Krkinie nagrade 2012

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Jernej Baškovč
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba kombinatorne sinteze v pripravi mono in bicikličnih heterocikličnih sistemov
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

dr. Sabina Devjak Novak
Krka, d. d., Novo mesto
Proučevanje nekaterih s funkcionalnostjo povezanih lastnosti hipromeloze kot tvorilca ogrodnih tablet
Mentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

dr. Borut Kovačič
Krka, d. d., Novo mesto
Izboljšanje farmacevtsko-tehnoloških lastnosti karvedilola z izdelavo trdnih disperzij in kokristalov
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

dr. Matjaž Ravnikar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj rekombinantnih mlečnokislinskih probiotikov in interakcije probiotičnih mlečnokislinskih bakterij z zdravilnimi učinkovinami
Mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
Somentorica: doc. dr. Mojca Lunder

dr. David Šarlah
Scrippsov raziskovalni inštitut, La Jolla, Kalifornija
Totalna sinteza in biološko vrednotenje anti-infekcijskih naravnih spojin iz družine bijojanaginov in hirsutelonov
Mentor: prof. dr. K. C. Nicolaou

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Biserka Bakrač
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Specifična vezava ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice Actinia equina, na sfingomielin
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

dr. Blaž Brulc
Kemijski inštitut Ljubljana
Sinteza blokkopolimerov različnih arhitektur na osnovi asparaginske kisline in laktida
Mentorica: prof. dr. Majda Žigon

dr. Matjaž Brvar
Kemijski inštitut Ljubljana
Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev DNA giraze B
Mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
Somentor: doc. dr. Andrej Perdih

dr. Biljana Govedarica
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje površinskih in mehanskih lastnosti farmacevtskih surovin in izdelkov na nivoju delcev z uporabo mikroskopije na atomsko silo
Mentor: prof. dr. Stane Srčič
Somentor: doc. dr. Miha Škarabot

dr. Miloš Ilić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Strukturna optimizacija novih antitrombotičnih učinkovin z dvojnim delovanjem in njihov vpliv na angiogenezo
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentor: doc. dr. Janez Ilaš

dr. Matevž Luštrik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metod in vrednotenje lokalnih karakteristik toka trdnih delcev v vrtinčnoslojnih napravah za oblaganje ter njihov vpliv na enakomernost obloge delcev
Mentor: prof. dr. Stane Srčič

dr. Vita Majce
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje diazenov ter njihovih analogov kot možnih inhibitorjev nekaterih encimov
Mentor: prof. dr. Slovenko Polanc
Somentor: prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Damjan Makuc
Kemijski inštitut Ljubljana
NMR študije konformacij in interakcij funkcionaliziranih indolov kot anionskih receptorjev
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

dr. Nenad Maraš
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Reakcije fenolov s tetraalkilamonijevimi solmi in sinteza 3-acetamido-β-rezorcinskih kislin s prilagojeno Kolbe-Schmittovo reakcijo
Mentor: prof. dr. Marijan Kočevar

dr. Miha Možina
Sensum d.o.o.
Kontrola kakovosti trdih farmacevtskih izdelkov s strojnim vidom
Mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

dr. Sara Prijič
Nanotesla institut
Uporaba superparamagnetnih nanodelcev za magnetofekcijo reporterskih in terapevtskih genov v celice, mišice in eksperimentalne tumorje miši
Mentor: prof. dr. Gregor Serša

dr. Veronika Škedelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje inhibitorjev D-aspartat ligaze in D-alanil-D-alanin ligaze
Mentorica: doc. dr. Anamarija Zega

dr. Lidija Urbas
BIA Separations d. o. o.
Razvoj monolitnih kolon in metod za odstranjevanje proteinov iz bioloških vzorcev in določevanje virusnih delcev
Mentor: doc. dr. Aleš Štrancar
Somentor: prof. dr. Boris Pihlar

Janja Medved
Krka, d. d., Novo mesto
Razvoj avtomatizirane metode za določevanje olmesartana v humani plazmi
Mentorica: prof. dr. Helena Prosen
Somentorica: mag. Lea Cvitkovič Maričič

Bojana Črček
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Kombinatorna sinteza 4-(1-fenil-5-oksopirolidin-3-il) pirimidin-5-karboksamidov
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Tadej Dolenc
Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv pufrskih sistemov na topnost izbranih soli naproksena in ciprofloksacina pri konstantnem pH

Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: dr. Darko Uršič

Aleša Dular
Krka, d. d., Novo mesto
Vpliv pogojev kristalizacije na izbrane lastnosti delcev modelne zdravilne učinkovine
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentorica: Polona Bukovec, mag.farm.

