Krkine nagrade 2023

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Aleša Dular Vovko
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij vpliva formulacijskih in procesnih parametrov kompaktiranja na kritične atribute kakovosti granulatov in tablet
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

dr. Martina Durcik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Novi dvojni zaviralci DNA-giraze in topoizomeraze IV z delovanjem na odporne bakterijske seve in z nizkim tveganjem za razvoj odpornosti
Mentorja: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. Tihomir Tomašič

dr. Samo Guzelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj novih agonistov NOD2 in dvojnih agonistov NOD2 in TLR7 kot novih adjuvansov za cepiva
Mentor: prof. dr. Žiga Jakopin

dr. Tina Kegl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Modeliranje in večnamenska optimizacija pridobivanja energije in koristnih produktov iz organskih odpadkov na osnovi anaerobne razgradnje
Mentorica: doc. dr. Anita Kovač Kralj

dr. Bruno Marinič
Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu
Dearomativne redukcijske funkcionalizacijske reakcije azaarenov
Mentor: prof. dr. Timothy J. Donohoe

Krkina nagrada za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Jurij Aguiar Zdovc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj farmakometričnih modelov ustekinumaba, rivaroksabana in zdravil s platino
Mentor: prof. dr. Iztok Grabnar 

dr. Teja Brezovar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv variabilnosti debeline obloge in segregacije pelet na zagotavljanje ponovljivosti izbranih parametrov lastnosti kapsul s podaljšanim sproščanjem
Mentorja: prof. dr. Rok Dreu, dr. Grega Hudovornik

dr. Evelin Gruden
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Diskretne aluminijeve spojine – Na poti k topnemu aluminijevemu trifluoridu
Mentor: doc. dr. Gašper Tavčar

dr. Špela Gubič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov KV 1.3 in KV 10.1 s protitumornim delovanjem
Mentorja: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. Tihomir Tomašič

dr. Tilen Kopač
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in matematično modeliranje pH odzivnih biopolimernih hidrogelov za ciljno dostavo učinkovin s kontroliranim sproščanjem
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Ručigaj

dr. Bernarda Majc
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Napredni modeli glioblastoma za preučevanje tumorskega mikrookolja in za podporo novim terapijam glioblastoma
Mentorici: prof. dr. Tamara Lah Turnšek, doc. dr. Metka Novak

dr. Marjeta Mencin
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izboljšanje dostopnosti in antioksidativne aktivnosti vezanih fenolnih spojin iz semen pire (Triticum spelta L.) z izbranimi biotehnološkimi procesi
Mentorica: doc. dr. Petra Terpinc

dr. Doroteja Novak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja
Mentorja: prof. dr. Marko Anderluh, doc. dr. Petra Kolenc  

dr. Kateřina Peterková
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Interakcije G-kvadrupleksov s kromoforji
Mentorja: prof. dr. Janez Plavec, prof. dr. Radek Marek

dr. Tanja Potrč
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj polimernih nanovlaken in magnetnih nanoverig za dostavo učinkovin pri zdravljenju raka
Mentorica: izr. prof. dr. Petra Kocbek 

dr. Matic Proj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje knjižnic fragmentov in njihova uporaba za odkrivanje obetavnih spojin zadetkov na encimskih tarčah
Mentor: doc. dr. Rok Frlan

dr. Kristijan Skok
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Analiza fenotipskih, molekularnih in genetskih lastnosti nove celične linije trojno negativnega raka dojk
Mentorji: prof. dr. Iztok Takač, doc. dr. Rajko Kavalar, izr. prof. dr. Uroš Maver

dr. Anže Zupanc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Pretvorbe halogeniranih in halkogeniranih organskih spojin po načelih zelene kemije
Mentor: prof. dr. Marjan Jereb

Tilen Burnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinergistično delovanje zaviralcev proteasoma in imunoproteasoma z zaviralci receptorske poti limfocitov B na celicah kronične limfocitne levkemije
Mentorja: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dr. Damjan Avsec

Tina Cimperman
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Genska elektrotransfekcija na poroznih membranah
Mentorica: doc. dr. Lea Rems

Tina Černič
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Vpliv različnih prevlek na raztapljanje fluorescenčnih nanodelcev na osnovi NaYF4 pri fizioloških pogojih
Mentorica: prof. dr. Darja Lisjak   

Katarina Fras
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Citotoksično in genotoksično delovanje bisfenola A in njegovih analogov
Mentorici: izr. prof. dr. Bojana Žegura, dr. Martina Štampar

