Krkine nagrade 1998

Seznam Krkinih nagrajencev

1554 BARBIČ PETER dijak Berta KOTAR-JORDAN
1555 BAUMGARTNER SAŠA podiplomska študentka farmacije Julijana KRISTL
Franci VREČER
1556 BENČINA MOJCA doktorantka Aleksa CIMERMAN
Matic LEGIŠA
1557 BIŠKUP JANJA študentka tekstilne kemije Alenka MAJCEN LE MARECHAL
1558 CESAR JOŠKO študent farmacije Marija SOLLNER
1559 CIRMAN TINA študentka biologije Gojmir LAHAJNAR
Marjeta ŠENTJURC
1560 ČUČEK KARMEN doktorantka Boris VERČEK
1561 DROBNIČ MARKO študent kemije Slovenko POLANC
1562 FERK VESNA študentka kemije Marijan KOČEVAR
1563 FON TACER KLEMENTINA podiplomska študentka veterine Aleš GASPARIČ
Tatjana PEČNIK
1564 HADZIČ JASMINA dijakinja Irena ČARMAN
Slavko ZUPANČIČ
1565 JUG BORUT študent medicine Tatjana IRMAN-FLORJANC
1566 KARAN MONIKA študentka ekonomije Jožica ŠTAMCAR
Nada ZUPAN
1567 KLOBČAR ANDREJ dijak Zora TORBICA
1568 KOČEVAR TONI dijak Berta KOTAR-JORDAN
1569 KOLENC KLEMEN dijak Irena ČARMAN
Slavko ZUPANČIČ
1570 KOLENC MATEJ dijak Irena ČARMAN
Slavko ZUPANČIČ
1571 KOVAČIČ LIDIJA dijakinja Zora TORBICA
1572 KREVS BRANE študent ekonomije Stane MOŽINA
1573 KUHELJ ROBERT doktorand Vito TURK
1574 LEGEN IGOR študent farmacije Albin KRISTL
1575 LESKOVEC AMBROŽ študent elektrotehnike Janez BEŠTER
Janez ŠENICA
1576 MATKOVIČ SARA študentka farmacije Uroš URLEB
1577 MERSLAVIČ MATEJA podiplomska študentka kemije Lucija ZUPANČIČ-KRALJ
1578 NOVAK BOŠTJAN študent zootehnike Janez SALOBIR
1579 NOVAK KATJA študentka medicine Radovan KOMEL
Saša MARKOVIČ
1580 OCEPEK ANDREJA študentka medicine Radovan KOMEL
Saša MARKOVIČ
1581 PETERLIN LUCIJA študentka farmacije Aleš KRBAVČIČ
Mateja MALEŠIČ
1582 PETKOVIĆ HRVOJE doktorand Iain S. HUNTER
Peter RASPOR
1583 PETROV MAXIM V. podiplomski študent medicine, Rusija Vladimir E. NONIKOV
1584 PIRNAR URŠKA študentka kemije Nataša BUKOVEC
1585 POČRVINA JERNEJA študentka ekonomije Tine HRASTELJ
Marko OBLAK
1586 PODOBNIK MARJETA doktorantka Dušan TURK
Vito TURK
1587 POLAK MATJAŽ študent kemije Janez PLAVEC
1588 POTOČNIK UROŠ študent medicine Damjan GLAVAČ
1589 PREVEC TADEJA podiplomska študentka farmacije Tomaž ŠOLMAJER
1590 RADEŽ ROMAN študent kemijske tehnologije Valentin KOLOINI
1591 REČNIK SIMON študent kemije Branko STANOVNIK
1592 STANIŠA JERCA dijakinja Irena ČARMAN
Slavko ZUPANČIČ
1593 STRASBERGER VITO študent elektrotehnike Tomaž ERPIČ
Jurij TASIČ
Janez ŠENICA
1594 STRAŽIŠČAR TINA študentka biologije Marija GUBINA
1595 ŠAJN VANJA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
1596 ŠKOFIC PRIMOŽ študent kemije Andrej PETRIČ
1597 ŠKRBEC GREGOR dijak Irena ČARMAN
Slavko ZUPANČIČ
1598 ŠTURMANKINOVÁ ANNA podiplomska študentka farmacije, Češka Barbora SZOTÁKOVÁ
1599 TUŠ MATJAŽ študent farmacije Robert PIŠEK
Stane SRČIČ
1600 ULE JERNEJ študent medicine Ana PLEMENITAŠ
1601 VALENTA LIDIJA študentka medicine Ilonka FERJAN
1602 VODOPIVEC MARTINA študentka kemijske tehnologije Marin BEROVIČ
Valentin KOLOINI
1603 ZRIMŠEK PETRA študentka veterine Marinka DROBNIČ-KOŠOROK