Krkine nagrade 2004

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

1933 MATEJA ANTONČIČ študentka farmacije Mojca KRŽAN
1934 BOJANA BAŠELJ dijakinja Tatjana DURMIČ
Tatjana HARLANDER
1935 NINA BEDNARŠEK študentka Biotehnične fakultete Romana MARINŠEK LOGAR
Ester HEATH
1936 EVA BERCE študentka farmacije Marija BOGATAJ
1937 MIRJANA BERITIČ dijakinja Aleš GASPARIČ
1938 POLONCA BESAL študentka ekonomije Neva MAHER
1939 JURE BEZENŠEK dijak Katarina MERLIN
Marinka KOVAČ
1940 AJDA BIČEK študentka Biotehnične fakultete Mojca NARAT
Dušan BENČINA
1941 PETRA BOHANEC študentka kemije Katja BRESKVAR
Vita DOLŽAN
1942 PETER CIMERMANČIČ dijak Katarina MERLIN
Marinka KOVAČ
1943 TINA CIRMAN doktorandka Boris TURK
Vito TURK
1944 MARJETKA CIZELJ študentka kemije Andreja ZUPANČIČ VALANT
1945 EMILIJA CVETKOVSKA podiplomska študentka medicine Ilija DZONOV
1946 IVANA ČERNE dijakinja Janja GORŠIN FABJAN
Mojca GOLOB
1947 KATJA ČERNE študentka medicine Irena KEBER
Mitja LAINŠČAK
1948 KRISTINA DAMJANOVIČ dijakinja Tatjana DURMIČ
Tatjana HARLANDER
1949 MAJA DOBRAVC študentka farmacije Vojko KMETEC
Mateja MERSLAVIČ
1950 NATAŠA DOLANC študentka Biotehnične fakultete Sonja SMOLE MOŽINA
1951 JERNEJA FARKAŠ študentka medicine Irena KEBER
Mitja LAINŠČAK
1952 VESNA FLIS študentka kemije Tine KOLOINI
Ivan RADEŽ
1953 BRUNA FORTUNA študentka farmacije Franc VREČER
1954 ROK FRLAN študent farmacije Danijel KIKELJ
1955 LUCIJA GALIČ dijakinja Janja GORŠIN FABJAN
Mojca GOLOB
1956 BARBARA GERIČ doktorandka Miklavž GRABNAR
Maja RUPNIK
1957 MOJCA GORENC dijakinja Marinka KOVAČ
1958 CENE GOSTINČAR študent Biotehnične fakultete Marina TURK
Nina GUNDE-CIMERMAN
1959 URŠKA GRAČNER dijakinja Aleš GASPARIČ
1960 UROŠ GROŠELJ doktorand Jurij SVETE
1961 DANICA GRUŠOVNIK študentka kemije Alenka MAJCEN
LE MARECHAL
Darinka BRODNJAK VONČINA
1962 BOŠTJAN GUŠTIN študent farmacije Albin KRISTL
1963 MATJAŽ HOMAN podiplomski študent medicine Mario POLJAK
1964 MAGDA HUDOKLIN podiplomska študentka ekonomije Boris SNOJ
1965 JERNEJ HVALA študent kemije Matija STRLIČ
Irena KRALJ-CIGIĆ
1966 MIRAN HVALEC podiplomski študent kemije Peter GLAVIČ
Andreja GORŠEK
1967 URŠKA JAMNIKAR študentka kemije Darja BARLIČ-MAGANJA
Marko DOLINAR
1968 PETRA JANC dijakinja Marinka KOVAČ
1969 DUŠAN JANEŽIČ študent kemije Janez PETEK
Peter GLAVIČ
1970 JANJA JANEŽIČ dijakinja Janja GORŠIN FABJAN
Mojca GOLOB
1971 NEJC JELEN študent kemije Damjana ROZMAN
Tadeja REŽEN
1972 ŠPELA JENKO-BRINOVEC doktorandka Peter RASPOR
