Krkine nagrade 1989

Seznam Krkinih nagrajencev

1075 BAHČ MATEJA dijakinja Ana RANGUS
1076 BARBO MARTIN študent kemije Peter BUKOVEC
1077 BELIČIČ ALENKA študentka biologije Radovan KOMEL
1078 BLAŽEKA BOŽIDAR študent biotehnologije Srečko MATOŠIĆ
1079 BRADICA ANICA dijakinja Ana RANGUS
1080 ČUK ANGELA podiplomska študentka veterine Valentin SKUBIC
1081 DEBELJAK BOŠTJAN podiplomski študent farmacije Aleš KRBAVČIČ
Slavko PEČAR
1082 DOBNIKAR MOJCA podiplomska študentka kemije Slovenko POLANC
Bojan VERČEK
1083 DRAGAN IRENA dijakinja Stanislav ZALAR
1084 FARKAŠ ANA dijakinja Miroslav POKORNY
Štefica CAR
1085 FRANZ GORANKA dijakinja Miroslav POKORNY
Marjeta GROM
1086 GAZVODA ALJA študentka agronomije Jože SPANRING
1087 GROSMAJER ROMAN podiplomski študent farmacije Franc KOZJEK
1088 GRUBAR BARBARA dijakinja Ana RANGUS
1089 HAM IRENA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1090 HOSTNIK ELIZABETA dijakinja Ana RANGUS
1091 HULINA GORDANA študentka biokemije Marija ALAČEVIĆ
Jasna FRANEKIĆ
1092 ISTENIČ MARKO dijak Dušan DULAR
Katja ŠTIMAC
1093 JAKLIČ LIDIJA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1094 JAKOPEC MATJAŽ dijak Rožca ŠONC
Dušan DULAR
1095 KANDORFER TOMAŽ dijak Nada VINDER
Ana RANGUS
1096 KASTELIC RENATA dijakinja Nada VINDER
Ana RANGUS
1097 KEBER ALENKA dijakinja Eli TISOV
Peter LENARDIČ
1098 KEK ANITA dijakinja Stanislav ZALAR
1099 KEPE VLADIMIR študent kemije Bojan VERČEK
Marijan KOČEVAR
Slovenko POLANC
1100 KMECL PRIMOŽ študent kemije Branko STANOVNIK
1101 KNOLL ALEŠ dijak Miha FLORJANIČ
Marjeta GLOBOKAR
Zdravko ČUK
1102 KOBE BOŠTJAN študent kemije Ivan LEBAN
1103 KOLENC SUZANA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Marjeta GLOBOKAR
1104 KOTAR MARKO dijak Slavko ZUPANČIČ
Janez KRŽAN
Sonja KERMC
1105 KRAMER FRANCI dijak Slavko ZUPANČIČ
Janez KRŽAN
Sonja KERMC
1106 KRANJC SIMONA dijakinja Ana RANGUS
1107 KVASIČ MARGITA dijakinja Štefica CAR
Miroslav POKORNY
1108 LAMPE LILIJANA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1109 LUŠTEK MATEJ dijak Branko VRBINC
1110 MACEDONI GREGOR dijak Boris VESELIČ
Stanislava MOLAN
1111 MAKUC SIMON dijak Natalija VITEZIĆ
1112 MALENŠEK GREGOR dijak Rožca ŠONC
Dušan DULAR
1113 MARTINIČ NATALIJA dijakinja Miha FLORJANIČ
Marjeta GLOBOKAR
Zdravko ČUK
1114 MERLJAK VLADIMIRA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1115 MESOJEDEC UROŠ dijak Andrej JAKOBČIČ
1116 MIKEC BARBARA dijakinja Nada VINDER
Ana RANGUS
1117 MLAKAR ANITA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Marjeta GLOBOKAR
1118 MUHIČ JOŽE dijak Branko VRBINC
1119 NOVAKOVIČ ALJOŠA dijak Dušan DULAR
Katja ŠTIMAC
1120 NOVOSEL BOŠTJAN dijak Natalija VITEZIĆ
1121 OSTOJIČ IRENA dijakinja Miroslav POKORNY
Štefica CAR
1122 PETERLE POLONA dijakinja Miha FLORJANIČ
Marjeta GLOBOKAR
Zdravko ČUK
1123 PFAJFAR MATEJA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1124 POČIČ ALJOŠA dijak Dušan DULAR
Katja ŠTIMAC
1125 POKORNY VESNA dijakinja Štefica CAR
Miroslav POKORNY
1126 POLJŠAK DARJA študentka farmacije Slavko PEČAR
Uroš URLEB
1127 POTOČAR JANA dijakinja Miroslav POKORNY
Štefica CAR
1128 ROZMAN JASNA študentka farmacije Vito TURK
Jože BRZIN
1129 RUGELJ SAMO študent farmacije Stane SRČIČ
Jelka ŠMID-KORBAR
1130 SKOBE RUDI dijak Boris VESELIČ
Stanislava MOLAN
1131 SLAMNIK HELENA študentka kemije Sergej GOMIŠČEK
1132 SMODIŠ JANEZ študent kemije Branko STANOVNIK
1133 STOJIČ BRANKA dijakinja Natalija VITEZIĆ
1134 STROJAN BLAŽ dijak Boris VESELIČ
Stanislava MOLAN
1135 SUHADOLC ELIZABETA študentka farmacije Danijel KIKELJ
1136 ŠIMC BETKA dijakinja Miroslav POKORNY
Marjeta GROM
1137 ŠKOF PETRA dijakinja Štefica CAR
Miroslav POKORNY
1138 ŠTEFANIČ ALENKA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
1139 ŠUŠTARŠIČ IGOR dijak Slavko ZUPANČIČ
Janez KRŽAN
Sonja KERMC
1140 TAVŽELJ-MATKO ANICA študentka biologije Peter MAČEK
Miroslav POKORNY
1141 TEKAVČIČ TANJA študentka farmacije Andrej UMEK
Marko PUKL
1142 TEROPŠIČ TANJA dijakinja Eli TISOV
Peter LENARDIČ
1143 TRUNKL MATEJA študentka farmacije Franc KOZJEK
Albin KRISTL
1144 TUREL IZTOK študent kemije Nataša BUKOVEC
1145 UMEK IZTOK dijak Andrej JAKOBČIČ
1146 VARGA TATJANA dijakinja Eli TISOV
Peter LENARDIČ
1147 VERHNJAK KATARINA študentka farmacije Franc KOZJEK
Albin KRISTL
1148 VINTAR GREGOR dijak Branko VRBINC
1149 VITEZIČ ALAN dijak Boris VESELIČ
Stanislava MOLAN
1150 VITMAN VESNA dijakinja Ana RANGUS
1151 ZALAR POLONA dijakinja Stanislav ZALAR
1152 ZUPANČIČ DARJA dijakinja Ana RANGUS
1153 ŽABKAR JASNA dijakinja Miroslav POKORNY
Marjeta GROM