Krkine nagrade 2003

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

1838 JURE AČIMOVIČ študent medicine Martina FINK
Damjana ROZMAN
1839 SONJA BARIČ študentka farmacije Milica MURN
Marija SOLLNER DOLENC
1840 ALJOŠA BAVEC podiplomski študent medicine Matjaž ZORKO
1841 DAVID BELE dijak Jaroslav TIHI
1842 TEJA BREZOVAR dijakinja Marinka KOVAČ
Martina STRMOLE
1843 MAJA BREŽE študentka farmacije Marija SOLLNER DOLENC
Marko ANDERLUH
1844 MIRKO CEVEC študent kemije Matjaž POLAK
Janez PLAVEC
1845 MARKO COTMAN doktorand Damjana ROZMAN
Gregor MAJDIČ
1846 PETER CVELBAR študent kemije Nataša BUKOVEC
Sabina GRABNER
1847 ANDREJA ČANŽEK-MAJHENIČ doktorandka Irena ROGELJ
Darja ŽGUR-BERTOK
1848 IRENA ČARMAN doktorandka Peter RASPOR
Margareta GLANCER-ŠOLJAN
1849 PETRA ČEBAŠEK študentka kemije Jurij SVETE
1850 URŠKA ČEGOVNIK doktorandka Srdjan NOVAKOVIĆ
1851 TADEJ ČEPELJNIK študent Biotehnične fakultete Romana MARINŠEK-LOGAR
1852 MARTIN ČRNUGELJ doktorand Janez PLAVEC
1853 BILJANA DŽAJKOVSKA podiplomska študentka farmacije Aleš MRHAR
1854 MARTINA FINK doktorandka Damjana ROZMAN
1855 MAJA FRANKO dijakinja Vojka ZUPANČIČ
Jana GORŠIN-FABJAN
1856 VIDA FRANKOVIČ študentka kemijske tehnologije Peter KRAJNC
1857 PETRA HOČEVAR dijakinja Marinka KOVAČ
Martina STRMOLE
1858 JANJA JAKŠE študentka kemije Lucija ZUPANČIČ-KRALJ
Nives ŠOŠTARIĆ-VIRC
1859 RENATA JAKŠE doktorandka Branko STANOVNIK
1860 EVA JAMBROŠIČ študentka kemije Matic LEGIŠA
1861 SAŠA JENKO študentka biokemije Dušan TURK
Gregor GUNČAR
1862 ZALA JEVNIKAR študentka farmacije Borut ŠTRUKELJ
Nina SLAPAR
1863 ČEDOMIR JOKSIMOVIĆ podiplomski študent medicine Andrej CÖR
1864 IVANA KADIČ dijakinja Helena KOTNIK
Sonja KERMC
Barbara BAJC-ŠEROVIČ
1865 REBEKA KALČIČ dijakinja Tatjana DURMIČ
Ksenija KIKELJ
1866 LANA KAMBIČ dijakinja Marinka KOVAČ
Martina STRMOLE
1867 MAJA KINCL doktorandka Franc VREČER
Marjan VEBER
1868 TINA KOČEVAR dijakinja Tatjana DURMIČ
Ksenija KIKELJ
1869 BRANKA KOROŠEC študentka medicine Metka RAVNIK-GLAVAČ
1870 ANDREJA KOVAČ študentka farmacije Stanislav GOBEC
Metka FILIPIČ
1871 ALEKSANDRA KRAJNC študentka Biotehnične fakultete Nataša DEBELJAK
Damjana ROZMAN
1872 HELENA KRALJ študentka ekonomije Marjan HRIBAR
Maja MAKOVEC-BRENČIČ
1873 TOMAŽ KRALJ študent farmacije Robert UCMAN
1874 KATJA KRISTAN podiplomska študentka medicine Tea LANIŠNIK-RIŽNER
Jure STOJAN
1875 MARIO LAGANOVIĆ podiplomski študent medicine Željko REINER
1876 EDGARS LIEPINSH podiplomski študent kemije Ruta MUCENIECE
1877 KAJA LJUBEC študentka farmacije Marica MEDIĆ-ŠARIĆ
1878 MAJ LUZAR dijak Jaroslav TIHI
1879 AN?ELIJA MALENOVIĆ podiplomska študentka farmacije Darko IVANOVIĆ
Mirjana MEDENICA
1880 TAMARA MILOŠEVIČ-BERLIČ doktorandka Peter DOVČ
1881 JANJA NOVOSEL študentka Filozofske fakultete Anton GOSAR
Marjan ČERNE
1882 NATAŠA OGRAJŠEK študentka farmacije Berta KOTAR-JORDAN
Franc VREČER
1883 TINA OGRIČ študentka farmacije Matjaž JERAS
Urška REPNIK
1884 LIDIJA OMAN študentka farmacije Mirjana GAŠPERLIN
1885 IRENA OVEN študentka Biotehnične fakultete Mojca NARAT
