Krkine nagrade 1984

Seznam Krkinih nagrajencev

778 AŠ TANJA dijakinja Peter LENARDIČ
779 BEZMALOVIČ NADA študentka farmacije Savo LAPANJE
780 BOŽNAR BREDA študentka kemije Branko STANOVNIK
781 BRUNER ANICA dijakinja Marija JELENIČ
Belizar DUJEC
782 BUKOVIČ ZDENKO študent kemijske tehnologije Milan DULAR
783 CIMERMAN NINA študentka biologije Franc MEGUŠAR
784 COLARIČ MATEJA dijakinja Helena STEPAN
Stanka ČEŠAREK
785 ČRNIČ VINKO dijak Dušan DULAR
786 DOKL-MARIN MAJA študentka etnologije Janez BOGATAJ
787 DRGANC MAJDA dijakinja Leon ŠUŠTERŠIČ
788 FURJANIČ NEDELJKO dijak Tomaž SKRBINŠEK
Vincenc PETRUNA
789 GARTNER ANDREJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
790 GAŠPERŠIČ MIRO dijak Branislav FILIPOVIČ
791 GREGORČIČ BRANKO dijak Tomaž SKRBINŠEK
Vincenc PETRUNA
792 HOČEVAR MATEJA dijakinja Peter LENARDIČ
793 HUDOKLIN ANDREJA šudentka biologije Boris ŠKET
794 ISKRA MARJANCA študentka farmacije Franc ERJAVEC
795 JANKOVIČ MAJA dijakinja Marija JELENIČ
Belizar DUJEC
796 JENŠKOVEC ZVONKA dijakinja Jože GNIDOVEC
797 KAVŠEK DARJA dijakinja Jože GNIDOVEC
798 KOBETNAR MOJCA študentka kemijske tehnologije Milan DULAR
799 KOCJANČIČ BOJAN študent biologije Franc SUŠNIK
800 KOFOL NEVIO študent prava Krešo PUHARIČ
801 KORDIŠ DUŠAN študent biologije Franc SUŠNIK
802 KORELC JOŽE dijak Janez KOMELJ
Irena GOSTIŠA
803 KOREN MATJAŽ študent biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
804 KOŽELJ MARIJA študent kemije Ljubo GOLIČ
805 KRALJ PAVLA dijakinja Leon ŠUŠTERŠIČ
806 KRAMARIČ KATJA dijakinja Tomaž SKRBINŠEK
Vincenc PETRUNA
807 KRAMARIČ MIRO dijak Dušan DULAR
808 KRISTL ALBIN študent farmacije Branko STANOVNIK
809 KUMER JANJA dijakinja Leon ŠUŠTERŠIČ
810 LEGAN MATEJA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
811 LINDIČ JELKA študentka organizacije dela Ivan KEJŽAR
812 LIPNIK METODA študentka farmacije Marija ČARMAN-KRŽAN
813 MALEŽ LIDIJA študentka kemije Branko STANOVNIK
814 MERSLAVIČ MARIO podiplomski študent kemije Branko STANOVNIK
815 MERVAR DAMJANA dijakinja Leon ŠUŠTERŠIČ
816 MEZGEC VANDA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
817 MIKEC NATALIJA dijakinja Helena STEPAN
Stanka ČEŠAREK
818 MIKLAVČIČ TONČKA dijakinja Helena STEPAN
Stanka ČEŠAREK
819 MRZEL FRANCI dijak Peter LENARDIČ
820 NOVAKOVIČ SAŠO dijak Dušan DULAR
821 OSIPOVIČ HELENA študentka kemije Vito TURK
822 PAVŠIČ SONJA študentka kemije Aleksandra KORNHAUSER
823 PEČARIČ REKA študentka ekonomije Ivan MEŠKO
824 PETERKA FRANC študent ekonomije Franc PAUKO
825 PETRUNA TOMAŽ dijak Jože GNIDOVEC
826 PRIMC DARJA študentka farmacije Franc KOZJEK
827 PUNGERČAR JOŽE študent biologije Gojmir LAHAJNAR
828 RAPNIK DARKO študent kemijske tehnologije Vojko OZIM
829 RIŽMARIČ NUŠA študentka kemijske tehnologije Milan DULAR
830 ROTH MAŠA dijakinja Marija JELENIČ
831 SMOKVINA TAMARA podiplomska študentka biotehnologije Danislava HRANUELI
Marija ALAČEVIĆ
832 SMRDELJ SUZANA dijakinja Marija JELENIČ
833 STRAZBERGER SILVA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
834 ŠIKONJA JOŽICA dijakinja Marija JELENIČ
Belizar DUJEC
835 ŠILIH SABINA študentka farmacije Pavle BOHINC
836 ŠIMEC ANICA dijakinja Marija JELENIČ
Belizar DUJEC
837 ŠTRICELJ POLONA dijakinja Branko VRBINC
838 ŠULEK VESNA študentka kemijske tehnologije Vojko OZIM
839 ŠUŠTERŠIČ SONJA dijakinja Branko VRBINC
840 TIVADAR MIRAN študent hotelirstva Franc ŠMAJDEK
841 TODOROVSKI ILINKA dijakinja Tomaž SKRBINŠEK
Vincenc PETRUNA
842 TURK MATEJA dijakinja Leon ŠUŠTERŠIČ
843 UČKAR BOJAN študent ekonomije Ivan MEŠKO
844 UHAN DARINKA študentka farmacije Peter JERMAN
845 VARDJAN SUZANA dijakinja Branko VRBINC
846 ZABRET SLAVKA študentka farmacije Aleš KRBAVČIČ
847 ZAGODA MILAN študent ekonomije Franc PAUKO
848 ZUPANČIČ NATAŠA podiplomska študentka kemije Marko ZUPAN
Boris ŠKET
849 ŽAGAR JOŽICA dijakinja Marija JELENIČ
850 ŽEROVC NATALIJA študentka farmacije Pavle BOHINC