Franjo Frešer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Koordinacijske spojine elagitaninov z železovimi(II) ioni: vpliv strukture in pH
Mentorja: prof. dr. Urban Bren, doc. dr. Gregor Hostnik

Jan Hočevar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in karakterizacija hidrogelov, sintetiziranih iz celuloze
Mentor: prof. dr. Jernej Iskra

Jan Jelen
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Praktičen pristop k deoksifluoriranju elektron-deficitnih fenolov
Mentorja: prof. dr. Jernej Iskra, doc. dr. Gašper Tavčar

Anže Kastelic
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Uporaba ultrazvoka za mešanje pri določanju termodinamske topnosti velikega števila modelnih spojin
Mentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj 

Tjaša Koželj
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza derivatov (+)-izokamfolenske kisline kot potencialnih dišav
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj  

Jerca Kristan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Permeabilnost izbranih učinkovin skozi spontano transformirano Caco-2 celično linijo s sposobnostjo hitre vzpostavitve integritete
Mentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj 

Tjaša Mlakar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj nove metode za sledenje krožnih RNK v živih celicah
Mentorja: doc. dr. Jernej Murn, doc. dr. Tadeja Režen

Pina Osovnikar
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv mutacij v genih pomembnih za tvorbo biofilma na filmotvornost bakterij Campylobacter jejuni
Mentorica: izr. prof. dr. Anja Klančnik 

Tjaša Slak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja, mletja in sestave kompaktatov na tabletabilnost, kompresibilnost in kompaktibilnost pripravljenih granulatov
Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Grega Hudovornik

Urša Štefan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Šestkvartetni G-kvadrupleksi kot nova oblika štirivijačne DNA
Mentorja: prof. dr. Janez Plavec, dr. Maja Marušič 

Julija Virant
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza različnih amidov 4-amino- in 4-aminometilpiperidinov kot zaviralcev imunoproteasoma
Mentorja: prof. dr. Aleš Obreza, izr. prof. dr. Izidor Sosič

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Katja Halilovič
Gimnazija Bežigrad
Ali lahko vensko trombozo diagnosticira vsak?
Mentorji: Polona Gros Remec, Andrej Bergauer in doc. dr. Janez Urevc 

Nika Kadunc
Gimnazija Novo mesto
Arzen in kadmij v žitnih pripravkih za otroke od 6. meseca dalje
Mentorice: dr. Zdenka Šlejkovec, dr. Ingrid Falnoga in mag. Branka Klemenčič

Neža Kunič in Ema Železnik
Gimnazija Bežigrad
Vpliv ivermektina na vid opraševalcev
Mentorja: Gregor Križ in izr. prof. dr. Gregor Belušič

Katja Marinko
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Priprava fluor vsebujoče fluorescenčne učinkovine in njen vpliv na mišično invazivne rakave celice urotelija sečnega mehurja in vitro
Mentorji: Marko Jeran, prof. dr. Mateja Erdani Kreft in Lidija Gnidovec

Filip Zver
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Priprava in delovanje akumulatorskih celic na osnovi organskih katod v kombinaciji z različnimi kovinskimi anodami
Mentorja: Mateja Godec in dr. Jan Bitenc

Luka Bonin in Jan Hafner Korošec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Antimikrobno delovanje izolatov naravnih učinkovin vrtnega ognjiča (Calendula officinalis) in njihov potencial pri zaviranju tvorbe biofilma bakterij Escherichia coli
Mentorji: Marko Jeran, Lidija Gnidovec in doc. dr. Martina Oder

Nejc Rožmanc, Gašper Simič Hrovat in Aljaž Vovk
Gimnazija Novo mesto
Generatorji mikrokapljic: mikrofluidične naprave za pripravo kapljic na mikrometrski velikostni skali
Mentorji: doc. dr. Matic Može, prof. dr. Iztok Golobič in Blaž Zabret

Teodor Maurer in Ema Zdovc
Gimnazija Vič
Katalitska depolimerizacija lignina z Ni/C za pridobivanje bioosnovanih kemikalij: vpliv strukture na porazdelitev produktov
Mentorici: Alenka Mozer in Tina Ročnik Kozmelj

Vid Koren in Ana Potočnik
II. gimnazija Maribor
Primerjava učinkovitosti zdravil in prehranskih dopolnil za nevtralizacijo želodčne kisline
Mentorici: Helena Bajec in Astrid Marovič

Maša Smrdel
Škofijska klasična gimnazija
Vpliv elektroporacije na osteosarkomske celice linije K7M2
Mentorici: Ana Bavec in dr. Urša Lampreht Tratar

