Krkine nagrade 2007

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

2148 Robert Agnič doktor znanosti s področja kemije Valentin Koloini
Miran Mihelčič
2149 Branko Alič univerzitetni diplomirani kemik Slovenko Polanc
2150 Jernej Baškovč univerzitetni diplomirani kemik Branko Stanovnik
2151 Maja Bregar dijakinja Stanka Florijančič
2152 Monika Ciglič študentka mikrobiologije Roman Jerala
2153 Katarina Čepon magistrica Vladislav Rajkovič
Borut Rusjan
2154 Karmen Hribar dijakinja Stanka Florijančič
2155 Grega Hudovornik magister farmacije Franc Vrečer
Natalija Zajc
2156 Tanja Jordan študentka biokemije Aleš Gasparič
Matic Legiša
2157 Slavko Klobčar univerzitetni diplomirani kemik Marjan Veber
2158 Žaneti Klobučar dijak Vojka Zupančič
Matej Stergar
2159 Lucija Kolar doktorica znanosti s področja veterinarske medicine Nevenka Kožuh Eržen
2160 Slavko Kralj magister farmacije Vojko Kmetec
Robert Roškar
2161 Lidija Križančić Bombek doktorica znanosti s področja medicine Veljko Vlaisavljević
Nadja Kokalj Vokač
2162 Valentina Kubale doktorica znanosti s področja veterinarske medicine Milka Vrecl
2163 Anja Lahne dijakinja Jana Goršin Fabjan
2164 Tomaž Langerholc doktor znanosti s področja biokemije in molekular ne biologije Janko Kos
Boris Turk
2165 Simona Legiša    
2166 Petra Ljubi univerzitetni diplomirani kemik Brigita Lenarčič
Gordan Sladič
2167 Mojca Mally doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije Boštjan Žekš
Saša Svetina
2168 Janez Mravljak doktor znanosti s področja farmacije Slavko Pečar
2169 Nina Novak dijakinja Eli Rustja
Marinka Kovač
2170 Mateja Novak Štagoj doktorica znanosti s področja farmacije Borut Štrukelj
Radovan Komel
2171 Matjaž Pajk   Anton Meden
Matej Smrkolj
2172 Janez Povh doktor znanost s področja matematike Franz Rendl
Bojan Mohar
Martin Juvan
2173 Iztok Prislan doktor znanosti s področja kemije Gorazd Vesnaver
2174 Špela Rabzelj dijakinja Eli Rustja
Marinka Kovač
2175 Mateja Rajer diplomirana inženirka kemijske tehnologije Marijan Kočevar
2176 Mateja Rapuš dijakinja Stanka Florijančič
2177 Tadeja Režen doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije Damjana Rozman
2178 Maja Ruperčič dijakinja Jana Goršin Fabjan
2179 Mojca Seručnik univerzitetni diplomirani kemik Jurij Lah
2180 Jerica Staniša univerzitetni diplomirani kemik Marin Berovič
Bojana Boh
2181 Elizabeta Suhadolc magistrica MBA Jose Maria Pons
Jože Drinovec
2182 Martin Šala doktor znanosti s področja kemije Boris Pihlar
Jana Kolar
2183 Dejan Štefanec doktor znanosti s področja kemije Peter Krajnc
Aleš Podgornik
2184 Jurij Trontelj doktor znanosti s področja farmacije Aleš Mrhar
2185 Vladimir Vajda    
2186 Maj Valerij dijak Vojka Zupančič
Matej Stergar
2187 Miha Vrbinc doktor znanosti s področja farmacije Franc Vrečer
2188 Katja Zajšek univerzitetna diplomirana inženirka kemije in kemijske tehnologije Andreja Goršek
Peter Glavič
2189 Metoda Zorič Peternel doktorica znanosti s področja biotehnologije Irena Rogelj

Zbornik

Krkine nagrade 2007

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije nagrajencev

Utrip s slovesne podelitve

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Simpozij (WMV)