1886 MIHA PAVŠIČ študent biokemije Brigita LENARČIČ
1887 MOJCA PLOŠTAJNER študentka farmacije Bojan DOLJAK
1888 DARJA PODPEČNIK podiplomska študentka medicine Damjan GLAVAČ
1889 FRANCI POGORELC študent kemije Ksenija KOGEJ
Andrej GARTNER
1890 URŠKA POTOČAR dijakinja Vojka ZUPANČIČ
Jana GORŠIN-FABJAN
1891 FRANC POŽGAN doktorand Marijan KOČEVAR
1892 OJA PRELOVŠEK študentka medicine Zoran GRUBIČ
Tomaž MARŠ
1893 MATEJA PUCELJ študentka farmacije Odon PLANINŠEK
Franc VREČER
1894 YULIYA I. RAGINO podiplomska študentka medicine Jurij NIKITIN
1895 SIMONA RAJTAR študentka medicine Tatjana IRMAN-FLORJANC
1896 MILOŠ REPŠE dijak Jaroslav TIHI
1897 JERICA ROZMAN-PUNGERČAR doktorandka Vito TURK
Boris TURK
1898 POLONA RUDOLF študentka farmacije Jože DRINOVEC
1899 LUCIJA RUS študentka farmacije Marija BEŠTER-ROGAČ
1900 ANDREJA SIVEC študentka kemijske tehnologije Andreja ZUPANČIČ-VALANT
1901 VESNA SLAMERŠEK študentka farmacije Saša BAUMGARTNER
1902 GORAZD SOBOČAN doktorand Peter GLAVIČ
1903 DAVID ŠARLAH študent kemije Andreja MAJERLE
Barbara MOHAR
1904 LEON ŠČUKA doktorand Peter LAZAR
1905 JAN ŠIMEK podiplomski študent medicine Jaromir HRADEC
1906 BOŠTJAN ŠIMUNIČ doktorand Vojko VALENČIČ
1907 ŽIVA ŠOŠTER študentka Ekonomsko poslovne fakultete Bruno ZAVRŠNIK
Sintija VERSTOVŠEK
1908 JERNEJ ŠPILER podiplomski študent ekonomije Krešo PUHARIČ
1909 DAMJAN ŠTERK študent kemije Barbara MOHAR
1910 MARTIN ŠTIMPFEL dijak Vojka ZUPANČIČ
Jana GORŠIN-FABJAN
1911 ANDRAŽ ŠUŠTARIČ študent farmacije Stane SRČIČ
Anemarija ZEGA
1912 JURIJ TRONTELJ študent farmacije Marija BOGATAJ
1913 MARTINA TURK doktorandka Ana PLEMENITAŠ
1914 DARKO URŠIČ študent farmacije Albin KRISTL
1915 JOŽICA VAŠL študentka kemije Roman JERALA
1916 TOMAŽ VAUPOTIČ študent kemije Vladka ČURIN-ŠERBEC
Ruth R. RUPREHT
1917 TANJA VEHOVEC študentka farmacije Vojko KMETEC
Viljem PAVLI
1918 KATJA VERNIG študentka farmacije Joško OSREDKAR
1919 PETRA VERŽUN študentka farmacije Marija BOGATAJ
1920 MOJCA VIDMAR-BERUS podiplomska študentka Ekonomsko poslovne fakultete Leon REPOVŽ
Milan JURŠE
Brane KASTELEC
1921 IGOR VIRANT študent farmacije Tatjana MATEOVIĆ
1922 SUZANA VOZELJ študentka farmacije Aleš MLINARIČ
Alberto MORALES VARGAS
1923 IVO VESELIČ dijak Helena KOTNIK
Sonja KERMC
Barbara BAJC-ŠEROVIČ
1924 JERNEJ WAGGER študent farmacije Branko STANOVNIK
Jurij SVETE
1925 JASNA ZADNIK dijakinja Helena KOTNIK
Sonja KERMC
Barbara BAJC-ŠEROVIČ
1926 RENATA ZAJC podiplomska študentka kemijske tehnologije

Miha JAPELJ
Marjan VEBER

1927 VALENTINA ZAVAŠNIK-BERGANT doktorandka Janko KOS
1928 SAMO ZAVRL študent farmacije Tatjana MATEOVIĆ
1929 KATJA ZORC dijakinja Marinka KOVAČ
Martina STRMOLE
1930 ANDREJA ZORKO študentka Biotehnične fakultete Mihael J. TOMAN
1931 VOJKO ZUPANČIČ študent kemije Lucija ZUPANČIČ-KRALJ
1932 KATJA ŽMITEK študentka kemije Marko ZUPAN
Jernej ISKRA

Zbornik

Krkine nagrade 2003

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Mednarodni simpozij - 2.del (WMV)

Mednarodni simpozij - 1.del (WMV)