Neža Novak in Tristan Vid Baš
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Vpliv mikroplastike iz pokajenih in nepokajenih filtrov navadnih in elektronskih cigaret na vodne nevretenčarja
Mentorja: Cirila Jeras in Andraž Dolar

Maja Dekleva in Vita Šavli
Šolski center Postojna
Vpliv okužb z virusom Y krompirja na bolezenske znake in test kužnosti novega virusa iz rodu Potyvirus na rastlini Nicotiana benthamiana
Mentorici: dr. Anja Pecman in Andreja Kerin

Maša Julija Melinc
Gimnazija Ledina
Ocena aktivnosti katalizatorjev za cepitev vode z alternativnim sistemom
Mentorici: Lara Vertačnik in Anja Lončar

Nuša Ačko
II. gimnazija Maribor
Ekstrakti medicinske konoplje (Cannabis sativa) in njihovi učinki na celice melanoma
Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in dr. Jan Rožanc 

Ela Podboršek in Tim Strnad
Gimnazija Vič
Ekstrakti medicinske konoplje (Cannabis sativa) in njihovi učinki na celice melanoma
Mentorja: doc. dr. Peter Rodič in Alenka Mozer 

Daniil Gainullov in Mija Kapun
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Superhidrofobna površina aluminija s protikorozijskim in protimikrobnim učinkom
Mentorja: Grega Celcar in doc. dr. Peter Rodič

Zarja Gumilar Papotnik
II. gimnazija Maribor
Vpliv heksabromociklododekana na človeške hepatocite
Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in mag. Eneko Jose Madorran Esteiro

Špela Polutnik
II. gimnazija Maribor
Prisotnost sarkopenije pri aktivni in neaktivni starejši ženski populaciji
Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in mag. Mladen Herc 

Monika Ferk, Anja Ljubi in Matic Turšič
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Vpliv pogoste rabe razkužil na pojav odpornosti bakterij proti antibiotikom
Mentorice: Irena Kurajić, doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin in prof. dr. Katarina Košmelj

Brina Brenk in Laura Savič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Priprava zrele oblike levcin aminopeptidaze iz morske bakterije
Mentorji: dr. Mirijam Kozorog, Tomaž Žigon in Tanja Peric

Krkina priznanja za srednješolske raziskovalne naloge

Ema Artank in Ines Županec
Gimnazija Celje – Center
Povezava med stopnjo tveganja za pojav sladkorne bolezni tipa 2 med dijaki Gimnazije Celje – Center in njihovimi starši
Mentorja: Majda Kamenšek Gajšek in Rok Gorenšek

Olivija Kukovica
Gimnazija Kranj
The Effect of Different Stoichiometric Ratios of Sodium Hydroxide and Wintergreen Essential Oil on the Conversion to Acetylsalicylic Acid using Natural Catalysts and Microwave Irradiation
Mentorja: Petra Flajnik in dr. Rok Rudež

Filip Dugonik
II. gimnazija Maribor
Povezava med zaznanim stresom, depresivnostjo, anksioznostjo in koncentracijo kortizola v laseh mladostnikov
Mentorja: doc. dr. Jure Škraban in dr. Boštjan Vihar

Julija Kronvogel in Petra Ouček
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Glicinija (Wisteria) – okrasna, strupena ali uporabna?
Mentorji: Mateja Godec, Tim Prezelj in doc. dr. Miha Slapničar

Rebeka Hudelja, Ana Kristina Jagodic in Iza Ropič Bizjak
Biotehniški center Naklo
Dokazovanje zaviralnih učinkov rastlinskih ekstraktov na povzročitelja vnetij pri atopijskem dermatitisu
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Miha Mavsar
Srednja šola Slovenska Bistrica
Spremljanje koncentracije aktivnih komponent pri ekstrakciji kurkume
Mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, Damijana Gregorič in mag. Marko Žigart 

Iza Vatovec in Sara Vidmar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjava količine DNK v mitohondrijih in v jedrih različnih tkiv kokoši
Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano in Lidija Gnidovec

Žiga Vaupotič
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Primerjava količine DNK v mitohondrijih in v jedrih različnih tkiv kokoši
Mentor: Grega Celcar

Oskar Rotar, Tian Vesel in Maks Žnidaršič
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Prepoznavanje aktivnosti čebel na panjskem žrelu s pomočjo strojnega vida in drugih metod
Mentorja: mag. Darja Silan in dr. Janko Božič

Neža Babič
Gimnazija Kranj
Vpliv flukonazola in amfotericina B samostojno in v kombinaciji z eteričnimi olji Melaleuca alterniifolia, Mentha piperita in Cinnamomum cassia na rast Candida glabrata in Candida krusei
Mentorja: dr. Petra Košir in dr. Dane Lužnik

