Krkine nagrade 2002

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

1761 MATEJ BARIČ študent farmacije Odon PLANINŠEK
1762 ŽIGA BOLTA podiplomski študent biotehnologije Dea BARIČEVIČ
1763 KATARINA BORŠTAR študentka farmacije Samo KREFT
1764 DENIS CAR študent visoke šole za upravljanje in poslovanje Marjan BLAŽIČ
1765 MILAN CAR dijak Marinka KOVAČ
1766 SIMON ČADEŽ študent ekonomije Marko HOČEVAR
1767 ZDENKO ČASAR doktorand, Francija Dominique LORCY
Alenka MAJCEN LE MARÉCHAL
Miha JAPELJ
Albert ROBERT
1768 NATAŠA DEBELJAK doktorandka Minoa RASSOULZADEGAN
Damjana ROZMAN
1769 ANDREJ DOBROVOLJC podiplomski študent informatike Miran MIHELČIČ
1770 HOLGER DOBBEK doktorand, Nemčija Robert HUBER
1771 ANTONIJA DONKOVA-MARINOVA študentka medicine, Bolgarija Konstantin G. TCHERNEV
1772 EVGEN ERŽEN doktorand Božo PLESNIČAR
1773 KLEMENTINA FON TACER podiplomska študentka medicine Damjana ROZMAN
1774 JANEZ GODNOV študent farmacije Mitja KOS
Vojko KMETEC
1775 MARKO GOLIČNIK doktorand Jure STOJAN
1776 MARIJA GRČMAN doktorandka Anton MEDEN
Franc VREČER
1777 BORUT GREGORČIČ študent strojništva Iztok GOLOBIČ
1778 KLAVDIJA GRLICA študentka biotehnologije Ines MANDIČ-MULEC
Aleš GASPARIČ
1779 IVA HAFNER študentka kemije Roman JERALA
1780 PETRA HUDLER podiplomska študentka medicine Stanislav REPŠE
Radovan KOMEL
1781 DARIJA JAĆIMOVIĆ študentka ekonomije Miroslav GLAS
1782 ANDREJ JERINA študent ekonomije Marko BOŠNJAK
1783 JANEZ JERMAN študent farmacije Odon PLANINŠEK
1784 TATJANA JOVIĆ študentka družbenih ved Ivan SVETLIK
Alenka PUČKO
1785 MARKO JUG študent elektrotehnike Stanislav KOVAČIČ
Brane DEŽMAN
1786 BRIGITA KALČIČ študentka visoke šole za zdravstvo Eva BATAGELJ
Irena ČARMAN
Tatjana HARLANDER
1787 JURE KAPETAN študent ekonomije Dušan MRAMOR
1788 MARIJA AJA KOCUVAN študentka biologije Nina GUNDE-CIMERMAN
1789 KATJA KOČEVAR študentka ekonomije Mladen KUČIŠ
Vesna ŽABKAR
1790 PIOTR KOŁSUT doktorand, Poljska Zbigniew RELIGA
1791 JURE KORENT študent ekonomije Boštjan JAZBEC
1792 JASNA KOS študentka kemije Lucija ZUPANČIČ-KRALJ
Jolanda KUNEJ
1793 MATEJA KOŠIČEK študentka organizacijskih ved Vladislav RAJKOVIČ
Nevenka BANOVEC
1794 ANITA KOVAČ-KRALJ doktorandka Peter GLAVIČ
Zdravko KRAVANJA
1795 ENEJ KUŠČER študent biotehnologije Radovan KOMEL
1796 ALF LAMPRECHT doktorand, Nemčija Claus-Michael LEHR
1797 POLONCA LEGAN dijakinja Marinka KOVAČ
1798 TANJA LESKOŠEK študentka farmacije Robert PIŠEK
Franc VREČER
1799 MATEJ LUŠTEK študent veterine Valentin SKUBIC
1800 MONIKA MEDVEŠEK študentka farmacije Stane SRČIČ
