Krkine nagrade 1996

Seznam Krkinih nagrajencev

1463 ANDERLUH GREGOR podiplomski študent biologije Jože PUNGERČAR
1464 BEZUGLAYA ELENA P. podiplomska študentka farmacije, Ukrajina  
1465 BOBNAR MATEJA dijakinja Berta MEŠNJAK
1466 BOSTIČ DARJA študentka farmacije Julijana KRISTL
Franci VREČER
1467 ČEH SIMON študent kemije Andrej PETRIČ
1468 ČEMAŽAR MAJA podiplomska študentka medicine Darinka MIKLAVČIČ
Gregor SERŠA
1469 ČERNILEC ALSCHER MAJA podiplomska študentka medicine Vladka ČURIN-ŠERBEC
1470 DULAR DEJAN dijak Dušan DULAR
1471 GRABERSKI MARKO dijak Dušan DULAR
1472 HUDE STANISLAVA študentka biologije Peter RASPOR
1473 HUDOKLIN MAGDA študentka ekonomije Marko JAKLIČ
Bojan KEBE
Marko OBLAK
1474 JAVERNIK SANDRA študentka kemijske tehnologije Alenka MAJCEN LE MARECHAL
Črtomir STROPNIK
1475 JELENKO MATJAŽKA študentka biokemijskega inženirstva Aleksander PAVKO
1476 JENKO JAKA dijak Zora TORBICA
1477 JEŠELNIK MARJAN študent kemije Jože KOBE
1478 JURKOVIČ KATJA študentka kemijske tehnologije Željko KNEZ
1479 KAPETAN JURE dijak Dušan DULAR
1480 KEK ANITA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Janez SMODIŠ
1481 KEPE VLADIMIR doktorand Marijan KOČEVAR
1482 KOČEVAR KLEMEN študent fizike Milan SCHARA
Marjeta ŠENTJURC
1483 KOSÇIUK KATRZINA podiplomska študentka medicine, Poljska Stanislaw Witold GUMUŁKA
1484 KUZEM MAJA dijakinja Berta MEŠNJAK
1485 LESKOVAR JANJA študentka živilske tehnologije K. SALOBIR
1486 LESNYAK OLGA M. podiplomska študentka medicine, Rusija  
1487 LINKE MATEJ študent farmacije Aleš MRHAR
Jože DRINOVEC
1488 MAKŠE JANJA študentka biologije Jože OSVALD
1489 MANČEK URŠA študentka ekonomije Danijel STARMAN
Janja POŽAR
1490 MERZEL FRANCI podiplomski študent fizike Tomaž ŠOLMAJER
1491 MIJOČ MAJA dijakinja M. PUNGERČAR
1492 MUŠIČ IRENA podiplomska študentka kemije Bojan VERČEK
1493 PAHOR VESNA podiplomska študentka medicine Marija ČARMAN-KRŽAN
1494 PAJIČ TADEJ študent biokemije Radovan KOMEL
Aleksander PAVKO
1495 PETRUNA JURIJ dijak Vincenc PETRUNA
Igor SIMONIČ
1496 PETRUNA NINA dijakinja Vincenc PETRUNA
Igor SIMONIČ
1497 PINTAR STANKO študent VUŠ N. ABRAHAMSBERG
Živa LENARDIČ
1498 PLAPER ANDREJA doktorantka Katja BRESKVAR
1499 PLUT SAMO dijak Zora TORBICA
1500 PUREBER ANDREJ dijak Zora TORBICA
1501 REHAR TANJA študentka farmacije Meta PAPEŽ
Miroslav ČINČ
1502 REPŠE SABINA študentka farmacije Andrej UMEK
1503 STOPAR MELITA študentka farmacije Marija BOGATAJ
1504 STRAH SONJA doktorantka Branko STANOVNIK
1505 ŠAŠEK VESNA študentka farmacije Andrej UMEK
1506 ŠČUKA LEON podiplomski študent veterine Jože DRINOVEC
P. LAZAR
1507 ŠIMC MOJCA dijakinja Zora TORBICA
1508 ŠKOF MARKO študent kemije Jurij SVETE
Branko STANOVNIK
1509 ŠTUPAR JANEZ študent farmacije Franc KOZJEK
1510 TRATAR BOŠTJAN študent prava Janez ČEBULJ
1511 VOVK TOMAŽ študent farmacije Marija BOGATAJ
1512 ZUPANČIČ UROŠ dijak Majda PUNGERČAR