Krkine nagrade 2000

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

1647 ALIČ TATJANA študentka kemijske tehnologije Miha JAPELJ
Alenka ŠTEFANIČ PETEK
1648 BAJUK DUŠAN dijak Renato MAHNIČ
Drago SIMONČIČ
Ivica TOMIĆ
1649 BEČAJ MAJA dijakinja Irena HOČEVAR
Slavko ZUPANČIČ
1650 BERLEC ALEŠ študent farmacije Odon PLANINŠEK
Andrijana TROJAK
1651 BEVC JOŽICA študentka farmacije Franc KOZJEK
Mateja MERSLAVIČ
1652 BUKOVEC POLONA dijakinja Mira GRČMAN
Alenka SITAR ČURIN
1653 CERAR JANEZ doktorand Jože ŠKERJANC
1654 ČERU SLAVKO študent veterine Andrej PENGOV
1655 DIMOVSKA ZVEZDANA podiplomska študentka farmacije, Makedonija Aneta DIMITROVSKA
1656 DREVENŠEK PETRA študentka kemije Iztok TUREL
Nataša POKLAR
1657 ERAK BOJAN študent ekonomije Janez DAMJAN
Janja POŽAR
1658 FINK MARTINA podiplomska študentka medicine Damjana ROZMAN
1659 FUKNÉ-KOKOT KLEMENTINA podiplomska študentka kemijske tehnologije Željko KNEZ
Valter DOLEČEK
1660 GAL MAJA dijakinja Slavko ZUPANČIČ
Barbara BAJC-ŠEROVIČ
1661 GASER DOMINIK študent farmacije Borut ŠTRUKELJ
Boris ROGELJ
1662 GUČEK MARJAN doktorand Boris PIHLAR
Jože MARSEL
1663 GUNČAR GREGOR doktorand Vito TURK
Dušan TURK
1664 HUDOVORNIK GREGA dijak Mira GRČMAN
Alenka SITAR ČURIN
1665 JAKŠE MANCA študentka ekonomije Franc LORBEK
1666 JOVIČ MOJCA študentka ekonomije Bruno ZAVRŠNIK
1667 JUKIĆ LUCIJA doktorantka Branko STANOVNIK
1668 JURČEVIČ ALEN študent veterine Andrej PENGOV
1669 KAPUS ANDRAŽ dijak Marinka KOVAČ
1670 KAUČIČ SAŠA študentka farmacije Vladka GABERC-POREKAR
1671 KOVAČ JERNEJ dijak Marinka KOVAČ
1672 KOVÁRNÍK TOMÁŠ podiplomski študent medicine, Češka Jan ŠVIHOVEC
1673 KOZLENOK ANDREJ V. podiplomski študent medicine, Rusija Evgenij V. SHLYAKHTO
1674 LIOVIĆ MIRJANA doktorantka Radovan KOMEL
1675 LOCATELLI IGOR študent farmacije Odon PLANINŠEK
Andrijana TROJAK
1676 MARKOVIČ ROK dijak Renato MAHNIČ
Drago SIMONČIČ
Ivica TOMIĆ
1677 MUGERLE BORIS študent farmacije Marija BOGATAJ
1678 OBERSTAR MAJA študentka družbenih ved Andrej ŠKERLEP
Janja POŽAR
1679 PELKO MITJA podiplomski študent kemijskega inženirstva Valentin KOLOINI
1680 PIŠEK ROBERT podiplomski študent farmacije Stane SRČIČ
Iztok ŽUN
1681 PLETERSKI GREGOR študent farmacije Aleš MRHAR
Jože DRINOVEC
1682 PODGORNIK HELENA doktorantka Anton PERDIH
1683 PUCELJ GORAZD študent ekonomije Rudi ROZMAN
Dušanka VERBIČ
1684 PUSTATIČNIK JANEZ podiplomski študent ekonomije Vlado DIMOVSKI
1685 ROTAR ALEŠ doktorand Uroš URLEB
Aleš MRHAR
Stanislav SRČIČ
1686 SAJE MARKO dijak Slavko ZUPANČIČ
Barbara BAJC-ŠEROVIČ
1687 SIMONIČ IGOR doktorand Branko STANOVNIK
1688 SMOLA NATAŠA doktorantka Uroš URLEB
1689 STERGAR VESNA podiplomska študentka kemijske tehnologije Jana ZAGORC KONČAN
1690 STRØMGAARD KRISTIAN podiplomski študent farmacije, Danska Børge DIDERICHSEN
1691 ŠTEFANE BOGDAN doktorand Slovenko POLANC
1692 ŠTUKELJ MITJA študent farmacije Stanislav PRIMOŽIČ
1693 ŠTULA IVANA podiplomska študentka medicine, Hrvaška Zvonko RUMBOLDT
1694 VORONA MAXIM podiplomski študent kemije, Latvija Edmunds LUKEVICS
1695 VOVK BARBARA dijakinja Irena HOČEVAR
Slavko ZUPANČIČ
1696 VRANIČAR JOŽE dijak Irena HOČEVAR
Slavko ZUPANČIČ
1697 VRANIČAR LIDIJA podiplomska študentka kemije Marijan KOČEVAR
1698 VRBINC MIHA študent farmacije Franc VREČER
1699 ZADNIK JERNEJ študent farmacije Mirjana GAŠPERLIN
1700 ZALAR POLONA podiplomska študentka biologije Nina GUNDE-CIMERMAN
1701 ZUPANČIČ SUZANA študentka ekonomije Vesna ŽABKAR
Zdenka KOČMAN

Foto in video

Fotografije