Natalija ZAJC
1801 GRIŠA MOČNIK doktorand Mladen FRANKO
Dragan D. MIHAILOVIĆ
1802 NINA MURKO dijakinja Ksenija KIKELJ
1803 KRISTINA NADRAH študentka farmacije Marija SOLLNER DOLENC
1804 KLEMEN NAVERŠNIK študent farmacije Slavko PEČAR
1805 NATALIJA PERME študentka kemije Nataša BUKOVEC
Sabina GRABNER
1806 JANEZ PERŠ študent elektrotehnike Stanislav KOVAČIČ
Brane DEŽMAN
1807 KATJA PLAPER dijakinja Andreja PLAPER
Natalija PETAKOVIČ
1808 BLANKA PREMROV študentka biologije Vladka ČURIN-ŠERBEC
Vesna GALVANI
1809 MAJA PRESKAR študentka farmacije Franc VREČER
1810 TANJA PUCELJ študentka farmacije Jana LUKAČ-BAJALO
Samo KREFT
1811 TADEJA RAJER študentka farmacije Janja MARC
1812 UROŠ RAJKOVIČ študent organizacijskih ved Jože M. ZUPANČIČ
1813 MIJA RANGUS dijakinja Ksenija KIKELJ
1814 ALEKSANDAR RAŠKOVIĆ podiplomski študent medicine, ZR Jugoslavija Momir MIKOV
1815 SIMON REČNIK doktorand Jurij SVETE
Branko STANOVNIK
1816 TINA ROBLEK študentka farmacije Slavko PEČAR
1817 ANA SEČNIK podiplomska študentka, Belgija Robert HINE
1818 MATEJ SELIŠKAR študent farmacije Borut ŠTRUKELJ
Damjana ROZMAN
1819 BARBARA SENEKOVIČ študentka višje gostinske šole Miran ČURIN
1820 TANJA SITAR študentka farmacije Vojko KMETEC
Robert ROŠKAR
1821 VLADIMIR V. SIZONOV podiplomski študent medicine, Rusija Michael I. KOGAN
1822 ŠPELA SMRKOLJ podiplomska študentka medicine Stelio RAKAR
1823 MOJCA STRAŽIŠAR študentka biotehnologije Aleš GASPARIČ
1824 ANITA ŠKOF podiplomska študentka farmacije Aleš KRBAVČIČ
Mario POLJAK
1825 BOŠTJAN ŠTAMCAR študent zootehnike Antonija HOLCMAN
1826 PETER ŠTUKELJ študent kemijske tehnologije Valentin KOLOINI
Ivan RADEŽ
1827 DARKO ŠUŠTARŠIČ podiplomski študent ekonomije Zvezdana BAJC
1828 JASNA ŠUŠTARŠIČ študentka medicine Metka V. BUDIHNA
Gorazd DREVENŠEK
1829 IVAN TOPLAK podiplomski študent veterine Jože GROM
Darja BARLIČ-MAGANJA
1830 REBEKA TOPORIŠIČ študentka kemije Boris PIHLAR
1831 BARBARA TURK dijakinja Ksenija KIKELJ
1832 KSENIJA TURK dijakinja Andreja PLAPER
Natalija PETAKOVIČ
1833 MONIKA TURK dijakinja Marinka KOVAČ
1834 MARTINA VODOPIVEC doktorandka Marin BEROVIČ
Aleš PODGORNIK
1835 VALENTINA VRBINC študentka fizioterapije Miroljub JAKOVLJEVIĆ
Marijana KUHAR
1836 GORDANA ZDUNIĆ študentka farmacije, ZR Jugoslavija Nenad UGREŠIĆ
1837 LUCIJA ZUPANČIČ študentka kemijskega inženirstva Janvit GOLOB

Zbornik

Krkine nagrade 2002

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Mednarodni simpozij - plenarna predavanja 2.del (WMV)

Mednarodni simpozij - plenarna predavanja 1.del (WMV)