Krkine nagrade 2013

Seznam Krkinih nagrajencev

Posebni dosežki na področju raziskovalnega dela

Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

dr. Jure Bezenšek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Nove sinteze karbocikličnih in heterocikličnih sistemov na osnovi adicij elektronsko revnih п-sistemov na enaminone
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

dr. Ana Kralj
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Sinteze in biološko ovrednotenje novih ligandov za z G-proteini povezan US28 receptor človeškega citomegalovirusa
Mentor: prof. dr. Markus Heinrich
Somentorica: doc. dr. Nuška Tschammer
Somentor: prof. dr. Otto Phanstiel

dr. Simon Kukec
Krka, d. d., Novo mesto
Raziskave aglomeracije karvedilola s talinami v zvrtinčenih plasteh
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: doc. dr. Rok Dreu

dr. Mojca Lunder
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaščitni pleiotropni učinki nizkih odmerkov statinov in zaviralcev sistema renin-angiotenzin na delovanje srčno-žilnega sistema
Mentor: viš. znan. sod. dr. Gorazd Drevenšek
Somentor: prof. dr. Mišo Šabovič

dr. Ervin Šinkovec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Snovni transport in reakcijska kinetika z medfaznim prenašalcem kataliziranih reakcij v mikroreaktorju
Mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc

Krkine nagrade - dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Leon Bedrač
Inštitut Jožef Stefan
Jodove(I) spojine: Katalizatorji za jodiranje organskih molekul
Mentor: doc. dr. Jernej Iskra

dr. Martin Gazvoda
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Intramolekularne reakcije diazenov in pretvorbe njihovih produktov
Mentor: prof. dr. Slovenko Polanc

dr. Mateja Hafner
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv atorvastatina in rosuvastatina na transkriptom človeških jeter ter mehanizmi delovanja posredovani z jedrnimi receptorji
Mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

dr. Martina Hrast
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza inhibitorjev ligaz Mur in D-alanil-D-alanin ligaze
Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

dr. Boštjan Markelc
Onkološki Inštitut Ljubljana
Vpliv elektroporacije in elektrokemoterapije na normalno in tumorsko žilje pri miših
Mentorica: znan. svet., izr. prof. dr. Maja Čemažar
Somentor: izr. prof. dr. Tomaž Jarm

dr. Ana Novak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza heterocikličnih analogov aminokislin in peptidov na osnovi 3-pirazolidinona
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

dr. Romana Rošic
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biokompatibilnih nanovlaken z metodo elektrostatskega sukanja
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
Somentorica:  izr. prof. dr. Saša Baumgartner

dr. Marko Trajkovski
Kemijski inštitut, Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Zvijanje in prostorske strukture DNA G-kvadrupleksov
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

dr. Uroš Trstenjak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih inhibitorjev faktorja Xa in antagonistov GPIIb/IIIa kot potencialnih dualnih antitrombotičnih učinkovin
Mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
Somentor: doc. dr. Janez Ilaš

dr. Tanja Vehovec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv s funkcionalnostjo povezanih in ostalih lastnosti mikrokristalne celuloze na stabilnostni profil zdravilnih učinkovin
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Obreza
Somentor: Andrej Gartner

dr. Anja Veronovski
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Sinteza in uporaba organskih biorazgradljivih aerogelov za kontrolirano sproščanje aktivnih substanc
Mentor: izr. prof. dr. Zoran Novak
Somentor: prof. dr. Željko Knez

mag. Maja Krejan
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru
Modeliranje odločitvenega znanja za pomoč pri promociji zdravil na recept
Mentor: zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič
Somentorica: Mojca Prah Klemenčič

mag. Ana Trkovnik Klun
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Študij stabilnosti učinkovine pramipeksola v prisotnosti pomožne snovi hidroksipropilmetilceluloze
Mentorica: izr. prof. dr. Helena Prosen
Somentor: Andrej Gartner

Katarina Brulc
Krka, d. d., Novo mesto
Medprocesna analitika za spremljanje sinteze 1-hidroksi-3,5-dimetiladamantina s plinsko kromatografijo
Mentor: doc. dr. Jožko Cesar
Somentorica: dr. Anica Pečavar

