK
686 RAJK MOJCA dijakinja Janez BARBIČ
Nataša HENIGMAN
687 RIGLER MATIJA dijak Anton HROVAT
688 RODMAN PETER študent kemijske tehnologije Valentin KOLOINI
689 ROŽEMBERGAR TANJA dijakinja Frane SMERDU
690 ROŽIČ MIROSLAV študent biologije Oskar SPRINGER
691 SAVIĆ VERICA študentka kemije Vidosava DJURDJIĆ
692 SLAMNIK HELENA dijakinja Marjeta GLOBOKAR
693 SMOKVINA TAMARA študentka biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
694 SPAČAL MIRJA študentka kemijske tehnologije Boris ŠKET
Miha JAPELJ
695 STRAJNAR ALEŠ študent farmacije Pavle BOHINC
696 ŠEGOTA JASNA študentka farmacije Dragutin KOLBAH
Melita ŠADEN-KREHULA
697 ŠESTAN MILAN dijak Branko VRBINC
698 ŠINIGOJ JASNA dijakinja Peter LENARDIČ
699 ŠIŠKO BORUT dijak Nuša RUSTJA
700 ŠMAJDEK ALENKA dijakinja Marjeta GLOBOKAR
701 ŠPACAPAN ANDREJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
702 ŠPEH DUŠAN dijak Jože MALENŠEK
703 ŠUŠTARŠIČ MIRAN študent varstva pri delu Vladimir DRUSANY
Italo MOROSINI
704 TEHOVNIK EMIL študent farmacije Marija ČARMAN-KRŽAN
705 TOMAN MIHAEL podiplomski študent biologije Marijan REJIC
706 UČENCI SLOVENSKEGA
UČITELJIŠČA TRST
  Lili ŠAVRIN-ČEBULEC
707 VIDERGAR ANDREJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
708 VIDRIH TOMAŽ dijak Nuša RUSTJA
709 VODOVNIK DAMJANA študentka kemije Branko STANOVNIK
710 ZUPANČIČ JANEZ študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
711 ŽERJAL-GRUEVSKA MAJDA študentka farmacije Pavle BOHINC
712 ŽUNIČ VESNA študentka sociologije Maca JOGAN
713 ŽUVANIĆ JOSIP podiplomski študent biotehnologije Pavao MILDNER