Maja Marušič
Kemijski inštitut Ljubljana
NMR struktura G-kvadrupleksa iz genoma človeškega papiloma virusa
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

Marko Mihelič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Izdelava laboratorijskega modela za testiranje aktivnosti ketoreduktaz pri njihovi večkratni uporabi v procesih biokatalize
Mentor: prof. dr. Aleksander Pavko
Somentor: doc. dr. Aleš Gasparič

Nina Pekolj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Določanje strupenosti in razgradljivosti hidrofobnih ionskih tekočin
Mentorica: doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

Aleš Pršina
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Izdelava tablet s stiskanjem hidroksipropilcelulozne obloge za dosego dvopulznega sproščanja zdravilne učinkovine
Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Tjaša Saje
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oblikovanje embalaže po meri vseh uporabnikov
Mentor: doc. dr. Boštjan Botas Kenda
Somentor: doc. dr. Domen Fras

Ana Testen
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza novih pirazolo[1,2-a]pirazolonskih peptidomimetikov
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Jernej Turnšek
Kemijski inštitut Ljubljana
Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentor: prof. dr. Roman Jerala

Jasna Zadnik
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Matematični modeli in algoritmi pri zvijanju proteinov
Mentor: prof. dr. Tomaž Košir

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Simona Gričar
Katja Kelvišar
Matej Burkat

Gimnazija Novo mesto
Akne - odpravljanje oziroma preprečevanje težav, značilnih za mladostniško kožo
Mentorica: Branka Klemenčič, univ.dipl.inž.
Somentorici: mag. Maja Gabrič Zirkelbach, dr.med.spec.dermatovenerolog
Petra Vovko, univ.dipl.mikrobiol.

Sara Kokolj
BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana
Protimikrobno delovanje različnih vrst medu na ustno mikrofloro
Mentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany

Tadej Pečar
David Pekolj

ŠC Novo mesto – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Problematika odpadnih zdravil in njihovo varno uničenje
Mentorica: Dragica Budić Banović, prof.

Saša Počivalšek
Dejan Slapšak

ŠC Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Vpliv izbire topila in pogojev ekstrakcije na izkoristek ekstrakcije kofeina iz črnega čaja oziroma kave
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček, prof., univ.dipl.inž.kem.tehn.

Jernej Zorman
II. gimnazija Maribor
In vitro merjenje antioksidativnega potenciala z Briggs-Rauscherjevo metodo
Mentorica: Sanja Cvar, prof.

Krkina priznanja

Ula Kočevar
Jurij Muhič

Gimnazija Novo mesto
Varna uporaba zdravil
Mentorica: Marinka Kovač, prof., univ.dipl.inž.kem.

Petra Polanič
Srednja zdravstvena šola, Ljubljana
Etični vidik evtanazije
Mentorica: Tatjana Mozetič, prof.
Somentorica: Katarina Gradišar, dipl.med.sr.

Laura Starič
Sabina Beci
Matic Bogolin

Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija
Stevija kot alternativa saharozi in umetnim sladilom
Mentorica: Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med

Robyn Strmšek
Karmen Žbogar

BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana
Zdravilni učinki različnih vrst netreskov in netreskovcev na ušesne bakterije živali
Mentor: Jure Slatner, laborant

Vida Štrancar
Škofijska klasična gimnazija – Zavod sv. Stanislava
Bakteriofagi
Mentor: dr. Martin Tine Perger

Gal Žvegelj
Marcel Salmič
Jernej Markovc

Gimnazija Jesenice
Povezava med laktatnim pragom in maksimalno porabo kisika z rezultati pri veslanju
Mentorica: Katarina Trontelj, prof., univ.dipl.biol.

Zbornik

Krkinie nagrade 2012

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

Prejemniki Krkine nagrade

Prejemniki SŠ raziskovalnih nalog

Video

k735GqZDXig

42. Krkine nagrade - slavnostna podelitev

epxGNw-tJXw

42. Krkine nagrade - 22. znanstveni simpozij

sNVWwDJm4eQ

42. Krkine nagrade - srednješolske raziskovalne naloge