Krkine nagrade 1987

Seznam Krkinih nagrajencev

958 AVSEC JERCA dijakinja Polona VODOPIVEC
959 BLAŽIČ MARJANA dijakinja Stanislava MOLAN
960 BRUDAR MITJA dijak Tone RECELJ
961 ČOTAR JERICA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Natalija VITEZIĆ
962 FLERE ALENKA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Natalija VITEZIĆ
963 FLEŽAR MATJAŽ študent medicine Ema MIVŠEK MUŠIČ
964 HABJAN GORAZD študent kemije Branko STANOVNIK
965 JAKI JOŽE dijak Tone RECELJ
966 JALŠOVEC KSENIJA dijakinja Neda BENIČKI
Vlado POKORNY
967 JELEN BORIS študent kemije Branko STANOVNIK
968 JUVANČIČ TATJANA dijakinja Romana JERAS-SALMIČ
Meta PAPEŽ
969 KLARIČ MARIJANA dijakinja Romana JERAS-SALMIČ
Meta PAPEŽ
970 KONCILIJA KATARINA dijakinja Erika JUNC
Marinka PERTOT
Marinka CVETO
971 KOŠAK DRAGO študent živilske tehnologije Cveto KLOFUTAR
Jelislava ADAMIČ
972 KOŠIR ROMAN dijak Franc HOČEVAR
Darja COLARIČ
Dušan DULAR
Bojana KMET
Alenka PUČKO
973 KRAMAR SIMONA dijakinja Polona VODOPIVEC
974 KREVS MOJCA dijakinja Silvia ZUPANČIČ
Miroslav POKORNY
Ljubica BRDAR
975 KRŽAN SABINA dijakinja Silvia ZUPANČIČ
Miroslav POKORNY
Ljubica BRDAR
976 KUHAR MARTINA dijakinja Branko VRBINC
977 MANTEL TADEJA dijakinja Rozina RITLOP-BOŽIČ
Lidija URLEP
978 MOROSINI EVRIDIKA študentka farmacije Slavko PEČAR
979 OSTROVERŠNIK HELENA dijakinja Polona VODOPIVEC
980 PAPEŽ MAJA dijakinja Neda BENIČKI
Vlado POKORNY
981 PAVLIN JANA dijakinja Zdenka PAVIČIČ
Marjeta GLOBOKAR
982 PAVLIN TOMAŽ dijak Stanislav ZALAR
983 PERIČAR BLAŽENKA dijakinja Stanislav ZALAR
984 PETRIČ DARJA dijakinja Branko VRBINC
985 POTRČ MATJAŽ dijak Franc HOČEVAR
Darja COLARIČ
Dušan DULAR
Bojana KMET
Alenka PUČKO
986 PRLJA ANDREJ študent medicine Ema MIVŠEK MUŠIČ
987 RADEŽ IVAN študent kemijske tehnologije Valentin KOLOINI
Marjeta GROM
988 STOPAR MOJCA dijakinja Stanislav ZALAR
989 ŠINKOVEC IRENA dijakinja Branko VRBINC
990 TADIČ ZORAN študent kemije Blanka RIES
991 TOMŠIČ VESNA dijakinja Erika JUNC
Marinka PERTOT
992 TRATAR ELIZABETA dijakinja Stanislava MOLAN
993 TRUPI BREDA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Natalija VITEZIĆ
994 VIDIC DANILO študent farmacije Pavle BOHINC
995 VIDIC MARIJA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
996 VIRC BOŠTJAN dijak Franc HOČEVAR
Darja COLARIČ
Dušan DULAR
Bojana KMET
Alenka PUČKO
997 ZAGORC MARTINA dijakinja Zdenka PAVIČIČ
Marjeta GLOBOKAR
998 ZUPANC SUZANA dijakinja Neda BENIČKI
Vlado POKORNY
999 ZUPANČIČ MELITA dijakinja Silvia ZUPANČIČ
Miroslav POKORNY
Ljubica BRDAR
1000 ZUPET META dijakinja Zdenka PAVIČIČ
Marjeta GLOBOKAR
1001 ŽALAR ROSITA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
1002 ŽIBERNA ETBIN študent kemijske tehnologije Valentin KOLOINI