Krkine nagrade 1999

Seznam Krkinih nagrajencev

1604 BAJEC KATJA dijakinja Andreja PLAPER
Mojca GOLOB
1605 BELLEC NATHALIE podiplomska študentka kemije, Francija Dominique LORCY
1606 BIZJAK ALAN dijak Zdenka TOMŠIČ
1607 BRAKOČEVIČ TANJA dijakinja Andreja PLAPER
Mojca GOLOB
1608 CIGLER BLAŽ dijak Pavica HAJKO
Ivan RADEŽ
Dragica KRANJEC
1609 DOLENŠEK JANEZ študent medicine David NEUBAUER
1610 DULAR TINA študentka biotehnologije Franc Viktor NEKREP
Aleš GASPARIČ
Ines MANDIČ-MULEC
       
1611 GRADIŠAR HELENA podiplomska študentka kemijske tehnologije Anton PERDIH
Jožica FRIEDRICH
1612 GROŠEL ALENKA študentka biotehnologije Blagajana HERZOG-VELIKONJA
Aleš GASPARIČ
1613 GUŠTIN BARBARA študentka farmacije Samo KREFT
1614 ISKRA SIMONA dijakinja Slavko ZUPANČIČ
1615 IVANISENKO VLADIMIR A. podiplomski študent medicine, Rusija Lev S. SANDAKHCHIEV
1616 JAKŠE RENATA študentka kemije Branko STANOVNIK
1617 JENKO ŠPELA študentka mikrobiologije Andreja PLAPER
Darja ŽGUR-BERTOK
1618 JERICJO SEBASTIJAN študent farmacije Jože DRINOVEC
1619 KIRAR SABINA študentka biologije Mihael J. TOMAN
Irena ČARMAN
1620 KOLARIČ SAŠA podiplomski študent medicine, Poljska Stanislaw Witold GUMUŁKA
1621 KRALJ MATEVŽ dijak Denis LESKOVAR
Cvetka BARBORIČ
Mateja OKLEŠČEN
1622 KROŠELJ MARKO dijak Zdenka TOMŠIČ
1623 MALENŠEK JOŽE študent strojništva Branko GAŠPERŠIČ
Iztok GOLOBIČ
1624 MARKELIČ MIRKO podiplomski študent elektretehnike Borut ZUPANČIČ
Saša SOKOLIĆ
1625 MARTINKA PETER podiplomski študent farmacije, Slovaška Fedor SIMKO
1626 MATKO MILENA študentka ekonomije Danijel PUČKO
1627 MERHAR MOJCA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
1628 MIKEC DAŠA dijakinja Pavica HAJKO
Ivan RADEŽ
Dragica KRANJEC
1629 MITROVIĆ TANJA študentka farmacije Aleš MRHAR
1630 NOVINA NATAŠA študentka ekonomije Rudi ROZMAN
1631 PIRNAR JASNA dijakinja Meta PAPEŽ
Irena ZRILIČ
1632 RADONIČ ALEKSANDRA dijakinja Meta PAPEŽ
Irena ZRILIČ
1633 RAŽEN LENA dijakinja Andreja PLAPER
Mojca GOLOB
1634 REJC MATEJA študentka biotehnologije Franc HABE
Mojca NARAT
1635 REPIČ LAMPRET BARBKA doktorantka Metka RENKO
1636 ROZMAN MATEJA dijakinja Meta PAPEŽ
Irena ZRILIČ
1637 SCHWEIGER ANA doktorantka Vito TURK
Janko KOS
1638 SKUBIC PETER študent ekonomije Edita KUHELJ-KRAJNOVIČ
Zvezdana BAJC
1639 SLADIČ GORDAN študent biotehnologije Aleš GASPARIČ
1640 SUŠNIK ŠPELA študentka medicine Irena KEBER
1641 ŠKOF MARKO doktorand Jurij SVETE
Branko STANOVNIK
1642 ŠTAUDOHAR MOJCA študentka medicine Matic LEGIŠA
1643 TURK JAKOB FRANC študent strojništva Iztok ŽUN
A. BOMBAČ
1644 ZALETEL ŠPELA dijakinja Slavko ZUPANČIČ
1645 ZALOKAR NATAŠA dijakinja Denis LESKOVAR
Cvetka BARBORIČ
Mateja OKLEŠČEN
1646 ŽURA MIHELA dijakinja Slavko ZUPANČIČ