Krkine nagrade 2001

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

1702 ZRINKA ABRAMOVIĆ študentka farmacije Julijana KRISTL
Marjeta ŠENTJURC
1703 MARUŠA AVSEC študentka biologije Mihael J. TOMAN
1704 ANDREJ BABIČ študent farmacije Slavko PEČAR
1705 ŠPELA BAEBLER podiplomska študentka biologije Jana ŽEL
1706 NINA BANČOV študentka družbenih ved Marko LAH
Damjan MOŽINA
1707 DANICA BARBO SIMONIČ študentka informatike Vladislav RAJKOVIČ
1708 ANELA BEŠO dijakinja Tomaž ŠAVELJ
Ingrid POVŠE
Tatjana DURMIČ
1709 MATEJ BIZJAK študent biotehnologije Romana MARINŠEK LOGAR
Aleš GASPARIČ
1710 NENAD BJELAN študent farmacije Borut ŠTRUKELJ
Damjana ROZMAN
1711 IRENA BOBNAR študentka farmacije Aleš MRHAR
Jože DRINOVEC
1712 ZLATKO BOJANOVIČ študent kemijske tehnologije Danilo DOBČNIK
1713 PETRA BUKOVEC dijakinja Marinka KOVAČ
1714 DMITRY V. CHUVIKOVSKY študent biokemije, Rusija  
1715 JOŽE DERGANC študent elektrotehnike Franjo PERNUŠ
1716 ANJA DULAR dijakinja Tomaž ŠAVELJ
Tatjana DURMIČ
Ingrid POVŠE
1717 PETRA DULAR študentka likovne umetnosti Miro KLINE
Peter SKALAR
1718 PETR FRÁNA podiplomski študent medicine, Češka  
1719 VESNA GALVANI doktorandka Vladka ČURIN ŠERBEC
1720 MOJCA GOLOB podiplomska študentka biokemije Roman JERALA
1721 MARICA GRDIN študentka farmacije Robert UCMAN
1722 IGOR HES študent kemijske tehnologije Jana ZAGORC KONČAN
Slavko ZUPANČIČ
1723 MIHA HOMAR študent farmacije Mirjana GAŠPERLIN
1724 ANAMARIJA HRAST študentka družbenih ved Marko LAH
Damjan MOŽINA
1725 JANEZ ILAŠ študent farmacije Slavko PEČAR
1726 NATALIJA JANTOLEK študentka ekonomije Borut BRATINA
Drago FILIPIČ
1727 SANDRA JAVERNIK študentka farmacije Samo KREFT
1728 IVANKA JERIĆ doktorandka, Hrvaška Štefica HORVAT
1729 MARJAN JEŠELNIK podiplomski študent kemije Marijan KOČEVAR
1730 ANDREJ KASTELIC študent zootehnike Andrej ŠALEHAR
Silvester ŽGUR
1731 MATEJA KOCJAN študentka farmacije Aleš ROTAR
Andrejka KRAMAR
Franc VREČER
1732 ANDREJKA KRAMAR podiplomska študentka farmacije Franc VREČER
1733 SREČKO MITJA KRIŽNIČ podiplomski študent kemijske tehnologije Milenko ROŠ
1734 VESNA KROŠELJ študentka kemije Branko STANOVNIK
Jurij SVETE
1735 MARIUSZ KRUK doktorand, Poljska  
1736 NATAŠA KUZMA študentka ekonomije Franc LORBEK
Damjan MOŽINA
1737 MITJA LAINŠČAK podiplomski študent medicine Irena KEBER
1738 ROMAN LENARŠIČ doktorand Slovenko POLANC
1739 ANDREJA MAJERLE doktorandka Roman JERALA
1740 MAJA MARKOČIČ študentka farmacije Marija SOLLNER DOLENC
1741 IRENA PETRIŠIČ študentka farmacije Božena ŠUŠTAR
Robert PIŠEK
1742 ALEŠ PREMZL podiplomski študent medicine Janko KOS
1743 IZTOK PUSTATIČNIK podiplomski študent ekonomije Marko HOČEVAR
1744 VIDA REZAR študentka zootehnike Janez SALOBIR
Romana MARINŠEK LOGAR
1745 ZORAN RODIĆ dijak Irena HOČEVAR
Igor PLAPER
1746 ZVONE SIMONČIČ študent farmacije Danijel KIKELJ
Matej BREZNIK
Janez PLAVEC
1747 TOMAŽ SMRKOLJ študent medicine Zoran GRUBIČ
Marjan RUPNIK
1748 VATROSLAV SPUDIĆ študent biotehnologije Romana MARINŠEK LOGAR
Aleš GASPARIČ
1749 BOŠTJAN ŠIMUNIČ študent elektrotehnike Vojko VALENČIČ
1750 IRENA ŠUTAR dijakinja Marinka KOVAČ
1751 ELIZABETA TRATAR PIRC doktorandka Peter BUKOVEC
1752 TOMAŽ TRČEK podiplomski študent kemije Bojan VERČEK
1753 UROŠ VIDIC dijak Irena HOČEVAR
Igor PLAPER
1754 IGOR VIZEC dijak Marinka KOVAČ
1755 JULIJA VOLMAJER študentka kemije Alenka MAJCEN LE MARECHAL
Shmuel BITTNER
1756 URŠKA ZAVEC študentka farmacije Robert PIŠEK
Franc VREČER
1757 DAVID ZUPANČIČ študent ekonomije Vesna ŽABKAR
Natalija VITEZIĆ
1758 SILVO ZUPANČIČ doktorand Branko STANOVNIK
1759 LEA ŽBONTAR ZVER podiplomska študentka kemijske tehnologije Peter GLAVIČ
1760 NATAŠA ŽMUC študentka farmacije Darja BARLIČ MAGANJA

Zbornik

Krkine nagrade 2001

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Mednarodni simpozij - predavanja nagrajencev (WMV)

Mednarodni simpozij - plenarna predavanja (WMV)