Krkine nagrade 2010

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Tanja Bagar
Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija
Spremljanje znotrajceličnih sprememb prostih kalcijevih ionov in vrednosti pH pri glivi Aspergillus niger
Mentorica: dr. Mojca Benčina

dr. Ana Bergant Simončič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Interakcije hidrotrioksidov in divodikovega trioksida z Lewisovimi bazami in kislinami
Mentor: doc. dr. Janez Cerkovnik

dr. Žiga Jakopin
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza substituiranih 1,2,4-oksadiazolov in saharinov kot gradnikov potencialnih biološko aktivnih spojin
Mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

dr. Matej Pavli
Krka, d.d., Novo mesto
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, izdelava in vrednotenje ogrodnih tablet s prirejenim sproščanjem na osnovi naravnih polimerov
Mentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner
Somentor: izr. prof. dr. Franc Vrečer

dr. Alenka Zvonar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija tehnološkega postopka izdelave ter vrednotenje mikrokapsul s samo-mikroemulgirajočim jedrom
Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in dodiplomske raziskovalne naloge

dr. Jan Antonić
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Razvoj analiznih metod za ugotavljanje ostankov antiparazitikov in nesteroidnih protivnetnih učinkovin za vrednotenje prehoda v mleko ovc ter vpliva predelave na vsebnost v mlečnih izdelkih
Mentorica: viš. znan. sod. dr. Vesna Cerkvenik Flajs
Somentor: doc. dr. Iztok Grabnar

dr. Petra Brožič
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Priprava rekombinantnih človeških hidroksisteroid-dehidrogenaz in študije njihovih inhibitorjev
Mentorica: izr. prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
Somentor: izr. prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Tomaž Büdefeld
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gensko pogojene razlike med spoloma pri urejanju telesne teže in izraženosti genov v vmesnih možganih pri miših brez gena SF-1
Mentor: prof. dr. Gregor Majdič

dr. Biljana Hacin
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora
Mentor: prof. dr. Alojz Ihan
Somentorica: dr. Bojana Bogovič Matijašić

dr. Zala Jevnikar

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv katepsina X na migracijo in morfologijo limfocitov T prek regulacije integrinov
Mentor: prof. dr. Janko Kos

dr. Damjana Kastelic
Medicinski center molekularno biologijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani
Identifikacija označevalcev in razvoj proteinskih biočipov za določanje proteoma in tipizacijo malignih tkiv
Mentor: prof. dr. Radovan Komel
Somentor: dr. Denis Pompon

dr. Tina Kosjek
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Kroženje ostankov zdravilnih učinkovin med čiščenjem vod
Mentor: doc. dr. Ester Heath
Somentor: prof. dr. Boris Kompare

dr. Nika Lendero Krajnc
BIA Separations d.o.o.
Karakterizacija in optimizacija ionsko izmenjevalnih kromatografskih monolitov za izolacijo plazmidov

Mentor: doc. dr. Aleš Podgornik
Somentor: prof. dr. Boris Pihlar

dr. Nina Mohorko
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vezava FDDNP in kurkumina na agregate PrPSc in hiperfosforiliranega proteina tau pri izbranih nevrodegenerativnih boleznih
Mentorica: prof. dr. Mara Bresjanac
Somentor: doc. dr. Grega Repovš

dr. Matija Rijavec
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Dejavniki virulence uroseptičnih sevov Escherichia coli ter možnost uporabe kolicinov – novih protimikrobnih snovi v boju proti okužbam urinarnega trakta
Mentorica: prof. dr. Darja Žgur-Bertok

dr. Urban Švajger
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Indukcija tolerogenih dendritičnih celic in regulatornih limfocitov T in vitro
Mentor: doc. dr. Matjaž Jeras

dr. Hela Tokoš
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Uporaba računalniško podprte procesne tehnike za integracijo industrijskih procesov
Mentorica: izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič

dr. Rebeka Toporišič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Raziskava stabilnosti enalaprilijevega maleata in termodinamika protolitskih ravnotežij te učinkovine v vodnih raztopinah
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Lah

dr. Katja Trontelj
Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani
Cell fusion in vitro by means of electropermeabilization
Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
Somentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Bernarda Bevc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Slovenska farmacevtska terminologija na področju pomožnih snovi
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Obreza

Monika Brezovar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Študij vpliva parametrov kristalizacije na velikost delcev produkta
Mentor: prof. dr. Stane Pejovnik
Somentor: Alen Kljajić, univ. dipl. inž. kem. inž.

