51. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

630133597

PROGRAM 31. ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA IN RAZGLASITVE 51. KRKINIH NAGRAD

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad, Krka, d. d., Novo mesto

31. ZNANSTVENI SIMPOZIJ S PREDSTAVITVIJO NAGRAJENIH RAZISKOVALNIH NALOG

 1. Dr. Anja Kolarič, prejemnica velike Krkine nagrade
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut
  Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA-giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4
  Mentorja: dr. Nikola Minovski, prof. dr. Marko Anderluh

 2. Dr. Alen Krajnc, prejemnik Krkine nagrade
  Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu
  Sinteza in analiza mehanizmov delovanja bor vsebujočih zaviralcev β-laktamaz
  Mentor: prof. dr. Christopher J. Schofield

 3. Dr. Jerneja Kladnik, prejemnica velike Krkine nagrade
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  Sinteza in biološka aktivnost koordinacijskih spojin analogov piritiona
  Mentor: prof. dr. Iztok Turel

 4. Dr. Žane Temova Rakuša, prejemnica velike Krkine nagrade
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije
  Mentorja: prof. dr. Robert Roškar, prof. dr. Albin Kristl

 5. Dr. Jernej Štukelj, prejemnik velike Krkine nagrade
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Helsinkih
  Mehanski vid za boljše razumevanje vpliva trdnega stanja zdravilnih učinkovin na njihovo topnost
  Mentorji: prof. dr. Clare Strachan, dr. Sami Svanbäck, prof. emer. dr. Jouko Yliruusi

 6. Dr. Jelena Mandić, prejemnica velike Krkine nagrade
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
  Študij industrijsko aplikativnih tehnoloških pristopov razvoja trdnih samomikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom
  Mentorja: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, prof. dr. Franc Vrečer

 7. Aljoša Gradišek, prejemnik Krkine nagrade
  Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto
  Proučevanje vpliva procesnih parametrov radialne ekstruzije in filmskega oblaganja na izbrane lastnosti obloženih iztiskancev
  Mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa

Prof. dr. Franc Vrečer, Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad, Krka, d. d., Novo mesto

RAZGLASITEV PREJEMNIKOV 51. KRKINIH NAGRAD ZA DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE RAZISKOVALNE NALOGE

Dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, Krka, d. d., Novo mesto

Razglasitev prejemnikov velikih Krkinih nagrad
Razglasitev prejemnikov Krkinih nagrad
Razglasitev prejemnikov Krkinih priznanj s posebno pohvalo
Razglasitev prejemnikov Krkinih priznanj za raziskovalne naloge

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!