Jaka Glavač
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in pretvorbe derivatov 5-aminometil-3-pirazolidinona
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Tina Grohar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Separacija in identifikacija flavonoidov v polietilenglikolnem izvlečku lubja navadne jelke (Abies alba)
Mentor: prof. dr. Samo Kreft

Verica Herak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in karakterizacija nečistot v farmacevtski učinkovini
Mentor: doc. dr. Bogdan Štefane
Somentor: dr. Davor Kiđemet

Saša Kajdič
Krka, d. d., Novo mesto
Študij nitrilaz in ketoreduktaz za izvedbo biotransformacij izbranih farmacevtskih intermediatov
Mentorica: izr. prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
Somentor: doc. dr. Aleš Gasparič

Klemen Korasa
Krka, d. d., Novo mesto
Študija uporabnosti meritev ‚‚v napravi‘‘ za spremljanje procesa oblaganja pelet
Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Somentor: Grega Hudovornik

Simon Kovačič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Spremljanje interakcij zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi z mikrokalorimetrijo
Mentor: prof. dr. Jurij Lah

Ana Lemovec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj samo-mikroemulgirajočega sistema na osnovi Gelucire® 44/14 in njegova pretvorba v trdno farmacevtsko obliko

Mentorica: doc. dr. Alenka Zvonar

Tina Snoj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv vgradnje hidrofilnih snovi na podaljšano sproščanje pentoksifilina iz ogrodnih tablet izdelanih iz polivinilacetata in polivinilpirolidona v razmerju 4 : 1
Mentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner

Ožbej Zupančič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza nekaterih heterocikličnih sistemov iz 3-(dimetilamino) enaminonov ter določanje njihove strukture in reaktivnosti
Mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

Nika Žerdoner
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Proučevanje vpliva elektrolitov na reološke lastnosti karagenanskih hidrogelov in na sproščanje pentoksifilina iz karagenanskih ogrodnih tablet
Mentorica: izr. prof. dr. Saša Baumgartner
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

Maja Kuzma
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani; Krka, d. d.; TIPK d.o.o.
Od priprave zdravila Nalgesin S do njegovega e-oglaševanja v slovenskem znakovnem jeziku
Mentor: prof. dr. Franc Požgan
Somentorji: Bojan Mord, Tina Ekar Likar, Melita Jakopič

Krkine nagrade - srednješolske naloge

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Alen Pavlič
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Samozdravljenje bolečine z zdravili brez recepta v osrednji in jugovzhodni Sloveniji
Mentorica: Dragica Budić Banović, prof.

Matija Čarman, Barbara Vrečer
Gimnazija Novo mesto
Uporaba encimov v proizvodnji zdravilnih učinkovin
Mentorica: Tatjana Durmič, prof.

Anja Lobnik, Eva Lobnik
II. Gimnazija Maribor
Pasivno kajenje
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec, univ.dipl.biol.
Somentorica:  Vesna Masten Gubeljak, prof.

Maja Mikec, David Simonič
Gimnazija Novo mesto
Razvoj in optimizacija postopka redukcije aromatske nitro spojine z uporabo katalitskega hidrogeniranja
Mentorica: Branka Klemenčič, univ.dipl.inž.
Somentor: dr. David Kralj

Tjaša Čeh, Jan Mehak, Veronika Novak
Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija
Dokazovanje ostankov antibiotika Synulox LC (kombinacija amoksicilina in klavulanske kisline s prednizolonom - AKP) za zdravljenje mastitisa pri izredni uporabi zdravila
Mentorica: Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med.
Somentorja: Anton Mehak, dr.vet.med.
mag. Martina Žagar

Urška Furar, Tina Grubar
Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija
Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika
(Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF-
α?
Mentorica: Irena Kurajić, dipl.ing.kmet.
Somentor: prof.dr. Alojz Ihan

Domen Jan, Gal Žvegelj
Gimnazija Jesenice
Primerjava vsebnosti laktata v mišičnih vlaknih in v krvi pri športni aktivnosti
Mentorica: Katarina Trontelj, univ.dipl.biol.
Somentor: Miha Pirih, prof.

