Krkine nagrade 2008

Seznam Krkinih nagrajencev

Nagrajenci

2190 Tadeja Ambrožič dijakinja Irena Kurajić
Jana Goršin Fabjan
Nejc Starič
2191 Andrej Babič doktor znanosti s področja farmacije Slavko Pečar
2192 Teja Banič dijakinja Irena Kurajić
Jana Goršin Fabjan
Nejc Starič
2193 Martin Banovec   Stanislav Gobec
Andreja Kovač
2194 Urška Bobnar dijakinja Marinka Kovač
2195 Anja Bregar dijakinja Marinka Kovač
2196 Marko Bukovec doktor znanosti s področja elektrotehnike Franjo Pernuš
2197 Merima Čajlaković doktorica znanosti s področja kemije Volker Ribitsch
2198 Barbara Eržen doktorica znanosti s področja medicinskih ved Pavel Poredoš
2199 Iva Hafner Bratkovič doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije Roman Jerala
2200 Peter Hančič magister farmacije Janko Kos
Andreja Plaper
2201 Janez Ilaš doktor znanosti s področja farmacije Danijel Kikelj
2202 Maša Islamčević Razboršek doktorica znanosti s področja kemije Darinka Brodnjak Vončina
Valter Doleček
2203 Anja Ivanovič magistrica farmacije Odon Planinšek
2204 Boštjan Jerman doktor znanosti s področja kemije Ksenija Kogej
2205   univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije Mojca Škerget
Jurij Krope
2206 Petra Kocbek doktorica znanosti s področja farmacije Julijana Kristl
2207 Urban Krajnc magister farmacije Saša Baumgartner
2208 Vesna Krošelj doktorica znanosti s področja farmacije Franc Vrečer
2209 Teja Kump diplomirana sanitarna inženirka Nevenka Ferfila
Irena Čarman
2210 Ana Kunej univerzitetna diplomirana kemičarka Jurij Lah
2211 Lea Lenart dijakinja Stanka Florijančič
Ana Rangus
2212 Igor Locatelli doktor znanosti s področja farmacije Iztok Grabnar
2213 Luca Lovrečić doktorica znanosti s področja medicinskih ved Borut Peterlin
Dimitri Krainc
2214 Matjaž Lovše dijak Uroš Nosan
Andrej Petkovič
2215 Marko Lukšič diplomirani inženir kemijske tehnologije Darinka Brodnjak Vončina
Martina Rozman
2216 Marija Meleh doktorica znanosti s področja kemije Lucija Zupančič Kralj
Anita Mlakar
2217 Irena Oven doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije Mojca Narat
Matija Peterlin
2218 Urška Pate magistrica farmacije Stane Srčič
Mateja Vrečer
2219 Lidija Pezdirc doktorica znanosti s področja kemije Jurij Svete
2220 Igor Pravst doktor znanosti s področja kemije Marko Zupan
Stojan Stavber
2221 Zdenka Rajtman magistrica znanosti s področja farmacije Stane Srčič
2222 Neža Rangus dijakinja Stanka Florijančič
Ana Rangus
2223 Mateja Ravnikar študentka Rok Šibanc
2224 Barbara Razinger Mihovec magistrica znanosti s področja farmacije Metoda Lipnik Štangelj
Aleš Krbavčič
2225 Jerica Sabotič doktorica znanosti s področjabiotehnologije Borut Štrukelj
Jože Brzin
2226 Saša Šabeder doktorica znanosti s področja kemije Maja Habulin
Željko Knez
2227 Maja Štangelj dijakinja Irena Kurajić
Jana Goršin Fabjan
Nejc Starič
2228 Damjan Šterk doktor znanosti s področja kemije Boris Šket
Barbara Mohar
2229 Marko Trajkovski diplomirani biokemik Primož Šket
2230 Alja Videtič doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije Martina Tomori
Radovan Komel
2231 David Vidmar dijak Uroš Nosan
Andrej Petkovič
2232 Maja Vogrinčič univerzitetna diplomirana inženirka agronomije Vekoslava Stibilj
Ivan Kreft
2233 Jernej Wagger doktor znanosti s področja kemije Branko Stanovnik
2234 Mateja Zorko doktorica znanosti s področja farmacije Primož Pristovšek
2235 Nataša Žigante dijakinja Stanka Florijančič
Ana Rangus

Zbornik

Krkine nagrade 2008

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Fotografije nagrajencev

Utrip s slovesne podelitve

Video

Podelitev Krkinih nagrad (WMV)

Simpozij (WMV)