Krkine nagrade 2006

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

2100 Jana Abrahamsberg študentka farmacije Tea Lanišnik Rižner
Stanislav Gobec
2101 Aleksander Berus dijak Stanka Florijančič
2102 Alenka Bevk študentka farmacije Tea Lanišnik Rižner
Stanislav Gobec
2103 David Bevk doktorand Branko Stanovnik
2104 Matija Breznik diplomant kemije Ksenija Kogej
2105 Valerija Brezovar dijakinja Jana Goršin Fabjan
2106 Mateja Cegnar doktorandka Julijana Kristl
Janko Kos
2107 Jožica Dolenc doktorandka Jože Koller
2108 Sana Fajdiga doktorandka Romana Marinšek Logar
Mojca Narat
2109 Aljaž Godec študent farmacije Miran Gaberšček
2110 Ivana Herak dijakinja Jana Goršin Fabjan
2111 Darja Herman doktorandka Vita Dolžan
Katja Breskvar
2112 Marko Kastelic dijak Vesna Krošelj
Stanislava Florijančič
2113 Andreja Kavčič diplomantka Biotehniške fakultete Aljoša Bavec
2114 Nina Kermc diplomantka kemije Darinka Brodnjak-Vončina
Mitja Kolar
Matej Stergar
2115 Matjaž Kirn diplomant Biotehniške fakultete Peter Raspor
Hrvoje Petković
2116 Mitja Kolenc dijak Jana Goršin Fabjan
2117 Simon Kovačič dijak Marko Štefanič
2118 Damjan Krajnc doktorand Peter Glavič
2119 Jaka Kranjc dijak Stanka Florijančič
2120 Katarina Kristan doktorandka Gregor Anderluh
2121 Simona Legiša dijakinja Vesna Krošelj
Stanislava Florijančič
2122 Barbara Luštek diplomantka Filozofske fakultete Marjeta Vrbinc
2123 Črt Malavašič magister farmacije Branko Stanovnik
Jurij Svete
2124 Uroš Maver študent farmacije Marjan Bele
Stanko Srčič
2125 Iva Ocvirk dijakinja Marinka Kovač
2126 Ljerka Ožbolt magistrica Samo Kreft
Vekoslava Stibilj
2127 Mateja Pate doktorandka Branko Krt
Matjaž Ocepek
2128 Nataša Pavšelj doktorandka Damijan Miklavčič
Véronique Préat
2129 Žiga Piletič dijak Vesna Krošelj
Stanislava Florijančič
2130 Mojca Pust diplomantka Biotehniške fakultete Mihael J. Toman
2131 Martin Rakuša magister Aleš Kogoj
2132 Suzana Seničar diplomantka kemije Lucija Zupančič-Kralj
Marija Meleh
2133 Nina Slapar doktorandka Kristina Gruden
Borut Štrukelj
2134 Matej Smolič dijak Marinka Kovač
2135 Žiga Sovič magister farmacije Metoda Lipnik-Štangelj
2136 Primož Šket doktorand Janez Plavec
2137 Aleš Špes diplomant Biotehniške fakultete Peter Raspor
Hrvoje Petković
2138 Žiga Špiclin študent elektrotehnike Boštjan Likar
2139 Katja Trontelj magistrica Damijan Miklavčič
Vladka Čurin Šerbec
2140 Darko Uršič magister farmacije Albin Kristl
Simon Žakelj
2141 Matilda Urukalo diplomantka Biotehniške fakultete Peter Raspor
Hrvoje Petković
2142 Matej Vehovc magister farmacije Stanislav Gobec
Bogdan Štefane
2143 Andrej Virag magister Slovenko Polanc
2144 Jernej Zadnik doktorand Odon Planinšek
Franc Vrečer
2145 Peter Zajc dijak Marinka Kovač
2146 Borut Zupančič študent kemije Michael Stephan
Barbara Mohar
2147 Jernej Zupančič dijak Stanka Florijančič

Zbornik

Krkine nagrade 2006

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Mednarodni simpozij (WMV)