Patricija Borič, Vida Bukovnik in Mija Pogačnik
Biotehniški center Naklo
Antibiotično delovanje zdravilnih rastlin na bakterijo Staphylococcus aureus
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Mia Miholič
Prva gimnazija Maribor
Katehini iz kakava kot lovilci kemijskih karcinogenov – računalniški pristop
Mentorji: dr. Veronika Furlan, prof. dr. Urban Bren in mag. Helena Lonjak

Jakob Auersperger, Lara Kalin in Jan Kastelec
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Prašni delci v našem okolju
Mentorja: Goran Pešić in dr. Kostja Makarovič

Zara Bertalanič, Lara Pučko in Saša Štajner
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Primerjava mutacij terapevtskih tarč virusnih variant SARS-CoV-2 in vpliv mutacij na razvoj novih zdravil
Mentorji: mag. Nina Žuman, doc. dr. Marko Jukić in Sebastjan Kralj

Aleksandra Krajnc in Anja Pavšič
Gimnazija Vič
Vpliv izbranih dejavnikov okolja na rast in strupenost cianobakterij
Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Sonja Artač in Maša Zupančič

Matic Mohorko
II. gimnazija Maribor
Formulacija naravnega ekstrakta Hyssopus officinalis kot podporna terapija pri covidu-19 z uporabo zelenih tehnologij
Mentorici: Anita Mustač in dr. Taja Žitek 

Lana Traven
Gimnazija Novo mesto
Vezava zwitterionov na fluorescenčne nanodelce za uporabo v medicinski diagnostiki
Mentorici: Janja Pust in prof. dr. Darja Lisjak 

Ema Bakan in Lara Širovnik
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ocena vpliva hamburgerja in gazirane pijače na okolje po metodi LCA
Mentorice: Mateja Godec, izr. prof. dr. Lidija Čuček in dr. Annamaria Vujanović 

Ajda van der Geest, Ana Koselj Brejc in Ema Šparovec
Gimnazija Kranj
Mezokozmos, učni pripomoček ali le okras za okensko polico, ki ga ni treba zalivati
Mentorica: Urša Petrič

Pija Burger in Anej Cunk
Gimnazija Vič
Potencial izvlečkov luščin zrnja navadne in tatarske ajde za zaviranje rasti patogenih gliv
Mentorja: Eva Šajn in Jure Mravlje

Anže Demšar, Anej Okorn in Anžej Žagar
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in fizikalne lastnosti jekla za uporabo v kirurških robotih
Mentorica: dr. Sonja Kitak

Maj Bukovec, Dominik Krašovec in Erik Radovičevič
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Membranske tehnologije: možnost priprave pitne vode iz različnih vodnih virov s pomočjo kompaktnih mobilnih enot
Mentorji: doc. dr. Matevž Zupančič, prof. dr. Iztok Golobič in Ivica Tomić

Zarja Grčar in Pika Kogoj
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv ekstrakta čilija (Capsicum annuum) na rast kvasovk (Saccharomyces cerevisiae) in efektivnih mikroorganizmov
Mentor: dr. Metod Kovačič

Nika Ogrinc in Tjaša Velkavrh
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Primerjava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2
Mentorici: doc. dr. Mojca Milavec in Tjaša Klemen

Lana Papič
Gimnazija Šentvid
Mladi in samomor
Mentorica: Mojca Logonder

Brina Homšak in Nuša Šen Bubnjevič
II. gimnazija Maribor
Vpliv različnih okolij na (probiotično) bakterijsko sintezo vitamina B12
Mentorici: Barbara Janžič in Vesna Hojnik

Nikolina Novaković, Kaja Simrajh in Nika Uranič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Antimikrobno delovanje pajkovih mrež
Mentorja: Tim Prezelj in doc. dr. Miha Slapničar

Nika Rajzman
Biotehniška šola Maribor
Vpliv signala Wi-Fi na rast kalčkov
Mentor: Uroš Mikolič

Brina Lukančič
Gimnazija Kranj
Kako trdota vode vpliva na odstotni delež ekstrahiranega kofeina iz fino mlete mešanice kavnih zrn Robusta in Arabica, kuhane s kavomatom?
Mentorica: Petra Flajnik

 

Zbornik

Krkine nagrade 2023

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video

52. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

53. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

Video

Podelitev 53. Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

zemyNAt4ySg

Podelitev 53. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge

YMrv6KHeFAE