Krkine nagrade 1995

Seznam Krkinih nagrajencev

1423 BABIČ BLAŽ dijak Polonca KUKEC
Damjana FLAJNIK
1424 BAHČ MATEJA študentka ekonomije Janez DAMJAN
Meta PAPEŽ
Romana JERAS-SALMIČ
1425 BIZJAK MATEJ dijak Pavla ZUPANČIČ
1426 BLAIČ MATEJA študentka ekonomije Drago FILIPIČ
1427 BREZNIK MATEJ študent farmacije Danijel KIKELJ
1428 CESAR TATJANA podiplomska študentka kemije Vladimir MRŠA
1429 DREVENŠEK GORAZD podiplomski študent medicine Metka BUDIHNA
1430 FAŠING JURIJ študent kemijske tehnologije Miha JAPELJ
1431 JAKLIČ ALENKA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
Mirjana GAŠPERLIN
1432 JARC MARIJA študentka ekonomije Metka TEKAVČIČ
1433 KRŽAN MOJCA doktorantka Franc ERJAVEC
1434 KUHAR VESNA študentka farmacije Franc VREČER
Julijana KRISTL
1435 LENASI HELENA študentka medicine Marija ČARMAN-KRŽAN
1436 MALOVRH TOMAŽ študent medicine Marija GUBINA
Slavko RAKOVEC
1437 MARC MATEJA študentka medicine Marija GUBINA
Slavko RAKOVEC
1438 MERLIN MATEJA podiplomska študentka ekonomije Janez GRAD
1439 MLAKAR BISERKA podiplomska študentka kemije Slovenko POLANC
1440 PAVLIŠIČ MATJAŽ študent medicine Tatjana IRMAN-FLORJANC
1441 PETAN MAJA študentka ekonomije Boris SNOJ
1442 PLAVEC JANEZ doktorand Jyoti CHATTOPADHYAYA
1443 RUPREHT RUTH študentka kemije Ana PLEMITAŠ
1444 SELIČ LOVRO študent kemije Branko STANOVNIK
1445 SEMEN ERIKA študentka kemije Bogdan KRALJ
Marija PRHAVC
1446 SEMPRIMOŽNIK KATJA študentka medicine Marija GUBINA
Albert Peter FRAS
1447 SMODIŠ JANEZ doktorand Branko STANOVNIK
1448 SPUDIČ VATROSLAV dijak Pavla ZUPANČIČ
1449 STARBEK MATEJA študentka medicine Marija GUBINA
Albert Peter FRAC
1450 STERGAR VESNA študentka kemije Urogdi LASZLO
1451 ŠMON ZVONKA študentka farmacije Jelka ŠMID-KORBAR
Mirjana GAŠPERLIN
1452 TOPLAK RENATA študentka kemije Branko STANOVNIK
1453 TRBOJEVIČ MAŠA dijakinja Polonca KUKEC
Damjana FLAJNIK
1454 TREBŠE POLONCA podiplomska študentka kemije Marijan KOČEVAR
1455 TUREL IZTOK doktorand Nataša BUKOVEC
1456 VERSTOVŠEK JERNEJA študentka farmacije Vojko KMETEC
Lea CVITKOVIČ-MARIČIČ
1457 ZAVAŠNIK VALENTINA študentka biotehnologije Peter RASPOR
1458 ZUPANČIČ KLEMEN študent medicine Marija GUBINA
Slavko RAKOVEC
1459 ZUPANČIČ VINKO študent farmacije Albin KRISTL
1460 ZUPANČIČ-BOŽIČ DAMJANA podiplomska študentka farmacije Franc KOZJEK
Franc VREČER
1461 ŽUKOVEC JOŽICA študentka ekonomije Iča ROJŠEK
1462 ŽUŽEK MATEJA podiplomska študentka kemije Aleksa CIMERMAN