Krkine nagrade 1994

Seznam Krkinih nagrajencev

1376 AUERSPERGER IRENA dijakinja Igor PLAPER
1377 BELIČIČ-KOLŠEK ALENKA podiplomska študentka biologije Peter MAČEK
1378 BERAVS KATARINA študentka farmacije Slavko PEČAR
Marija SOLLNER
1379 BLAZNIK BARBARA študentka biokemije Radovan KOMEL
Aleksander PAVKO
1380 BUKOVEC JANA študentka ekonomije Iča ROJŠEK
Duška VERBIČ
1381 FAJDIGA MARKO podiplomski študent veterine Nikola DŽAKULA
1382 FERJAN ILONKA podiplomska študentka farmacije Franc ERJAVEC
1383 GREBENC HELENA študentka medicine Metka BUDIHNA
1384 GORŠIN JANA dijakinja Branko VRBINC
1385 GOŠTE NATAŠA dijakinja Zdenka TOMŠIČ
Martin BARBO
1386 GUNDE-CIMERMAN NINA doktorantka Aleksa CIMERMAN
1387 HERZOG-VELIKONJA BLAGAJANA doktorantka Miklavž GRABNAR
1388 HUDOKLIN PETER dijak Marjeta GLOBOKAR
Martin BARBO
Zdenka TOMŠIČ
1389 JAZBEC GABRIJELA študentka farmacije Uroš URLEB
Vesna LESKOVŠEK-CIZEJ
1390 JERIČEK BERNARDA dijakinja Ivana MIHELIČ-MOROSINI
1391 JOVANOVIČ UROŠ dijak Marjeta GLOBOKAR
Martin BARBO
Zdenka TOMŠIČ
1392 JUDEŽ JOŽE dijak Branko VRBINC
1393 KEJŽAR IVO študent kemije Branko STANOVNIK
Jurij SVETE
1394 KORDIŠ DUŠAN doktorand Franc GUBENŠEK
1395 KOSEC GREGOR dijak Marjeta GLOBOKAR
Martin BARBO
Zdenka TOMŠIČ
1396 KOVAČIČ MOJCA dijakinja Zdenka TOMŠIČ
Martin BARBO
1397 LEVAČIČ SUZANA študentka farmacije Marija SOLLNER
Aleš KRBAVČIČ
1398 MALNARIČ VLASTA dijakinja Igor SIMONIČ
1399 MANČEK ŠPELA dijakinja Igor PLAPER
1400 MERSLAVIČ IRENA študentka farmacije Danijel KIKELJ
Alenka RUTAR
1401 MLAKAR ANITA podiplomska študentka kemije G. SPITTELER
1402 MURN MOJCA dijakinja Pavla ZUPANČIČ
1403 PEČENKO BARBARA študentka kemije Aleksander PAVKO
S. MILIČIĆ
1404 PERIČAK BLAŽENKA študentka Valentin KOLOINI
1405 PIŠEK ROBERT študent farmacije Mirjana GAŠPERLIN
N. BAJRAMOVIĆ
1406 POKORNY VLADIMIR podiplomski študent biotehnologije Marija ALAČEVIĆ
1407 PUST MARJANA dijakinja Branko VRBINC
1408 REHAR TANJA študentka farmacije Stane SRČIČ
1409 SALMIČ DARJA študentka organizacije dela Gabrijel DEVETAK
Elvira MEDVED
Marcel MARKULIN
1410 SELIŠKAR DAMIJANA-MOJCA študentka medicine Marija ČARMAN-KRŽAN
1411 SLOBODNIK ANICA dijakinja Igor SIMONIČ
1412 SORŠAK GORAZD študent kemije Branko STANOVNIK
1413 STANIŠA KLAVDIJA dijakinja Ivana MIHELIČ-MOROSINI
1414 ŠANTAVEC MOJCA študentka biotehnologije Marija ZELNIK-BLATNIK
Peter RASPOR
1415 TIHI JAROSLAV doktorand Branko STANOVNIK
1416 TORKAR TANJA študentka medicine Ana Zlata DRAGAŠ
1417 UCMAN SAŠA dijakinja Ivana MIHELIČ-MOROSINI
1418 UDOVČ MATEJA študentka ekonomije Mitja TAVČAR
Darinka MIKLAVČIČ
1419 VELJKOVIČ MELITA študentka farmacije Joško OSREDKAR
Janja MARC
1420 VITKOVIČ KLEMEN dijak Igor SIMONIČ
1421 ZALAR URŠKA dijakinja Pavla ZUPANČIČ
1422 ZUPET ROK doktorand Miha TIŠLER