Teja Brezovar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimiranje izdelave disperzije nanodelcev TiO2 in ugotavljanje varnosti na celični liniji keratinocitov
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
Somentorica: asist. dr. Petra Kocbek

Marko Hanželič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv procesnih spremenljivk na velikost mikrodelcev in izkoristek procesa s tehnologijo razprševanja s strjevanjem
Mentor: prof. dr. Stanko Srčič
Somentor: asist. Ilija Ilić

Alenka Jaklič
Jasna Jereb
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje obnašanja gastrorezistentnih pelet s testi sproščanja in stereomikroskopijo
Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar

Tanja Koleša
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
[2+2] Cikloadicije (dimetilamino)enaminonov na dimetil acetilendikarboksilat
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Petra Kos
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij kompleksov med kationsko učinkovino in polianionskimi karagenani za doseganje prirejenega sproščanja
Mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Kogej
Somentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner

Tamara Repec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Baktericidna učinkovitost srebra s hialuronatom
Mentor: prof. dr. Peter Bukovec
Somentorica: dr. Elizabeta Tratar Pirc

Urška Ribič
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinkovitost razkužil na delovnih površinah
Mentor: doc. dr. Hrvoje Petković
Somentorica: doc. dr. Barbara Jeršek

Tanja Sever
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Simulacija prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec in študij raztapljanja z aparaturo USP IV
Mentorica: izr. prof. dr. Marija Bogataj

Jernejka Vovko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Krka, d.d., Novo mesto
Sinteza potencialnih nečistot v farmacevtski učinkovini
Mentor: prof. dr. Marijan Kočevar
Somentor: dr. Anton Štimac

Anja Zaletel
Katja Ložar

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija pogojev testov sproščanja teofilina iz cilindričnih farmacevtskih oblik
Mentorica: izr. prof. dr. Marija Bogataj

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Maja Bahor
Nataša Plut
Nina Štravs

Gimnazija Novo mesto
Problematika neuporabnih zdravil
Mentorica: mag. Miroslava Abazović
Somentorica: Stanislava Florjančič, prof.

Matej Čelik
Gimnazija Nova Gorica
Tehnološko nezahtevna priprava visokoučinkovitih fotokatalitskih tankih plasti na aluminiju za razgradnjo ibuprofena v vodi
Mentor: dr. Urh Černigoj
Somentorja: Marko Kete in Silvana Štucin, prof.

Karin Jurglič
Nika Lužar
Nina Urbič

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Rezistenca pri glivah
Mentorica: Valentina Mavrič Klenovšek, prof.

Tina Kegl
II. gimnazija Maribor
Združimo moči v boju proti diabetesu – tihemu ubijalcu
Mentorica: Vesna Hojnik, prof.

Gregor Hrovat
Mirjam Pušavec
Mercedes Vitek

Gimnazija Novo mesto
Prehranska dopolnila pri psih in mačkah
Mentorica: Marjeta Redek, dr. med. vet.
Somentorica: Stanislava Florjančič, prof.

Krkina priznanja

Urša Glas
Sabina Kralj
Ana Pleterski

GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, kmetijska šola grm in biotehniška gimnazija
Ugotavljanje skupnega števila mikroorganizmov in nekaterih patogenih mikroorganizmov v mleku iz mlekomata ter testiranje mleka posamezne molznice na prisotnost bakterije Staphylococcus aureus
Mentorica: dr. Jana Goršin Fabjan
Somentorica: Helena Fortuna

Mateja Jaklič
Tjaša Slak

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Arterijski krvni tlak pri mladostnikih
Mentorica: Marija Račič

Blaž Šketelj
Simona Konda
Sara Bele

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija
MOBILNI TELEFON - MIKROBIOLOŠKO OROŽJE?
Mentorica: Irena Kurajić

Blaž Franko
Blaž Drnovšek

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija
Ganoderma lucidum - zakladnica novih antibiotikov
Mentorica: Irena Kurajić

Tjaša Pavlin
Kim Plut
Klavdija Mirtič

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Nanodelci v kozmetiki
Mentorica: Branka Klemenčič
Somentorica: Magdalena Udovč

Tjaša Kamenski
Prva gimnazija MB
Recept za zdravo življenje
Mentorica: Zdravka Hajdinjak

Bernarda Zalaznik
Tea Tehovnik

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Vpliv različnih dejavnikov na bolezni srca in ožilja
Mentorica: Tanja Mozetič

Nina Ozimič

II. gimnazija MB
Aspirin ali Lekadol
Mentorica: Zdenka Keuc

Zbornik

Krkine nagrade 2010

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

 Utrip s slovesne podelitve

 Slavnostna akademija

 Prejemniki Krkinega priznanja

Prejemniki Krkine nagrade

Video

O-wLqoySQrU

40. Krkine nagrade - slavnostna podelitev

UmJLcW-sRNE

40. Krkine nagrade - 20. znanstveni simpozij