Krkine nagrade 1985

Seznam Krkinih nagrajencev

851 ARNŠEK MATEJA študentka farmacije Branko STANOVNIK
852 AVSEC ALEŠ dijak Dušan DULAR
853 BAJC BARBARA študentka biologije Marjan REJIC
854 BAJT ALEŠ dijak Dušan DULAR
855 BAŠIČ BISERKA podiplomska študentka medicine Veljko GJURIŠ
856 BEVC EVA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
857 BEVEC MILAN študent strojništva Jože ZUPANČIČ
858 BOBNAR MARTA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
859 BOŽIČ GREGOR dijak Franc HOČEVAR
Dušan DULAR
860 BOŽIČ VOJKO dijak Franc HOČEVAR
Dušan DULAR
861 BREN ALENKA študentka psihologije Tone RETELJ
862 BUKOVEC MARIJA dijakinja Marija JELENIČ
Majda KAVČIČ
863 COLNAR CIRILA študentka kemije Slovenko POLANC
864 ČOPAR ANTON podiplomski študent kemije Branko STANOVNIK
865 DEJANOVIĆ ALEKSANDRA študentka farmacije Milica JOVANOVIĆ
866 DEMŠAR FRANCI podiplomski študent biofizike Milan SCHARA
867 DRAGINC MOJCA dijakinja Marija JELENIČ
Majda KAVČIČ
868 FIFOLT MIRKO dijak Rozalija MOLNAR
869 FILIPAN MIHA študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
870 FORNAZARIČ SMILJANA študentka biologije Franc MEGUŠAR
871 GERONI MAGDA dijakinja Branko VRBINC
872 HOČEVAR MARIJA dijakinja Branko VRBINC
873 ISTENIČ METKA študentka farmacije Franc KOZJEK
874 JAN MAJA študentka kemijske tehnologije Marko ZUPAN
875 JUDEŽ ANDREJA dijakinja Vida NOVAKOVIĆ
Meta PAPEŽ
876 KASTELIC UROŠ dijak Franc HOČEVAR
Dušan DULAR
877 KERČ JANEZ študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
878 KIRAR IGOR dijak Rozalija MOLNAR
879 KOMPAN TOMAŽ dijak Marija KOMPAN
Peter LENARDIČ
880 KOŠIČ PETRA študentka varstva pri delu Alfonz ZAFOŠNIK
Jože HORVAT
881 LAPAJNE MAJA dijakinja Peter LENARDIČ
882 LEKŠE MAGDA dijakinja Branko VRBINC
883 MAJZELJ JANEZ študent farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
884 MATJAŠIČ ALEKSANDRA dijakinja Vincenc PETRUNA
885 MATJAŠIČ BORUT dijak Vincenc PETRUNA
886 MEDJA ZDENKA študentka kemije Miha TIŠLER
887 MERLJAK MAJA študentka farmacije Franc KOZJEK
888 MILOŠEVSKI T. PETRE podiplomski študent medicine Branislav NIKODIJEVIĆ
889 MORAVEC NATAŠA dijakinja Branko VRBINC
890 NARANDJA TATJANA študentka Željko KUĆAN
891 NOVAK ROMAN dijak Dušan DULAR
892 OBERŽNIK SARA dijakinja Vida NOVAKOVIĆ
Meta PAPEŽ
893 OMERZEL MATEJA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
894 PAPEŽ URŠKA dijakinja Vida NOVAKOVIĆ
Meta PAPEŽ
895 PEČARIČ IVANKA dijakinja Branko VRBINC
896 PLAVEC JANEZ študent kemije Jože KOBE
897 PREVALŠEK TANJA dijakinja Vincenc PETRUNA
898 REBERNIK MATEJ dijak Dušan DULAR
899 REMS MARKO dijak Vincenc PETRUNA
900 SELČAN ALEKSANDER študent ekonomije Ferdinand MARN
901 SINTIČ ALENKA dijakinja Branko VRBINC
902 SKOBE ROBERT dijak Marija KOMPAN
Peter LENARDIČ
903 SLAMNIK GREGOR dijak Marija KOMPAN
Peter LENARDIČ
904 STANIŠA MILENA dijakinja Peter LENARDIČ
905 STARE MIRJANA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
906 STEPAN NADA dijakinja Marija JELENIČ
Majda KAVČIČ
907 ŠAŠEK PALMIRA dijakinja Marija JELENIČ
Majda KAVČIČ
908 ŠEREG MOJCA študentka kemije Branko STANOVNIK
909 ŠKRINJAR EMIL študent kemije Janvit GOLOB
910 TURK NELI dijakinja Peter LENARDIČ
911 VERBOVŠEK BREDA študentka varstva pri delu Alfonz ZAFOŠNIK
Jože HORVAT
912 VICEIČ MILA podiplomska študentka medicine Ivan BAKRAN
913 VIDMAR ANICA dijakinja Branko VRBINC
914 VRTOVŠEK JANEZ študent kemijske tehnologije Janvit GOLOB
915 ZAJC ALENKA študentka prava Krešo PUHARIČ
916 ZUPET ROK študent kemije Jože KOBE
Marija PRHAVC

-