Krkine nagrade 1986

Seznam Krkinih nagrajencev

917 BAJT OLIVER podiplomski študent kemije Miha TIŠLER
Slovenko POLANC
918 BREGAR IRENA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
Pavica HAJKO
Miroslav POKORNY
919 BUNC NATAŠA dijakinja Marjeta GROM
920 FABIČ IRENA študentka kemije Borka JERMAN-BLAŽIČ
Vladimir BATAGELJ
921 FELE LJUDMILA podiplomska študentka kemije Janvit GOLOB
922 FERENČIČ MANUELA študentka kemije Miha JAPELJ
Jože KOBE
923 FERJAN ILONKA študentka farmacije Franc ERJAVEC
924 FUJS DRAGICA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
925 FURLAN BORUT študent kemije Branko STANOVNIK
926 HROVATIČ MOJCA študentka sociologije Nada SFILIGOJ
927 HUMAR KRISTINA dijakinja Marjeta GLOBOKAR
Mihael FLORJANIČ
928 JENŠKOVEC MAGDA dijakinja Jožica SLADOJEV
929 JORDAN VESNA dijakinja Jože OSTERMAN
930 KOBAL ANDREJ dijak Branko VRBINC
931 KOCJANČIČ ALEŠ dijak Marjeta GLOBOKAR
Mihael FLORJANIČ
932 KOLENC VESNA dijakinja Marjeta GLOBOKAR
Mihael FLORJANIČ
933 KRAŠOVEC MAJA študentka prava Krešo PUHARIČ
934 MAKONNEN EYASU podiplomski študent medicine Franc ERJAVEC
935 MESOJEDEC RENATA dijakinja Jožica SLADOJEV
936 MIKEC ELIZABETA dijakinja Marjeta GROM
937 NOVLJAN MOJCA dijakinja Jožica TRŠAR
Meta PAPEŽ
938 PAPEŽ MARJAN dijak Jožica SLADOJEV
939 PATE JANJA dijakinja Branko VRBINC
940 PINTARIČ MILENA študentka kemijske tehnologije Janvit GOLOB
941 PLANTARIČ DARJA dijakinja Branislav FILIPOVIČ
Pavica HAJKO
Miroslav POKORNY
942 PLAPER ANDREJA študentka biologije Franci GRABNAR
943 POTRČ-TRPKOVSKA DARJA študentka ekonomije Franc ARH
944 PRGOMET JASNA študentka biotehnologije Slobodan BARBARIČ
945 PRIMC BARBARA dijakinja Branko VRBINC
946 RAPUŠ METKA študentka telesne kulture  
947 RECELJ ALEN dijak Marjeta GLOBOKAR
Mihael FLORJANIČ
948 SINUR MALČI dijakinja Jože OSTERMAN
949 SLAK MAJA dijakinja Jožica TRŠAR
Meta PAPEŽ
950 ŠANTL SONJA študentka farmacije Pavle BOHINC
951 ŠTEFANČIČ TATJANA študentka farmacije Pavle BOHINC
952 ŠVARCER SMILJKA študentka Željko KUĆAN
953 TOMAŽIN IRENA dijakinja Jožica TRŠAR
Meta PAPEŽ
954 ŽERJAV ROBERT študent organizacije dela Dane MELAVC
955 ŽITNIK ALEKSANDRA dijakinja Marjeta GROM
956 ŽLAJPAH BOŠTJAN dijak Branislav FILIPOVIČ
Pavica HAJKO
Miroslav POKORNY
957 ŽLIČAR MARKO podiplomski študent kemije Branko STANOVNIK