1973 BARBARA JERAJ dijakinja Irena KURAJIĆ
Katja SEME
1974 NEJC KIC dijak Irena KURAJIĆ
Katja SEME
1975 PETRA KOCBEK podiplomska študentka farmacije Julijana KRISTL
1976 JANEZ KONC študent farmacije Jure STOJAN
1977 BRANKA KOS dijakinja Aleš GASPARIČ
1978 NATAŠA KOS študentka organizacije dela Marko FERJAN
Alenka KRALJ PUČKO
1979 MATEJA KOŠIČEK podiplomska študentka ekonomije Aleš GROZNIK
1980 KATERINA KOVAČEVIČ študentka veterine Gregor MAJDIČ
1981 ALENKA KRAJNC študentka farmacije Metka FILIPIČ
Stanislav GOBEC
1982 KRIŠTOF KRANJC doktorand Marijan KOČEVAR
1983 BARBARA KUMELJ študentka kemije Janvit GOLOB
Rok ZUPET
1984 PETER KUNEJ podiplomski študent ekonomije Danijel PUČKO
1985 MARKO LAMPRET podiplomski študent strojništva Iztok GOLOBIČ
1986 AJDA LAPORNIK študentka Biotehnične fakultete Tea LANIŠNIK-RIŽNER
1987 MATEJA LENARČIČ podiplomska študentka ekonomije Matej LAHOVNIK
1988 HELENA LENASI doktorandka Marin ŠTRUCL
Metka BUDIHNA
Ingrid FLEMING
Rudi BUSSE
1989 VALENTINA LENASI doktorandka Peter DOVČ
1990 JAN LESKOVAR študent farmacije Vesna KROŠELJ
Franc VREČER
1991 MARTINA MAKŠE študentka kemije Barbara MODEC
1992 BRONJA MANČEK podiplomska študentka farmacije Andrej UMEK
Samo KREFT
1993 LUCIJA MANDELJ študentka kemije Lucija ZUPANČIČ-KRALJ
1994 DARJA MIHELČIČ podiplomska študentka veterine Marinka DROBNIČ-KOŠOROK
1995 URŠKA MOČNIK BONČINA podiplomska študenka medicine dela Metoda DODIČ FIKFAK
Eva STERGAR
1996 DARJA MOHORČIČ dijakinja Tatjana DURMIČ
Tatjana HARLANDER
1997 MARKO MUHIČ dijak Stanislava FLORIJANČIČ
Marjeta REDEK
1998 ANDREJA NOVAK podiplomska študentka komunikologije Dejan VERČIČ
Samo KROPIVNIK
1999 POLONA NOVAK študentka farmacije Jože DRINOVEC
Aleš MRHAR
2000 IRENE NUZZO doktorandka Saverio FLORIO
2001 PETRA OBREZA študentka farmacije Mirjana GAŠPERLIN
2002 VERONIKA OKRŠLAR doktorandka Jana ŽEL
2003 METKA PAČNIK študentka Biotehnične fakultete Lovro STANOVNIK
2004 MUZAFERA PALJEVAC študentka kemije Maja HABULIN
Željko KNEZ
2005 JELENA PAROJČIĆ doktorandka Zorica ?URIĆ
2006 MATEJ PAVLI študent farmacije Natalija ZAJC
2007 MARGARETA PAVLIČ študentka ekonomije Rudolf ROZMAN
Evridika MOROSINI BERUS
2008 ANDREJ PERDIH študent farmacije Tomaž ŠOLMAJER
Marija SOLLNER DOLENC
2009 ANITA PESTOTNIK študentka farmacije Galina PUNGERČIČ
2010 TONI PETAN doktorand Jože PUNGERČAR
2011 ŽIVA PIPAN študentka Biotehnične fakultete Gregor SERŠA
Maja ČEMAŽAR
2012 SAMO PIRC doktorand Branko STANOVNIK
2013 NEŽA PIŠEK študentka farmacije Mojca LUNDER
