50. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

Zaradi posebnih okoliščin si letošnji simpozij in razglasitev prejemnikov Krkinih nagrad in priznanj za študentske raziskovalne naloge lahko ogledate v spodnjem posnetku. Na razpis za 50. Krkine nagrade je prispelo 90 nalog, ki jih je pripravilo 93 avtorjev.

V prvem delu posnetka je predstavljenih 8 nagrajenih raziskovalnih nalog, in sicer pet nalog, ki so prejele veliko Krkino nagrado, in tri naloge, ki so prejele Krkino nagrado.

V drugem delu posnetka si lahko ogledate razglasitev prejemnikov velikih Krkinih nagrad, Krkinih nagrad, Krkinih posebnih zahval in Krkinih priznanj.

468684630

50. KRKINE NAGRADE ZA DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE RAZISKOVALNE NALOGE

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor, predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad, Krka, d. d., Novo mesto

SIMPOZIJ S PREDSTAVITVIJO OSMIH RAZISKOVALNIH NALOG PREJEMNIKOV KRKINIH NAGRAD ZA DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE RAZISKOVALNE NALOGE

Raziskovalne naloge so predstavljene v naslednjem zaporedju:
S klikom na ime in priimek avtorja se bo posnetek začel predvajati na začetku predstavitve naloge.

1. dr. Tine Tesovnik, prejemnik Krkine nagrade
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Majhne nekodirajoče RNA zunajceličnih veziklov pri sladkorni bolezni tipa 1
Mentorja: prof. dr. Tadej Battelino, izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

2. Kristijan Skok, prejemnik Krkine nagrade
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja trojno negativnega raka dojke
Mentorja: prof. dr. Iztok Takač, izr. prof. dr. Uroš Maver

3. dr. Bojan Papić, prejemnik Krkine nagrade
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje značilnosti in epidemioloških povezav med izolati bakterije Listeria monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije
Mentorici: dr. Mateja Pate, dr. Darja Kušar

4. dr. Andraž Lamut, prejemnik velike Krkine nagrade
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza novih protimikrobno delujočih zaviralcev DNA-giraze in Hsp90
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Danijel Kikelj

5. dr. Miha Drev, prejemnik velike Krkine nagrade
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Katalitsko heteroariliranje kot sintezni pristop v pripravi polidentatnih ligandov
Mentorja: izr. prof. dr. Franc Požgan, izr. prof. dr. Franc Perdih

6. dr. Miha Virant, prejemnik velike Krkine nagrade
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj homogenih paladijevih katalitskih sistemov za izbrane pretvorbe terminalnih acetilenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

7. dr. Andreja Radman Kastelic, prejemnica velike Krkine nagrade
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo[2.2.2]oktanu
Mentorica: prof. dr. Ines Primožič

8. dr. Janja Mirtič, prejemnica velike Krkine nagrade
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Neizkoriščen potencial polielektrolitov za razvoj naprednih dostavnih sistemov za zdravilne učinkovine in probiotike
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

KRKINE NAGRADE SKOZI ČAS
prof. dr. Miha Japelj, častni predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad

RAZGLASITEV PREJEMNIKOV 50. KRKINIH NAGRAD ZA DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE RAZISKOVALNE NALOGE

dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil, predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, Krka, d. d., Novo mesto