Luka Golob
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjava izražanja MyD88 z mutanto MyD88 L265P v celicah HEK293T
Mentorica: dr. Monika Avbelj
Somentorica:  Nada Udovč Knežević, prof.

Neža Levičnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Poskus izolacije rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s kombinacijo površinsko aktivnih snovi sarkozila, Triton X-100 in CHAPS
Mentor: doc. dr. Tomaž Bratkovič
Somentorica: Nada Udovč Kneževič, prof.

Luka Pozne, Matic Ramšak, Diana Slaček
Biotehniška šola Maribor
Uporaba in učinkovitost antiparazitikov pri psih
Mentorica: Kristina Dolinar Paulič, dr.vet.med.

Jernej Zorman
II. Gimnazija Maribor
Določanje in vitro antioksidativne aktivnosti izbranih hranil s pomočjo Briggs-Rauscherjeve reakcije in CAA analize
Mentor: dr. Lovro Žiberna
Somentorica: Sandra Cvar, prof.

Krkina priznanja

Matej Antolić
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Izolacija učinkovin iz rožmarina z ekstrakcijo in parno destilacijo in analiza produkta
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl.inž.kem.teh.

Eva Homan
Gimnazija Ledina
Konkurenčnost naravnih izdelkov in zdravil brez recepta
Mentorica: mag. Nika Cebin

May Žitnik
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ekologija: Reciklaža zdravil
Mentorica:mag. Nina Žuman

Patricija Majger, Anja Tanšek
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Izvedba sinteze paracetamola z različnimi metodami in analiza produkta s tankoplastno kromatografijo ter UV spektrofotometrijo
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl.inž.kem.teh.

Zala Markelj, Julija Ržišnik, Tinkara Vozel
Gimnazija Jesenice
Antibakterijski učinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia Coli
Mentor: doc.dr. Gregor Gunčar
Somentorica: Katarina Trontelj, univ.dipl.biol.

Sašo Vindiš
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Sinteza in analiza fenacetina
Mentorica: Mihela Jug, univ.dipl.inž.kem.teh.

Valerija Kržič, Ana Oražem, Suada Pehlić, Neža Zupančič
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Onesnaženost in razkuževanje površin v Srednji zdravstveni šoli Ljubljana
Mentorica: Marjana Dolinar, prof.
Somentorica: Ida Taman Šmit, prof.

Vid Velepec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Uspešnost prehoda probiotikov skozi prebavni trakt
Mentorica: Alma Kapun Dolinar, univ.dipl.inž.živ.teh.

Nastja Okorn, Živa Živic
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv eteričnih olj na mikrofloro kože
Mentorica: Alma Kapun Dolinar, univ.dipl.inž.živ.teh.

Živa Makar, Anže Marucelj
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv izločkov kože žab Litoria caerulea in Ceratophrys cranwelli na rast bakterij izoliranih s kože človeka
Mentorica: Lidija Gnidovec, univ.dipl.biol.

Aljaž Hrvatin
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Respiracija kvasovk s sladkorji
Mentorica: Alma Kapun Dolinar, univ.dipl.inž.živ.teh.

Ana Cimerman, Alja Zajec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Učinki netreskovega soka na ušesne bakterije
Mentor: Jure Slatner, laborant

Neža Stražišar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjanje učinkovitosti encimov laktaz različnih farmacevtskih podjetij
Mentorica: Alma Kapun Dolinar, univ.dipl.inž.živ.teh.

Aleš Zupančič
Gimnazija Novo mesto
Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek
Mentorica: Marija Kočar, prof.
Somentorja: dr. Boštjan Erjavec
doc.dr. Tatjana Tišler

Zbornik

Krkine nagrade 2013

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

Utrip s slovesne podelitve

 Prejemniki Krkine nagrade

 Prejemniki SŠ raziskovalnih nalog

Video

QgPlVE-rVYs

43. Krkine nagrade - simpozij in slavnostna podelitev nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

rSIKsCznluY

43. Krkine nagrade - simpozij in podelitev nagrad za srednješolske raziskovalne naloge