Samo KREFT
2014 BARBARA PIŠKUR študentka Biotehnične fakultete Peter RASPOR
2015 ALEŠ PREMZL doktorand Janko KOS
2016 IRENA PULKO študentka kemije Peter KRAJNC
2017 TOMAŽ RAVNIKAR študent farmacije Petra SLANC
Borut ŠTRUKELJ
2018 NADA RIBNIKAR študentka farmacije Borut BOŽIČ
Saša ČUČNIK
2019 NINA RUSTJA študentka sociologije Marjan SVETLIČIČ
2020 ALLA JURJEVNA SAVCHENKO podiplomska študentka medicine Galina Vladislavovna RAMENSKAYA
2021 BARBARA SENEKOVIČ študentka turizma Marlena SKVARČA
2022 ANDREJA SENICA študentka farmacije Iztok GRABNAR
2023 MARKO SIMONIČ dijak Stanislava FLORIJANČIČ
Marjeta REDEK
2024 MARIA STYCZYŃSKA doktorandka Maria BARCIKOWSKA
2025 ANJA ŠALEHAR študentka farmacije Borut ŠTRUKELJ
Jerica SABOTIČ
2026 MARIO ŠIMIĆ študent kemije Jurij LAH
2027 DIANA ŠINKOVEC dijakinja Marinka KOVAČ
2028 METKA ŠIRCELJ študentka farmacije Janja MARC
2029 ANTON ŠKOF podiplomski študent elektrotehnike Boštjan LIKAR
2030 URŠKA ŠKOF študentka farmacije Marija SOLLNER DOLENC
2031 TINA ŠMUC študentka kemije Franc GUBENŠEK
2032 MATEJA ŠTEMPELJ doktorandka Ilonka FERJAN
2033 URBAN ŠVAJGER študent farmacije Stanislav GOBEC
2034 NATAŠA TANŠEK študentka farmacije Martina FINK
Damjana ROZMAN
2035 ANDRIJANA TIVADAR doktorandka Stane SRČIČ
2036 ZOJA TRENZ študentka organizacije dela Vladislav RAJKOVIČ
2037 (TRŠAN) ŽAGAR TINA študentka Biotehnične fakultete Vita DOLŽAN
2038 VIKTOR URŠIČ študent Biotehnične fakultete Nina GUNDE-CIMERMAN
2039 TOMAŽ VAUPOTIČ študent kemije Ana PLEMENITAŠ
2040 ANJA VENTURINI študentka kemije Vladka ČURIN ŠERBEC
Katrina PRETNAR HARTMAN
2041 JANA VERBIČ študentka farmacije Saša BAUMGARTNER
2042 ALJA VIDETIČ študentka kemije Radovan KOMEL
2043 TANJA VNUČEC študentka kemije Darinka BRODNJAK-VONČINA
Aljana PETEK
2044 MATJAŽ VOGELSANG študent kemije Radovan KOMEL
Saša COMINO
2045 KATJA VRABL študentka farmacije Klementina FON TACER
Damjana ROZMAN
2046 IRENA VRTARIČ študentka ekonomije Andrej HARTMAN
2047 NATALIJA ZAJC doktorandka Odon PLANINŠEK
2048 JERNEJ ZIDAR študent kemije Peter BUKOVEC
2049 ALENKA ZUPANČIČ študentka kemije Andrej JAMNIK
Marija BEŠTER ROGAČ
2050 JANEZ ZUPANČIČ podiplomski študent kemije Viktor GRILC
Marjo MERSLAVIČ
2051 MAJA ŽLOGAR podiplomska študentka ekonomije Vesna ŽABKAR
2052 TANJA ŽUPEC študentka kemije Marija BEŠTER ROGAČ
Darja RUDAN TASIČ

Zbornik

Krkine nagrade 2004

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Mednarodni simpozij - 2.del (WMV)

Mednarodni simpozij - 1.del (WMV)